Osvědčilo se nám

Neberte si korálky jako rukodílo do přírody, ani na deku ne, nikdo je z té trávy nevysbírá.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. PŘÍRODĚ NA STOPĚ
       

Tvorba chráněných rezervací

Čas přípravy
žádný
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální.

Porozumí problematice chráněného území. Rozvíjí fantazii. Rozvíjí schopnost pozorovat.

Motivace

Ve své fantazii se proměníme na „pidilidi“ a staneme se součástí „minikrajiny“, kterou mají obyčejní lidé jinak pod nohama. V této krajině si vyhledáme kousek zajímavého místa a založíme si svůj vlastní „minipark“.
Činnost je vhodná ke Dni Země.

Potřeby

Provázek, zvětšovací krabička (lupa), papírové lístečky, špejle, lepicí páska, lepidlo, nůžky, fixy, pastelky, čtvrtky A4.
Tento metodický list nemá k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Skupinky dětí (po 2—4) si najdou svou „minikrajinu“ a ohraničí si ji provázkem. Vytvoří si své území. Podrobně se s ní seznámí, pozorují živé i neživé přírodniny, popřemýšlí o jejich vztazích a souvislostech. Je dobré, aby skupinky byly tvořeny dětmi různého věku a u každé skupinky pracoval instruktor nebo vedoucí.
Ve své „minikrajině“ nebo „miniparku“ navrhnou „ministezku“ pro návštěvníky a na jednotlivých zastaveních umístí „minisloupky“ s popisem. Park by měl dostat i své výstižné jméno.
Po uplynutí předem stanovené doby by měly jednotlivé skupinky představit své „miniparky“ s pozoruhodnostmi.
Dětem můžeme pomáhat návodnými otázkami např. Co vás přimělo k tomu, že jste dali vašemu parku právě tento název? Proč jste vybrali pro vaši stezku právě toto místo? Co jste našli zajímavého, na co chcete upozornit návštěvníky?
Pokud budeme mít ještě čas, můžeme dětem zadat, aby vytvořily nákresy svých „miniparků“ s popisem. Z jednotlivých nákresů můžeme vytvořit výstavu a uspořádat anketu o nejzajímavější, nejveselejší nebo nejfantastičtější „minipark“.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Příroda, Poznání, Pomoc, Paměť.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.