Osvědčilo se nám

Koupili jste si úžasný hlavolam z mnoha dílků? Jděte si koupit ještě jeden na náhradní díly.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Zvelebme své okolí
       

Sova - Můj kamarád, moje kamarádka

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, občanská.

Uvědomit si význam slova kamarád. Podpořit děti ve vnímání kamarádství.

Motivace

Vytváření kamarádských vztahů je pro děti jednou ze základních potřeb. Pomůžeme jim uvědomovat si základní hodnoty kamarádství.

Potřeby

Fotoaparát, podobenky dětí, měsíční kalendář na zavěšení do klubovny.
K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Provedení

Místo po mé pravici je volné
Cíl hry: Navodit atmosféru pro povídání o mezilidských vztazích.
Celý oddíl si sedne do kruhu (včetně vedoucího). Místo vpravo od vedoucího je volné. Vedoucí zahájí hru slovy: Místo po mé pravici je volné, rád bych, aby se tam posadil Martin, protože mi vždycky pomáhá… Tím se uvolní jiné místo, takže může pokračovat další hráč obdobně.

Kamarád
Až se při předcházející hře všichni (či téměř všichni) vystřídají, můžeme ještě chvíli diskutovat o kamarádských hodnotách. Jací vlastně kamarádi jsou. Také se můžeme zmínit o důvěře k lidem obecně. Jak se můžeme chovat ke kamarádům a k cizím lidem.

Metodická poznámka: Můžeme dětem vypravovat také o příkladech kamarádství v literatuře. Využít je možné třeba ukázky z Malého prince. Vyzveme i děti, jestli mají i ony nějakou podobnou zkušenost.

Představuji vám
Děti požádáme, aby vytvořily dvojice. Pokud předchozí aktivita probíhala dobře, pak již v kruhu sedí kamarádi poblíž sebe. Ve dvojicích pak provádějí malý rozhovor. Děti si mohou získané informace zapisovat. Rozhovor jim předvedou instruktoři: • Jak se jmenuješ?
• Kdy máš svátek a narozeniny?
• Co tě baví?
• Co se ti na mně líbí?
• Co nemáš rád?
• S čím bys mi mohl pomoci?
Ve druhé části hry děti zůstávají ve dvojicích. Jsou shromážděny v jedné části místnosti. Každá dvojice před ně postupně předstoupí a děti ostatním představí svého kamaráda z dvojice. Dovolte, abych vám představil... (vzniklé dvojice se mohou představovat pouze jiné dvojici, aby vznikly skupinky, které budou dále společně spolupracovat).
Využít mohou poznámek, které si zaznamenaly v průběhu rozhovoru, dále mohou přidat nějakou zajímavou informaci navíc. Představovaný může nakonec něco doplnit, upřesnit apod.
Na závěr těchto aktivit mohou děti zapsat do klubového kalendáře data svátků a narozenin svých kamarádů.

Cínový vojáček, hadrová panenka
POZOR! Na tuto aktivitu je potřeba dostatek prostoru.
Necháme děti vybrat dvojice. Jeden z dvojice bude cínový vojáček. Ten umí jen pochodovat po místnosti, nesmí přitom krčit kolena. Druhý z dvojice za jeho osud plně zodpovídá, a tak mu udává povely: pochodem vchod, vlevo v bok, vpravo v bok, čelem vzad, stát tak, aby do nikoho a do ničeho nenarazil. Po chvíli si hráči role vymění.

Metodické poznámky: Zeptáme se dětí, jestli cítily zodpovědnost za svěřeného kamaráda. Jak se cítily v roli pečovatele a opečovávaného? Která z rolí jim byla příjemnější? Co vlastně znamená za někoho zodpovídat? Cítí, že i za ně někdo zodpovídá?
Hadrovou panenku pak představuje jeden z dvojice hráčů tak, že leží bezvládně na zemi. Úkolem druhého hráče je postavit jej na nohy tak, aby si hadrová panenka neublížila.

Podávání rukou
Podání ruky je jeden z evropských zvyků. Ruce si podávají lidé, kteří se znají třeba jen v zaměstnání. Podání ruky je zvykem, který neodmyslitelně patří ke kamarádství. Takové podání ruky si nyní vyzkoušíme. Ruku podáváme jako diplomati – ve výšce pasu, nenápadně a neokázale dlaní kolmo k zemi. Připomeneme, že ruku má jako první podávat osoba společensky významnější. U kamarádů se ale význam osob nepoměřuje – možná právě proto je podání ruky výrazem opravdového kamarádství.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Přátelství a Pomoc.

Pozor na

Možné úrazy při hře Cínový vojáček, hadrová panenka.

Nabídková legenda

Zvířátka si navzájem pomáhají. Kdo si vzpomene na pohádku, kde mravenci pomáhali Jiříkovi? Odhadnete, proč tolik zvířátek Jiříkovi pomáhalo? Možná to bylo proto, že se mezitím skamarádili. Máte také kamarády?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Děti s dys-poruchami mohou mít problémy při zapisování rozhovoru se svými kamarády – jejich tempo psaní je pomalé, proto jim dejte dostatek času na splnění úkolu. Dětem autistickým či lehce mentálně postiženým se věnujte sami – máte se stát pro ně citově blízkým člověkem, který je vždy povzbudí! Pokuste se s nimi o problematice alespoň chvíli povídat (lidská empatie a pedagogické mistrovství je v tomto případě nejdůležitější vlastností vedoucího či instruktora).
Nechce-li některé z dětí z různých důvodů předstoupit před kolektiv a mluvit o kamarádovi, nemusí. Dítě z dvojice se může představit samo.
Děti s vadami řeči nechte představit až po zdatnějších kamarádech.
Jedinci s poruchou hrubé motoriky by mohli mít potíže s provedením hry Cínový vojáček a hadrová panenka, opět nemusí hru dokončit. Když však chtějí pokračovat, nešetřete chválou.