Osvědčilo se nám

Vytváříte z čajových sáčků? Stříhejte a třiďte si je rovnou do pytlíků, pak to jde rychleji vybírat.

Více...


Koťátko s budíkem (koťátko a jeho den)

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
45 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, občanská.
Konkrétní cíl: Uvědomit si jednotlivé fáze dne a činnosti, které se pravidelně opakují. Připomenout si správné hygienické návyky.

Motivace

Dalším krokem k samostatnosti je vnímání různých fází dne a provádění činností, které se k nim vážou. Tento rytmus jim pomáhá dodržovat důležité hygienické návyky.

Potřeby

K tomuto metodickému listu je pracovní list S4A.
Pastelky, tikající budík (vhodný je na baterii).

Provedení

Nejprve v klubovně ukryjte budík tak, aby o tom děti nevěděly. Potom je poproste, aby se ztišily a pozorně poslouchaly. Zeptejte se dětí, jestli slyší stejně jako vy, že v klubovně něco tiká, a jestli by vám to děti mohly pomoci najít. Potom už děti potichu hledají v klubovně budík. Kdo najde, může dostat drobnou odměnu např. v podobě bonbonu. (Pokud mají děti zájem, můžete hru zopakovat.)
Popovídejte si s dětmi o tom, že našly hodiny, které slouží k měření času. Toto je budík, který kromě ukazování času umí i zvonit a tím nás upozorní, že máme například ráno vstát nebo jít něco udělat.
Poté převyprávějte příběh o tom, jak probíhá den koťátka, a rozdejte dětem pracovní listy.
Pracovní list – Denní činnosti
Úkoly:
1. Pospojuj denní činnosti tak, jak se odehrává tvůj den.

2. Kartáčku na zuby domaluj štětinky.

3. Vedle kartáčku na zuby namaluj tolik čárek, kolikrát denně si čistíš zuby.

4. Do rámečku namaluj hodinky nebo budík.

5. Zeptejte se dětí, zda jim na obrázku chybí nějaká činnost, kterou dělají pravidelně (např. péče o zvířátka, pomoc s úklidem doma…), jestli je na obrázcích něco, co vůbec nedělají.

Kdo co dělá?
Posaďte se s dětmi do kroužku. Řekněte, že si zahrajete hru, kde budete hádat, kdo co předvádí. Začne vedoucí oddílu nebo instruktor. Vybere si jednu z denních činností a pantomimicky ji předvede. Děti mají za úkol hádat, co bylo právě předvedeno. Dítě, které správně uhodne, si vybere jinou denní činnost a pokračuje v předvádění. Pokud se mu z nějakého důvodu nechce, vybere vedoucí další dítě, které bude pokračovat ve hře.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Překonání.

Nabídková legenda

Když ráno zazvonil budík a koťátko …… se probudilo, umylo a dalo si něco dobrého k snědku, vydalo se za svými kamarády do školky pro zvířátka. Tam si hráli, vyprávěli, malovali a pak byl čas na oběd. Po obědě se koťátko zase pečlivě umylo a pak se stulilo do klubíčka a odpočívalo, aby nabralo sílu na odpolední výlet. Když se vyspalo a nasvačilo, šli všichni na výpravu do lesa. Jé, tam to bylo zajímavé. Večer, když se vrátilo domů, vyprávělo mamince kočce, kde všude bylo, potom se najedlo, umylo a uložilo se ke spánku. Chvilku ještě myslelo na to, jaký to byl krásný den a co všechno zažilo, a pak už se mu začal zdát pěkný sen.
A jaký máte den vy, děti?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Úkolů na pracovních listech je tentokráte o něco více, proto dětem aktivity raději proložte např. relaxačními hrami nebo hrou Kdo co dělá?
Nadané děti, které již zvládají počítání do desíti, mohou místo spojovací čáry k obrázkům denních činností přiřazovat číslovky.
Děti s poruchou motoriky mluvidel nenuťte k vyprávění, mohlo by docházet ze strany dětí k posměchu.