Osvědčilo se nám

Zlomili jste jehlu na plstění ovčího rouna? Nezoufejte. Použijte zbytek na protlačování zaschlé barvy ve window color barvičkách.

Více...


Duha

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2,6 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
léto - podzim
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální.

Podílí se na pokusu. Tvoří duhu. Pozná přírodniny. Dokáže se podřídit kolektivu – práce v počátečním týmu.

Motivace

Jednou po dešti viděl člověk na obloze duhu. Chtěl ji mít jen pro sebe. Líbilo se mu, jak duhou prochází spektrum sedmi barev – fialová (nejdelší vlnová délka), indigová, modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená (nejkratší vlnová délka).

Potřeby

Zrcadlo, baterka, plastelína, mělká miska, bílý papír, čtvrtky A3 a A4, barvy, štětce, lepidlo, tuš, špejle, tvrdý karton, plastové vršky, lepidlo Herkules.
Tento metodický list nemá k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Po krátké diskusi o duze – Kdo ji už viděl? Jak vypadá? Jaké barvičky má duha? Kdy duha vzniká? Uděláme si společně malý pokus a vytvoříme si umělou duhu.
Postup: Misku naplníme do poloviny vodou. Zrcadlo připevníme k misce v zakloněné poloze. Baterku držíme blízko misky. Světlo baterky namiřte na tu část zrcadla, která je pod vodou. Nad baterkou přidržíme kus bílého papíru a na něm se nám objeví duha. Duhu spatříme při správném zaklonění baterky.
V druhé části tohoto tématu se zaměříme na výtvarné zpracování duhy. Na čtvrtku velikosti A4 nebo A3 namalujeme barvami duhu. Než nám barvičky duhy zaschnou, rozeběhnou se děti po okolí a hledají přírodniny stejných barev, jaké má duha. Jednotlivé přírodniny do duhy k barvičkám nalepí.
Alternativa této činnosti: Namalujeme duhu na čtvrtku a k jednotlivým barvičkám dokreslíme tuší – co má barvy duhy. Viz obrázek 1.
V další části můžeme vyrobit společnou duhu – týmová práce. Na papír od pevné papírové krabice karton nakreslíme tužkou duhu. Dále budeme potřebovat plastové vršky v barvě duhy od PET lahví. Kolektiv dětí se rozdělí do skupinek a každá skupinka bude lepit jednu barvičku duhy. Vytvoříme tak duhu z barevných vršků. Můžeme si ji vyvěsit do klubovny. Viz obrázek 2.
Duhu si můžeme namalovat i na tričko – viz obrázek č. 3.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Pravda, Příroda a Přátelství.

Pozor na

Při sbírání přírodnin dohlédneme na to, aby děti byly k přírodě ohleduplné, šetrné. Pozor na rostliny, které mohou být v dané oblasti chráněné!

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Je nutné brát zřetel na projevy dětí s ADHD. Čas pro činnost nesmí být příliš dlouhý, neboť tyto děti se nedokážou dlouho soustředit a potřebují proto často změnu činnosti. Musíme si připravit alternativní možnosti činností pro tyto děti, například nakreslit zvířátko, které má nejraději. Vystřihnout z časopisu zvířata domácí nebo ptáky…