Osvědčilo se nám

Koupili jste si úžasný hlavolam z mnoha dílků? Jděte si koupit ještě jeden na náhradní díly.

Více...

Náhodná hra

Geocaching I.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Komiks nebo leporelo
       

Mravenec - Jsem opatrný

Čas přípravy
15 - 20 minut
Čas realizace
1 - 1,6 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
zima - jaro
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, pracovní.
Konkrétní cíl: Fixovat správné návyky bezpečného používání a ukládání pracovních nástrojů.

Motivace

Děti lákají všechny nástroje a přístroje kolem nás, neuvědomují si, že ale při jejich neopatrném používání může dojít k vážným zraněním. Proto je třeba, aby si zafixovaly správné návyky bezpečného používání a ukládání pracovních nástrojů či přístrojů a předcházely tak úrazům.

Potřeby

Kladívkové čtvrtky, šablony např. květiny, pastelky nebo vodové barvy a štětce, nůžky, pero nebo propisovací tužka.
K tomuto metodickému listu je pracovní list T4A.

Provedení

Pracovní list: Jsem opatrný Na začátku schůzky jsme si řekli, že s nástroji musíme zacházet opatrně. Stejně jako zvířátka mají svůj domeček, tak i každý nástroj má mít svůj domeček, ve kterém bydlí, zvláště ty ostré, abychom se o ně neporanili, když o ně nechtěně zavadíme.
1. Napište, k jakým zraněním na obrázku došlo. Děti, víte, proč jsou pod řádkem uvedena čísla 155 a 112?

2. Víš, kam uložit tyto nástroje?

Bezpečné používání nástrojů: • Manipulujeme s nimi pozorně, opatrně, trpělivě, pomalu; • špičaté věci nedáváme do úst ani proti očím; • nikdy nemíříme špičatými předměty proti jinému; • nešermujeme s nimi proti sobě ani jiným ani z legrace; • se špičatými předměty neběháme, sedíme na místě; • pokud musíme špičaté předměty přenést, jdeme pomalu a pozorně sledujeme, kam stoupáme, předmět neseme vždy špičkou dolů; • s otevřeným nožem nechodíme, odkládáme ho do pouzdra nebo zavřeme; • nůžky podáváme vždy rukojetí napřed; • při střihání přidržujeme papír druhou rukou dál od nůžek; • malé věci střiháme malými nůžkami, velké většími; jemné drobné vystřihování malými nůžkami, dlouhé rovné střihy velkými; • na různé materiály jsou různé nůžky; • při práci s lepidlem vždy vybereme správný druh – nejlépe disperzní Herkules, častěji větráme, umýváme si ruce, nejíme, nepijeme, dáváme pozor na otevřený oheň!

• jehlu nosíme v uzavřené krabičce, zapíchnutou do papírové kartičky nebo jehelníčku; • při šití je lepší používat náprstek; • jehly a špendlíky po použití hned zapichujeme do jehelníčku; • všechno, co spadne na zem, hned zvedneme; • snažíme se při práci udržovat kolem sebe pořádek; • po ukončení práce všechny pomůcky očistíme, umyjeme, dosucha otřeme a uložíme na místo.

Pokud máte možnost, můžete dětem pod vedením zkušeného vedoucího ukázat bezpečné používání strojů, nářadí či nástrojů přímo (např. motorová pila, vrtačka). Vysvětlit jim, jak se s nimi pracuje a proč používat ochranné prostředky např. ochranné brýle, rukavice apod. Některým oddílům se osvědčilo spontánní povídání s dětmi o tom, jaké mají zkušenosti s úrazy. Jak k úrazu došlo a jak by se mu dalo předejít. Děti si také mohou zkusit např. zatlouci hřebík. V tom případě je však nutné, aby na schůzce bylo přítomno více zodpovědných vedoucích kvůli zajištění klidu a bezpečnosti dětí i počítat s tím, že se schůzka cca o 40 minut, oproti plánovanému času, prodlouží.

Hlavní blok: Mamince k svátku Kladívkové čtvrtky rozstřihneme (na širší straně) na dvě poloviny a každou část přeložíme opět napůl – vznikne tak „knížečka“. Každé dítě si obkreslí na přeloženou čtvrtku šablonu tak, aby se alespoň částí stonku a lístků dotýkala přehnuté hrany papíru. Poté květinu vystřihne – najednou z obou papírů, podle přiloženého nákresu. Vnější strany květiny děti vymalují, na vnitřní napíší přáníčko mamince k svátku.

Metodická poznámka: Šablony připravíme předem, nejlépe však působí obrázky malované dětskou rukou. Můžeme proto poprosit některé z dětí, aby širším plochým štětcem a třeba jen jednou vodovou barvou namalovalo několik různých květin na čtvrtku. Po uschnutí barvy může instruktor tužkou vyznačit její obrys, vybrat vhodné místo, na kterém se bude přikládat k přehnuté hraně papíru – toto místo označit a šablonu vystřihnout.
Ukončení schůzky: Společně si poslechneme básničku: Polámal se mraveneček – ví to celá obora – o půlnoci zavolali – mravenčího doktora – doktor klepe na bolístku – potom píše recepis – třikrát denně prášek cukru – budeš chlapík jako rys.
Tento metodický list pomáhá naplňovat Ideál Pionýra: Poznání – Pionýr je pracovitý, učí se.

Pozor na

Bezpečnost práce s nůžkami. Při práci s vodovými barvami by děti měly mít pracovní zástěrky, aby nedošlo k poškození oděvu.

Nabídková legenda

„Ach jo, děti“, říká mravenec Šikula, „dnes vám tedy byla v našem mraveništi mela! Polámal se mraveneček, a ne jeden, hned tři, kluci uličnický. Museli jsme volat mravenčího doktora. Znáte tu básničku? Jak je to?
Ti tři moji kamarádi ale nejsou nemocní. Nedávali pozor, byli neopatrní a způsobili si úraz. Pracovali s nářadím, ale najednou se začali pošťuchovat… odhodili, co měli zrovna v ruce: šroubovák špičkou nahoru jen tak do kyblíku s nářadím, pilku na zem, hřebíky v prkénku nechali jen tak pohozené atd. a začali se honit… no a pak zakopli a už to bylo…“
Také my dnes budeme pracovat s nářadím – s nůžkami, lepidlem… kdopak ví, jak s nimi správně zacházet, abychom nemuseli volat „člověčího“ doktora? Na co musíme dávat pozor, abychom se neporanili? Vzpomínáte, co jsme si říkali, když jsme minule pracovali s lepidlem? — Necháme mluvit děti, klademe doplňující otázky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Ne všechny děti budou schopny o tomto tématu hovořit, proto to nutně nevyžadujte. Nechte povídat o zkušenostech s nástroji a přístroji jen ty, kteří o to projeví zájem.
Jedince s poruchami logického myšlení nechte pracovat na pracovním listu ve dvojici (s empatickým a schopným kamarádem) – společně určují, kam dané předměty patří. Samostatně však mohou obrázek vybarvovat či napsat text o zraněních (ale pozor! na neúhledné písmo a nepřesné vybarvování obrázků dysgrafiky). Mějte na paměti, že jakákoliv snaha se má vždy ocenit alespoň drobností!