Osvědčilo se nám

Máte super deskovku? Zalaminujte si pomocné kartičky, déle vydrží.

Více...


Naučná stezka

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
1 - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, občanská.

Dokáže vysvětlit pojem příroda. Zná zásady chování v přírodě – péče o přírodu. Zná zásady oblékání a obutí do přírody. Navštíví naučnou stezku.

Motivace

Kolem nás se vyskytuje celá řada věcí. Tyto věci nás obklopují a nejsou to jen věci u nás v bytě nebo v klubovně. Pokud vyjdeme ven, pak těm věcem kolem nás říkáme příroda.
Příroda je všechno to, co nás obklopuje a co nám zpříjemňuje pobyt venku. Příroda je nejen les, zvířata, rostliny, ale i kámen, hlína – pole, dřevo... Do přírody si jezdíme odpočinout, načerpat nové síly. O přírodu se však také musíme starat, pečovat o ni.

Potřeby

Fotoaparát, obuv a oděv – různé typy k různým příležitostem.
K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C17A.

Provedení

S dětmi si nejdříve vyprávíme, co patří do přírody. Z čeho se příroda skládá. Vyprávíme si o jejich návštěvách v přírodě – s kým tam byly, kde to byly, co tam dělaly a proč tam byly. Zeptáme se jich na jejich pocity, jak se v přírodě cítily, zda by se tam chtěly vrátit, nebo navštívit něco jiného, nového. Vedoucí se dětí zeptá na vhodné oblečení a obutí do přírody. Proč tak chodíme vybaveni? Po zvládnutí tohoto tématu dětem rozdáme pracovní listy, které se snaží zpracovat. Tento úkol můžeme naplnit i způsobem, že doneseme řadu oděvů a obuvi a děti vybírají, co by si do přírody vzaly a co ne! Pokud zvolíme tento způsob, pak je třeba se na to připravit. Ve druhé části si povídáme o naučné stezce. Co to je naučná stezka, proč je budujeme. Kde v nejbližším okolí se taková naučná stezka nachází. Vedoucí má předem připravené jednotlivé obrázky rostlin, živočichů nebo nerostů, které se v naučné stezce objevují. Děti rozdělíme do několika menších skupinek. Tyto skupinky si o jednotlivých druzích živé přírody (rostliny, zvířata) shromažďují informace v encyklopediích, knihách nebo časopisech, které jim dá k dispozici vedoucí. Dětem dáváme dostatečný prostor ke splnění tohoto úkolu, aby měly dostatek informací, které potom ostatním předávají formou jakési prezentace. Čas dětem průběžně sdělujeme, aby se orientovaly v čase a věděly, kolik času jim zbývá k vypracování úkolu. K vypracování tohoto úkolu dáváme dětem velký balicí papír, aby mohly veškeré zjištěné informace napsat nebo nalepit či nakreslit na určený papír. Vypracovaný „plakát“ pak může sloužit k výzdobě klubovny či jiné místnosti. K uzavření tohoto tématu pak můžeme s dětmi navštívit naučnou stezku, kterou jsme si teoreticky připravovali. Všechny informace by děti měly zužitkovat při návštěvě této stezky. Měly by dělat průvodce naučnou stezkou. K tomuto úkolu si mohou děti připravit jmenovky průvodců, které si připevní na svůj oděv a budou provádět jednotlivými úseky stezky…
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Příroda, Poznání, Paměť.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při naplňování cílů tohoto úkolu by nemělo dojít k problémům, snad jen pozornost by měla být vedena při zpracování informací o naučné stezce. Zejména u dětí s dyslexií – práce s textem a pochopení textu či problém při vyhledávání slov v textu. Při doplňování do tajenky může dojít k chybám v psaní slov. U dětí s ADHD je nutná přítomnost vedoucího nebo instruktora, aby napomáhali při nasměrovávání ke splnění úkolu. Děti s touto diagnózou je třeba úkolovat dílčími (jednoduchými a jasnými) úkoly a hned po vypracování úkoly vyhodnocovat. Autistickým dětem dopomáháme k řešení úkolů návodnými otázkami.