Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Propozice 2020/21

Vyhlašovatel: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1

Pořadatel RF: Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci se SVČ, p. o. Sokolská 70, Holešov

Termín konání: 24. dubna 2021

Místo konání soutěže: společenský sál SVČ Holešov – Sokolská 70, Holešov

Uzávěrka závazných přihlášek a zaslání prací: 31. března 2021

Kontaktní adresa: SVČ, p. o., Sokolská 70, Holešov, e-mail: vsetuly@centrum.cz, Simona Danková

DO SOUTĚŽE, PROSÍME, ZAŘAZUJTE PRÁCE ZHOTOVENÉ V ROCE 2020/2021.

1. Soutěžní obory jsou uvedeny v soutěžním řádu.

Věkové kategorie:

A – rok narození 2012 a mladší

B – rok narození 2009 – 2011

C – rok narození 2006 – 2008

D – rok narození 2000 – 2005

2. Vysílající organizace:

U prací se uvádí i vysílající organizace – spolek, ZŠ,… U soutěžících pionýrů se uvádí název PS, popř. i oddílu.

3. Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná přihláška a seznam prací, oboje zaslané nebo předané pořadateli ve stanoveném termínu – tj. do 31. 3. 2021.

Upozornění: Do soutěže budou zařazeny pouze práce řádně uvedené v seznamu u přihlášky a řádně označené dle následujících kritérií.

Označení prací:

Práce, prosíme, označte na viditelném místě jmenovkou velikosti 4×4 cm. U trojrozměrných prací připevnit jmenovku s popisem tak, aby byla viditelná při vystavení práce na vernisáži (ne na spodní stranu).

Na jmenovku je nutno uvést:

  1. Jméno a příjmení soutěžícího
  2. Soutěžní kategorii (A–D)
  3. Vysílající organizaci + zasílající organizaci, na kterou se práce budou vracet, pokud je její adresa odlišná od vysílající. (Vysílající je např. název pionýrské skupiny – zasílající je odesilatel balíku, např. krajská organizace Pionýra.)
  4. Název práce
Pořadatel si vyhrazuje právo řádně neoznačené práce do soutěže nezařadit a zároveň negarantuje jejich návrat vysílající organizaci po skončení soutěže.

4. Forma účasti:

  1. zasilatelská
  2. účast na slavnostním vyhlášení s programem přímo v Holešově

5. Účastnický poplatek:

1. Forma účasti: zasilatelská

Za každou zásilku prací (1 balík – počet prací nerozhoduje) 150 Kč.

Poplatek zahrnuje i náklady na zpětné navrácení prací s vyhodnocením zasilatelské organizaci. Poplatek se zasílá na účet Pionýrské skupiny dr. Mirko Očadlíka Holešov – ČÚ 1481411349/0800 u ČS Holešov. Do poznámky uveďte název vysílající organizace.

2. Forma účasti: přímá účast na programu v Holešově

Podrobnosti o účastnickém poplatku na vyžádání u organizátora republikového finále.

6. Vyhodnocení provádí minimálně tříčlenná nezávislá odborná porota. Porotci hodnotí individuálně a jejich výsledky jsou následně sečteny. Vyhodnocené práce budou oceněny diplomem, drobnou věcnou cenou – Galavečer, 24. 4. 2021.

7. Časový harmonogram a program bude upřesněn před akcí.

Tipy na samostatné výlety

V okolí Holešova možno navštívit: ZOO a zámek Lešná, Kroměříž – zámek v památkách UNESCO, Svatý Hostýn, Rusava, Rymice, Zlín – zábavní centrum Galaxie, hrad Lukov aj.

V případě zájmu SVČ Holešov (TYMY) zajistí i nocleh, popř. stravu do neděle (nocleh 50 Kč/osoba). Bližší informace na vyžádání. Více naleznete na www.tymycentrum.cz.

8. V rámci akce Soutěž technických dovedností 2020/2021, která je pořádána výše jmenovanými organizacemi, budou práce i s popisky vystavovány a zpřístupněny veřejnosti v Ateliéru sklep SVČ Tymy, na doprovodných akcích (např. galavečer) budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Pořádající organizace nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

Propozice a soutěžní řád ke stažení