Osvědčilo se nám

Vytváříte z čajových sáčků? Stříhejte a třiďte si je rovnou do pytlíků, pak to jde rychleji vybírat.

Více...

Náhodná hra

FIMO hmota

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Komiks nebo leporelo
       

Sovík a Pionýr – Seznámení s vedoucími, instruktory, dětmi, klubovnou, pravidly a Pionýrem

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
40 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
podzim
Počet účastníků
4 - 10
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
27. 3. 2015
Klíčová slova
seznamování, pravidla, C1, Člověk a společnost, Sovík, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
7 let
Typ aktivity
Seznamovací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, občanská.
Konkrétní cíl: Seznamuje se s místem a prostředím klubovny, vytváří si k němu pozitivní vztah. Poznává pravidla společenského soužití a jejich spoluvytváření. Rozvíjí schopnosti žít ve společenství ostatních lidí a vnímá a přijímá základní hodnoty.

Motivace

Z hlediska socializace dítěte – zapojení do společnosti – musí dítě vykonat složitou cestu osamostatnění. Na jedné straně dítě touží po nových vazbách s vrstevníky, na druhé straně si ale musí uvědomovat pravidla společnosti a respektovat druhé.

Potřeby

Krabička se sladkostmi, různé knoflíky či drobné předměty, PET lahve, popř. papír + tužka, tabule + křída, šátek, 1 nafukovací míč, obvaz nebo šála na svázání rukou od zápěstí k lokti, papír formátu A3, křídy/pastelky.

Provedení

Teď si povíme, jak to chodí třeba v mraveništi.
Takové mraveniště má svoji královnu (oddílový vedoucí) a chůvičky (vedoucí družin, instruktoři).
A teď se nám prosím představte vy sami, mravenečci. (Jak se jmenuješ? Co děláš nejraději?...) Po představení mohou mravenečkové dostat nějakou drobnou odměnu – „Vítám tě do mraveniště!“.
Víš, jaká jsou pravidla v našem mraveništi (klubovně)?
1. Vždy se řídím pokyny královny a chůviček.

2. Vyslechnu názor ostatních mravenečků.

3. Umím vyjádřit svůj názor. Nepřekřikuji druhé, slušně počkám, až ostatní domluví.

4. Pomáhám (těm, kteří to potřebují nebo mě o pomoc požádají).

5. Nikomu neubližuji a nic kolem sebe neničím, mluvím s ostatními mravenečky slušně.

6. Neberu si věci, které mi nepatří. Půjčené věci udržuji v pořádku a uklízím je na smluvené místo.

Chybí ti nějaké pravidlo, které si myslíš, že je důležité?
Řekni ho!
Hry
Tak a teď je nejvyšší čas se lépe poznat. Budeme si posílat nezvyklé mravenčí „pozdravy“. Protože mravenečkové se při setkání zdraví dotykem tykadel. Přilož svoji dlaň na dlaň souseda. Ten „pozdrav“ pošle dál.
Teď si pošleme „pozdrav“ loktem, kolenem, ramenem, kotníkem, nosem… (Když pochopí pravidla, sami určují, které části těla se budou „zdravit“. Ještě více se jim hra líbí, když mohou vydávat mlaskavé zvuky…)
Pracovní list – Pionýr
1. Doplň jméno oddílového vedoucího podle vzoru.
2. Pospojuj pionýrský znak – pionýrskou vlaštovku.
3. Vybarvi si pionýrského psa – maskota Pionýra.
4. Informace pro rodiče – vedoucí si může předtisknout informace na papír a vlepí do okénka. Nebo je možné informace vepsat.
Pracovní list – Společenstva (Pozor! Pouze pro nadané děti, které mají o dané téma zájem.)
Motivační obrázek vyzývá k povídání o společenstvech včel, mravenců, vos. Je připraven tak, aby nadané děti mohly rozšířit své vědomosti o dělbu práce ve včelím společenstvu. Na obrázku jsou uvedeni v tomto pořadí – včelí královna, trubec, včela – dělnice.
Hra na mlsného mravenečka
Viditelně (před příchodem dětí) ukryjeme drobnou sladkost. Navádíme je slovy „voda – voda/přihořívá“. Vítěz si drobnou odměnu nechá. Hru můžeme několikrát opakovat podle zájmu dětí (ukrývá vítěz, mravenečci jej nesmí vidět.)
Na závěr si zahrajeme několik her – např. s knoflíky. Hry mohu změnit dle sebe, jde jen o to, zachovat hry podporující seznámení dětí.
Např. Plníme PET lahev knoflíky.
Označíme začátek (zde vysypeme hromádku knoflíků, popř. položíme misku hrachu, fazolí apod.) a konec tratě, kde umístíme lahev (např. od mléka – má širší otvor). V časovém limitu např. 3 minuty plní (čtveřice, dvojice – dle počtu dětí) příslušný počet lahví. Přenášet se smí vždy jen jeden knoflík. Vyhrává ten, který lahev naplní nejvýše.
Přenášení knoflíků (štafety)
Vymezíme start a cíl. Určíme družstva. Mravenečkové se snaží přenést co nejrychleji do cíle daný počet knoflíků určeným způsobem – např. na nártu nohy (dva knoflíky), na hlavě (jeden), na rukou s dlaněmi dolů (dva), na rameni…
Další hry (k obměně stávajících, při malém počtu dětí, nadbytečném čase…)
Kreslení knoflíků se zavázanýma očima
Potřeby: Papír + tužka/tabule + křída, šátek.
Nakresli poslepu knoflík s dírkami.
Siamští mravenci
Potřeby: Obvaz nebo šála na svázání rukou od zápěstí k lokti, papír formátu A3, křídy/pastelky.
Utvořte dvojici. Sedněte si vedle svého kamaráda. Já vám svážu ruce (jednomu pravou, druhému levou). Každý dostanete pastelku. Vaším úkolem je namalovat společný obrázek (např. domeček).
Na závěr si můžeme popovídat o spolupráci. (Mluvili jste o tom, co chcete namalovat? Co pro tebe bylo těžké? Co se ti přitom líbilo? Spolupracuješ rád? Co bylo nejdůležitější?...)
Další doporučované hry: Prasátko, kvikni (jeden hráč je uprostřed kolečka a má zavázané oči. Druhý hráč si sedne někomu náhodně na klín a řekne: „Prasátko, kvikni“. Ten, komu sedí na klíně, musí kviknout, a ten uprostřed hádá, kdo to byl. Když uhádne, tak se vymění, jinak pokračuje dál); Cesta z mraveniště; Termiti atd.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Přátelství a Pomoc.

Nabídková legenda

Ahoj děti, dnes bych si s vámi rád popovídal o tom, jak žijí zvířátka. Podívejme se třeba na mravence nebo včelky, kteří žijí společně. Mravenci mají své mraveniště, včelky svůj úl, ale třeba i ptáčci, kteří žijí v jednom parku, se chovají k sobě podle pravidel. Pokud budeme pravidla společně dodržovat, budeme všichni spokojeni a získáme nové kamarády, zažijeme spoustu legrace a dozvíme se něco nového.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Těmto dětem pravidla „mraveniště“ ještě jednou pomalu přečtěte a ujistěte se, zda každému z bodů rozumí.
Pozor na hyperaktivní děti (dbáme na to, aby se nenudily, ale také aby nedivočily).
Také žádné dítě nenutíme k závodům a soutěžení, pokud je odmítá (týká se to především dětí s poruchou hrubé motoriky). Klidně je necháme pracovat na pracovním listě. (Dysgrafiky odměníme slovní či jinou pochvalou, pokud zvládnou napsat celé jméno svého oddílového vedoucího.)
Nadané děti mohou vyprávět ostatním, jak se žije ve včelím společenstvu (popis včelí královny, trubce a dělnice).
Pozor rovněž na děti s poruchou ADD nebo ADHD s hyperaktivitou, u kterých se objevují afektivní výbuchy a projevy agresivity – pozorně je sledujte, aby ve skupině nedocházelo k náznakům šikany apod.

Galerie

C1-Sovik-a-Pionyr.jpgC1-Sovik-a-Pionyr-2.jpg