Propagace

Propagace

Google Analytics

V této sekci můžete najít přehledy návštěvnosti webu Pionýra, jak v PDF, tak v interaktivní formě. Tyto přehledy jsou generovány každý měsíc a obsahují různé informace o návštěvnosti webu. Vzhledem k tomu, že data ze starého webu jsou nekopletní a chybná, bude možné reálně analytika ve stejném časovém rozmezí porovnávat až od května 2019.
Sekce o horkých novinkách je experimentální a nebyla ještě plně uvedena do provozu, data jsou tedy chybná a nereflektují realitu.

Rok Měsíc Interaktivní PDF
2018 Květen odkaz odkaz
2018 Červen odkaz odkaz
2018 Červenec odkaz odkaz
2018 Srpen odkaz odkaz
2018 Září odkaz odkaz
2018 Říjen odkaz odkaz
2018 Listopad odkaz odkaz
2018 Prosinec odkaz odkaz
2019 Leden odkaz odkaz
2019 Únor odkaz odkaz

Vzory a šablony

Grafické podklady

Přehledy realizace „PíáR“ Pionýra

Publikace Mozaiky Pionýra

Tematické speciály

Přílohy Propagace činnosti pionýrských skupin a oddílů