Osvědčilo se nám

Máte tupé mini nůžky? Stačí párkrát střihnout do alobalu.

Více...

Náhodná hra

Domov

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Sádrové odlitky
       

Mravenec - Pracuji s nástroji

Čas přípravy
40 minut
Čas realizace
1,1 - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
zima - jaro
Počet účastníků
5 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální, pracovní.
Konkrétní cíl: Fixovat správné (bezpečné) návyky při práci s nůžkami, procvičit jemnou motoriku.

Motivace

Pro děti je typická nápodoba práce dospělých, proto je důležité, aby se seznámily s bezpečným používáním a správným zacházením s nástroji a nářadím.

Potřeby

• Různé druhy nůžek včetně zahradnických, kuchyňských, nůžek na železo, zubaté „cik– cak“ nůžky, apod., různé druhy materiálů ke střihání (různé druhy papírů, textilií, plech, alobal, klacek, kůstka z kuřete, apod.);

• množství novinového papíru;

• šablonu rybičky, zajíčka, kuřátka a slepičky;

• hedvábný papír, silnější papír (čtvrtka) formátu A4, křída/provázek na označení startu a cíle;

• tužka, čtvrtka, nůžky, lepidlo, špejle, pastelky/vodové barvy, šablona slepičky a kuřátka;

• šablona zajíčka, modrotisk/kus barevné látky, čtvrtky, lepidlo, žehlička, tužka, nůžky, špejle, černý fix, lýko/papírový provázek.

Použitá a doporučená literatura:
KOCIÁNOVÁ, BENEDIKTOVÁ, TICHÝ Nápady pro jaro a léto. Dita, 1994.

K tomuto metodickému listu je pracovní list T5A.

Provedení

Zahájení schůzky: Život papíru
Každý hráč dostane nejméně jedny staré noviny. Posadí se s nimi na zem a chová se k nim podle pokynů vedoucího hry, zachází s nimi, jako by byly různými věcmi nebo i živými bytostmi, nejen starými novinami. Přitom je může tvarovat, různě trhat, muchlat…
Nejprve zadáváme předměty; například – oblázek, velký balvan, šátek, provázek, větvičku/květinu, vějíř, tužku, sníh, vidličku… Potom chceme, aby se k nim chovaly jako k hračkám – autíčku na setrvačník, nemocnému medvídkovi, stavebnici… A nakonec k živým bytostem – koťátku, velkému cizímu psu, miminku…
Metodická poznámka: Pro každý námět necháme dost času, aby měly možnost se do nastolené situace vžít a dostatečně si pohrát. Na závěr si popovídáme, s jakou „hračkou“ se nám hrálo nejlépe. A přitom to byl všechno jen „starý vysloužilý“ papír. Vhodnými dotazy můžeme děti dovést k odpovědím – lidé si noviny už přečetli, mohli je zmuchlat a vyhodit, ale my jsme je ještě použili a pohráli si. Když s věcmi zacházíme šetrně a s fantazií, mohou ještě posloužit jinak.
Hlavní blok: Nůžky – pomocník i nepřítel
V minulé hře jsme si hráli s papírem a různě jsme ho tvarovali. Nepoužívali jsme žádné nástroje, jen jsme ho překládali, trhali a muchlali… Při práci s papírem ale většinou nějaké nástroje používáme… jaké?
• Ukázky různých nůžek na papír (malé, velké, dlouhé, dětské plastové, se zaoblenou špičkou, s ostrou rovnou
špičkou, se zahnutou špičkou, zubaté,…) a jejich použití. Zdůraznění bezpečného používání, správné
ukládání, péče o ně. Za asistence instruktorů si jednotlivé druhy mohou děti vzít do ruky, vyzkoušet s nimi
kousek ustřihnout.
Ukázky dalších nůžek na jiné materiály (zkuste pojmenovat, na co asi jsou) a ukázky práce s nimi.

Pracovní list: Pracuji s nástroji
Pracovali jsme s nůžkami. Známe ještě nějaké jiné pracovní nástroje? Instruktoři si pro nás připravili pantomimu – poznáte, jaký neviditelný nástroj drží v ruce? (Předvádí pomyslné sekání dřeva, řezání malou pilkou, zatloukání hřebíku, šroubování vrutu…)
Znáte ještě nějaké další nástroje? Vyjmenujeme si je.
Úkoly:
1. Vybarvi pastelkami (i třeba samostatně doma) nástroje, se kterými jsi již zkusil/a pracovat.

2. Víš, kam uložit tyto nástroje?

3. Na závěr vybarvíme (jednou barvou), podlepíme čtvrtkou a rozstřiháme písmenka z boku pracovního listu. Pokud máme laminovačku, můžeme písmena před rozstřiháním zatavit.

Hra: Čím ustřihnu?
Různé nůžky rozložíme na stole a přiřadíme ke každým vyrobenou kartičku s písmenem. Rozdělíme děti do 2–3 družstev o stejném počtu hráčů. Každé družstvo dostane jednu sadu písmen v obálce a jejich úkolem bude se vždy společně potichu poradit nad dotazem vedoucího hry. Hrají všechna družstva najednou. Poté na daný pokyn (slovní: „odpovídáme – teď“, zaznění gongu, apod.) odpovědět zvednutím správné kartičky. (Ve zvedání kartičky se členové družstva střídají.)
Vedoucí hry ukazuje připravené materiály, např.: Jaké nůžky použiju na tento materiál? A ukáže plech… Nebo: Čím ustřihnu látku panence na sukni? Čím maminka naporcuje pečené kuře? Jakými nůžkami si odstřihnu dlouhý nehet? A děti odpovídají.
Vítězí družstvo, které má nejvíce správných odpovědí.
Vystřihovánky z papíru
Rozdáme každému dítěti hedvábný papír velikosti A5, na kterém je načrtnut obrys jednoduchého tvaru rybky. Tu si každý vystřihne a napíše na ni své jméno. Bude sloužit ke hře (viz níže).
Je vhodné, aby si ji všechny děti udělaly ve stejné velikosti a tvaru.
Zábavná část: Oživlé rybičky
Pomůcky: rybičky vystřižené z hedvábného papíru, kus (cca A4) silnějšího papíru (čtvrtka, karton), křída nebo provázek na označení startovní a cílové čáry.
Rybky položíme do řady na hladkou zem. Každý závodník stojí u své rybičky a prudkým máváním kartonem pohání rybku před sebou a snaží se, aby první proplula cílem.
Pokud máme hodně dětí a malý prostor, můžeme hru upravit tak, že rybičky navážeme na nit např. k tužce nebo roličce a budeme je přitahovat namotáváním.
Ukončení schůzky
„Teda děti,“ říká mravenec Šikula, „klobouk dolů. S nůžkami umíte zacházet – jedna radost. Jsem rád, že mám tak šikovné kamarády. V našem mraveništi byste se určitě neztratily a naše město s námi postavily!“
Další náměty:
Slepičky a kuřátka z papíru
Pomůcky: tužka, čtvrtky, nůžky, lepidlo, špejle, pastelky nebo vodové barvy, šablony slepičky a kuřátka.
Čtvrtku přeložíme napůl a obkreslíme na ni tvary zvířátek. Vystřihneme – na jedno vystřižení budeme mít dva stejné kusy. Vložíme mezi ně špejli a slepíme lepidlem k sobě. Zatížíme a po zaschnutí lepidla barevně vymalujeme.
Zajíčci z modrotisku
Pomůcky: šablona zajíčka, modrotisk (kus látky), čtvrtky, lepidlo, žehlička, tužka, nůžky, špejle, černý fix, lýko nebo papírový provázek.
Na čtvrtku slabou vrstvou lepidla přilepíme vyžehlenou látku a znovu přežehlíme. Po zaschnutí vystřihneme zajíčka. Na jeho zadní stranu přilepíme špejli. Fixem namalujeme oči, z lýka vytvoříme fousky a přilepíme. Na závěr můžeme zajíčkovi uvázat na krk mašli. Můžeme ho zapíchnout třeba do květináče s pokojovou květinou nebo do trávníčku, který jsme sami zasadili…
Tento metodický list pomáhá naplňovat Ideál Pionýra: Poznání – Pionýr je pracovitý, učí se. – Osvoj si vědění, znalosti a dovednosti.

Pozor na

Pozor na nůžky! Dnes je toto téma hlavním bodem schůzky, hlouběji si ho připravíme, promyslíme, rozpracujeme. Nejprve si popovídáme, upozorníme na nebezpečí, zopakujeme bezpečnost, pak teprve pracujeme. Instruktoři i vedoucí pozorně sledují práci s nůžkami, pomáhají, dbají na dodržování bezpečnosti, po práci se děti sami ohodnotí, jak se jim to dařilo.
Pokud budeme vyrábět i zajíčky z modrotisku, dáme bedlivý pozor na klid dětí při práci s žehličkou. S tou smí z hlediska bezpečnosti pracovat jen vedoucí.

Nabídková legenda

Mnohá zvířátka umí bezpečně zacházet se svými nástroji. Slyšeli jste někdy, že by se rak střihl nebo včelka píchla? Dnes se pokusíme, s mravencem Šikulou, naučit střihat tak, jak to uměl třeba Krteček v pohádce „Jak ke kalhotkám přišel“. Nebo se můžeme ovečky Shaun zeptat, čím jí střihají ovčí rouno (neboli její kudrnatou srst). Ale určitě si dáme pozor, abychom nedopadli jako Pat a Mat!

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při této činnosti dávejte kromě hyperaktivních dětí pozor na děti s grafomotorickými obtížemi a na děti s lehkou mentální retardací, zejména při obkreslování šablon a vystřihování (osově souměrné tvary a jemnější detaily) – se střiháním obrysu rybičky z hedvábného papíru jim určitě pomozte.
U hry „Oživlé rybičky“ nestanovujte pevný limit, aby znevýhodněné děti neměly pocit prohry – tuto hru nemusí nikdo dokončit, pokud nechce.