Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Soutěžní řád – Literární část 2021/2022

1.

Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.

2.

Pionýrský Sedmikvítek – Literární část je otevřená korespondenční soutěž pro dětské oddíly i jednotlivce ve věku do 26 let. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže. Do republikové přehlídky se zařazují doporučené práce z krajských přehlídek. Pokud tato někde neproběhla, mohou jednotlivé subjekty zasílat své práce přímo s tím, že jednotliví vedoucí kolektivů jsou garanty kvality. Množství zasílaných prací není omezeno.

3.

Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže.

4.

Rozpis soutěžních kategorií:

– próza (povídka/příběh, pohádka, úvaha…)

– poezie – neomezené

– komiks – minimálně tři malované obrázky s textem

5.

Věkové kategorie:

Upravují propozice dané soutěže.

6.

Ročníkové téma:

Upravují propozice dané soutěže.

7.

Soutěžní práce se zpět nevracejí.

8.

Soutěžní práce posuzuje minimálně tříčlenná porota ustanovená pořadatelem, rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Rozhodnutí poroty je konečné. Vyhodnocené práce budou oceněny.

9.

Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM, …) zodpovídá za předání informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám a v případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

10.

Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.

 11.

Pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu.

 

Soutěžní řád a přihláška ke stažení bude doplněn.

Formulář s prohlášením a souhlasy ke stažení bude doplněno.