Osvědčilo se nám

Neberte si korálky jako rukodílo do přírody, ani na deku ne, nikdo je z té trávy nevysbírá.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Panenky z Trávy
       

Stavíme přístřešky, stanujeme

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2 hodiny
Místo
venku
Roční období
léto - podzim
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, pracovní, sociální a personální.
Zná funkci stanu, postaví stan, správně sbalí stan.

Motivace

Již v dávných dobách naši předkové stavěli podobné přístřešky jako stany, aby je ochránily před nepohodou. Není nic lepšího, než strávit noc pod hvězdami. Aby nás v noci nezaskočila náhlá změna počasí, je lepší přece jenom mít nějaký přístřešek.

Potřeby

Starší stan (pro ukázku postačí), náhradní kolíky ke stanům, staré deky, prostěradla, igelity, celty apod., silnější provaz, případně kameny, kolíky na prádlo, stany, tábornické nářadí k jeho stavbě, náhradní kolíky a šňůry.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Vedoucí si předem postaví stan – na typu nezáleží – a děti u něj uvítá. Předem si také podle počtu skupinek připravíme mezi stromy natažené provazy – budou sloužit jako hřebenovka našich přístřešků. Zahájíme rozhovorem s dětmi, využijeme zkušeností, které mají. „Máte doma stan? K čemu ho používáte? Jaký je váš stan? Spali jste někdy ve stanu?…“
Společně si prohlédneme postavený stan, podle typu ukážeme dětem jeho základní části a vysvětlíme, k čemu slouží. Spolu s dětmi se zkusíme zamyslet nad tím, jak používali „stan“ naši předkové. V případě většího počtu dětí, rozdělíme děti do skupinek, jejichž činnost budou řídit instruktoři nebo starší členové oddílu.
„Pojďte, zahrajeme si na osadníky.“ Instruktoři mezitím připraví pomůcky (viz výše). „Vaše skupinka si za pomoci instruktora zkusí postavit svůj přístřešek. Můžete použít cokoliv z těchto pomůcek.“ Instruktoři řídí činnost, radí dětem, pomohou se stavbou přístřešku. Vedoucí sleduje práci skupinek, v případě potřeby poradí. Po ukončení této činnosti opět děti shromáždíme a jdeme si společně prohlédnout vzniklé přístřešky. Vedoucí řídí diskusi: „Proč jste použili igelit? K čemu jste použili kameny? Proč máte vchod otočený po větru?“ apod. Průběžně si vysvětlujeme, že igelit či celta izolují před vlhkem, deka může prostor zateplit, ale promoká, kameny upevní plachtu, která by byla nadnášena větrem, vchod musí být proto po větru, aby vítr fouknutím do stanu stan neutrhl…
Nezapomeňte děti za snahu pochválit. Odměnou může být pro děti chvilkový pobyt a nějaká jednoduchá hra v právě postaveném přístřešku – zjistíme, že pexeso ani při větrném počasí neodletí, karty vítr neodnese apod.
A pak se můžeme pustit do stavby opravdových stanů (třeba jen se staršími dětmi).
Protože existuje velké množství druhů stanů, je dobré vybrat stan, který je dostatečně prostorný, ale zároveň nebude tak těžký, že bychom ho neunesli při pěším přesunu. Stavbu stanu si vždy dopředu vyzkoušíme – může být u jednotlivých druhů odlišná (např. upevňování tropika, vypínacích šňůr apod.).
Společně se dohodneme na výběru vhodného místa ke stavbě stanu. Dbáme alespoň na základní zásady – rovina, závětří… Instruktoři připraví stany (podle počtu skupin) – mohou být i odlišných typů. Pod vedením instruktorů se každá skupina pokusí stan postavit. Dětem průběžně pomáháme radou. (Vypnutí a připevnění podlážky, umístění tyček – složení tyček u typu kopule, správné zaražení kolíků, vypnutí plachty stanu…). Vedoucí po celou dobu sleduje zapojení jednotlivých dětí, ale také bezpečnou práci s nářadím při stavbě samotné. Když jsou stany postavené, můžeme si společně ukázat, co se nám podařilo a co je třeba ještě vylepšit – můžeme postupně přímo opravovat. Pak si instruktor spolu s dětmi sednou do „svého“ stanu a domluví se na tom, co všechno je třeba udělat, aby stan správně uložili a připravili k dalšímu použití. (Vysušení stanu, ometení podlážky, očištění kolíků, složení tyček apod. a nakonec správné balení – uložení do obalů.) Pokud je skupina domluvena, může se pustit do práce a svůj stan správně sbalit. Vedoucí na práci dohlíží, může poradit nebo zasáhnout, pokud něco není zcela správně provedeno.
Pokud nám to prostorové podmínky a počasí dovolí, můžeme si tuto aktivitu naplánovat i s tím, že děti v postaveném stanu přenocují.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Příroda, Paměť a Překonání. Aktivitou lze navázat na akci Pionýrská stezka.

Pozor na

V případě použití nářadí – na zatloukání kolíků – bezpečnost. Lépe je možná volit vhodný podklad, kam je možné kolík zašlápnout.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.