Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Clona – Propozice republikového finále

2021/2022

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
 2. Pořadatelem a organizátorem RF soutěže je Pionýr, z. s. – Plzeňská krajská organizace Pionýra.
 3. Označené soutěžní snímky (fotografie) musí být zaslány spolu s přihláškami do 28. února 2022 na e-mail clona@plzenskypionyr.cz (do předmětu e-mailu uveďte heslo „Clona“). Snímky je nutné je zaslat zároveň s vyplněnou a naskenovanou přihláškou. Soutěžní práce, které budou doručeny později, nemusí být do soutěže zařazeny.
 4. Kontaktní telefon pro technické věci: 724 569 713 (Mgr. Miroslava Tolarová).
 5. Vybrané soutěžní práce budou veřejně prezentovány na webu Pionýra. Úspěšní autoři budou informováni, na základě zveřejněné výsledkové listiny, písemně nebo e-mailem. Konečné výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách organizátorů nejpozději do sedmi dnů po vyhodnocení soutěže.
 6. Věkové kategorie:
  Věkové
  A ročník 2012 a mladší
  B ročník 2008 až 2011
  C ročník 2004 až 2007
  D ročník 1996 až 2003
  E ročník 1995 a starší
 7. Pro kategorii X je pro tento ročník stanoveno jednotné téma: Mimozemšťani (kolem nás i v nás).

 

Soutěžní řád a propozice ke stažení budou doplněny.

Přihláška ke stažení bude doplněna.