Osvědčilo se nám

Při práci s lepidlem nezapomeňte na staré noviny, nemusíte pak umývat stoly.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Obrovský vesmír
       

Ptáče - Tanec

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
45 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 6
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální.

Objevit rytmus v pohybu a vyzkoušet si tanec. Naučit se jednoduchý tanec.

Motivace

Děti vnímají rytmus od nejútlejšího věku. Samy si vymýšlejí kroky a poskoky a různě se kroutí při všech výrazných písničkách.

Potřeby

K tomuto metodickému listu je jeden pracovní list.

Přehrávač CD, či počítač s reproduktory, písničky Měla babka čtyři jabka či Kalamajka.

Hudebník – kytarista s kytarou, který zařídí hudební doprovod.

Provedení

Nejprve dětem přehrajeme písničku, kterou jsme vybrali k tanci.
Měla babka čtyři jabka
A dědoušek jen dvě
Dej mi babko jedno jabko
Budeme mít stejně

Děti si stoupnou do zástupu (všichni čelem na jednu stranu) a vytvoří dvojice. Ne nutně chlapec s dívkou. Dvojice dětí zvednou ruce do výše hlavy a po dvojicích se chytnou.
Tanec začíná úkrokem pravou nohou doprava na první slabiku „měla“. Trup se přitom může mírně prohnout doprava. Levá noha se přisune za pravou při slabice „babka“.
V další části se celý postup opakuje – tedy – na konci textu „čtyři jabka“ – stojíme o dva kroky doprava.
V další části pokračujeme na druhou stranu – „A“ je pro nás znamením pro úkrok levou nohou doleva a druhá slabika dědouška je doba pro přisunutí pravé nohy. V každém případě při slově „dvě“ stojíme na původním místě.
Nyní se pár bude na sebe dívat.
V části – dej mi babko – se přední tanečník z dvojice otočí vpravo až tak, že se podívá do očí zadního tanečníka. Tanečníci se přitom stále drží za ruce. V části – jedno jabko – se provede totéž, ale na levou stranu. V poslední části – budeme mít stejně – se tanečníci pustí, přední směrem doprava obejde zadního tanečníka a utvoří nový pár s tanečníkem, který stál na místě, a znovu se chytnou.
Poslední přitom musí běžet na přední konec řady.
Pokud již umíme kroky, můžeme se pustit do procítění rytmu. Z řady můžeme udělat velké kolo, aby tím odpadl problém s přebíháním dopředu.
V následujícím kroku si můžeme dovolit volnou kreaci. Pustíme dětem jakoukoli rytmickou písničku.
Na aktivity navazuje nabídkový program Pionýrského Sedmikvítku v oblasti tanec.

Nabídková legenda

Ptáče jednou letělo nad divadelním pódiem a vidělo velmi zajímavě a krásně oblečené dvojice lidí. Dámy měly krásné dlouhé šaty a páni měli u pasu meč a na hlavách klobouky. Ptáče se posadilo na větvičku stromu a dívalo se, co se pod ním odehrává. Dvojice se ladně pohybovaly po parketu v rytmu krásné hudby. Byla to radost se na ně dívat.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Instrukce k tanci vysvětlujte klidně a trpělivě. U dětí s poruchou hrubé motoriky netrvejte vždy na splnění kroků k tanci – pokud to někomu nepůjde nebo nebude chtít, nenuťte jej! Mohou tancovat libovolně dle vlastní fantazie.