Osvědčilo se nám

Chcete ušetřit a kupujete korálky v mixu? Pak musíte mít dost dětí na třídění.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Koťátko v tělocvičně
       

Duha

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2,6 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
léto - podzim
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální.

Podílí se na pokusu. Tvoří duhu. Pozná přírodniny. Dokáže se podřídit kolektivu – práce v počátečním týmu.

Motivace

Jednou po dešti viděl člověk na obloze duhu. Chtěl ji mít jen pro sebe. Líbilo se mu, jak duhou prochází spektrum sedmi barev – fialová (nejdelší vlnová délka), indigová, modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená (nejkratší vlnová délka).

Potřeby

Zrcadlo, baterka, plastelína, mělká miska, bílý papír, čtvrtky A3 a A4, barvy, štětce, lepidlo, tuš, špejle, tvrdý karton, plastové vršky, lepidlo Herkules.
Tento metodický list nemá k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Po krátké diskusi o duze – Kdo ji už viděl? Jak vypadá? Jaké barvičky má duha? Kdy duha vzniká? Uděláme si společně malý pokus a vytvoříme si umělou duhu.
Postup: Misku naplníme do poloviny vodou. Zrcadlo připevníme k misce v zakloněné poloze. Baterku držíme blízko misky. Světlo baterky namiřte na tu část zrcadla, která je pod vodou. Nad baterkou přidržíme kus bílého papíru a na něm se nám objeví duha. Duhu spatříme při správném zaklonění baterky.
V druhé části tohoto tématu se zaměříme na výtvarné zpracování duhy. Na čtvrtku velikosti A4 nebo A3 namalujeme barvami duhu. Než nám barvičky duhy zaschnou, rozeběhnou se děti po okolí a hledají přírodniny stejných barev, jaké má duha. Jednotlivé přírodniny do duhy k barvičkám nalepí.
Alternativa této činnosti: Namalujeme duhu na čtvrtku a k jednotlivým barvičkám dokreslíme tuší – co má barvy duhy. Viz obrázek 1.
V další části můžeme vyrobit společnou duhu – týmová práce. Na papír od pevné papírové krabice karton nakreslíme tužkou duhu. Dále budeme potřebovat plastové vršky v barvě duhy od PET lahví. Kolektiv dětí se rozdělí do skupinek a každá skupinka bude lepit jednu barvičku duhy. Vytvoříme tak duhu z barevných vršků. Můžeme si ji vyvěsit do klubovny. Viz obrázek 2.
Duhu si můžeme namalovat i na tričko – viz obrázek č. 3.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Pravda, Příroda a Přátelství.

Pozor na

Při sbírání přírodnin dohlédneme na to, aby děti byly k přírodě ohleduplné, šetrné. Pozor na rostliny, které mohou být v dané oblasti chráněné!

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Je nutné brát zřetel na projevy dětí s ADHD. Čas pro činnost nesmí být příliš dlouhý, neboť tyto děti se nedokážou dlouho soustředit a potřebují proto často změnu činnosti. Musíme si připravit alternativní možnosti činností pro tyto děti, například nakreslit zvířátko, které má nejraději. Vystřihnout z časopisu zvířata domácí nebo ptáky…