Osvědčilo se nám

Chcete zažehlovat korálky? Nestačí si koupit korálky. Jde to jen tam, kde je elektřina a nesmíte si zapomenout doma žehličku a pečící papír.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Výsadek
       

Překážková dráha

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
tělocvična
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 10
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní, sociální a personální, k učení.
Zvládne překážkovou dráhu v tělocvičně. Trénuje obratnost, rychlost a rovnováhu. Povzbuzuje své kamarády.

Motivace

Dvojice cestovatelů se vypraví za poznáním tropického pralesa. Společně zdolávají nástrahy divočiny. Často jim jde o život. Musí zdolat kaňon, močál, skálu, jeskyně, těžce prostupný terén. Pozorují a poznávají nebezpečná zvířata, pro které je prales domovem. Opatrnost a ostražitost je na místě. Je to velké dobrodružství.
V roli cestovatelů budeme zdolávat nástrahy divočiny i my v naší tělocvičně.

Potřeby

Překážková dráha Vario Play, různé tělocvičné nářadí — švédská bedna, žíněnky, lavičky, žebřiny, koza atd., malé míčky (tenisové), stopky, záznamový arch.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Sestavíme překážkovou dráhu Vario Play dle návodu tak, aby obsahovala jednotlivé prvky:
• přeskok přes překážky různé velikosti, přeskok přes kladinku snožmo ze strany na stranu; • prolézání kruhem;
• chůze po kladince;

• podlézání překážek různé velikosti;

• hod na cíl do kruhu, hod na pyramidu z kostek; • slalom atd.

Tuto překážkovou dráhu můžeme doplnit běžným tělocvičným nářadím např. žíněnky, švédská bedna, žebřiny, koza, horolezecká síť atd. Překážky rozestavíme v tělocvičně tak, aby vytvořily trasu překážkového závodu. Střídáme jednotlivé prvky tak, aby byla dráha rozmanitá a zajímavá. Kolem každé překážky musí být dostatek místa na její zdolání. Označíme start a cíl dráhy.
Projdeme si s dětmi jednotlivé překážky a u každé předvedeme, jak se bude správně zdolávat.
Děti rozdělíme na dvoučlenné nebo tříčlenné skupinky, které si postupně vyzkoušejí jednotlivé prvky překážkové dráhy.
Děti se postaví na start a postupně jedno po druhém zdolávají překážkovou dráhu od startu do cíle. Na trase je vždy pouze jeden závodník. Můžeme si hrát jen tak pro radost nebo můžeme soutěžit na čas. Děti ale dopředu upozorníme, že není důležité co nejrychleji proběhnout trasu, ale správně zdolat každou překážku. Vedoucí startuje jednotlivé závodníky a měří čas, který zaznamenává do záznamového archu. Zapisuje také trestné body za chyby či špatně zvládnutou překážku. Za každý trestný bod připočítá 30 sekund k času. Výsledný čas určí pořadí závodníků.
Pozn.: horolezeckou síť možno využít nejen k lezení, ale i k hodu na cíl, prohazování míčků či PET vršků apod.

Lavičkiáda
Děti rozdělíme do stejně početných družstev (pěti-nebo šestičlenných). Každé družstvo má lavičku, na kterou se všichni jeho členové postaví do zástupu za sebe. Úkolem hry je postavit se na lavičce do zástupu vždy podle zadaného klíče: • od nejmenšího po největšího (nejmenší stojí první); • od největšího po nejmenšího;
• podle věku (nejmladší stojí první nebo nejstarší stojí první); • podle měsíce narození;

• podle abecedy – křestní jméno;

• podle abecedy – příjmení;

• podle dne narození (od nejnižšího čísla po nejvyšší); • podle velikosti boty;

• podle počtu písmen v křestním jméně atd.

Hráči se přesunují pouze po lavičce, nesmí se dotknout země. Nesmí také při hře vůbec mluvit, pouze gestikulovat.
Vedoucí vždy oznámí způsob postavení na lavičce a odstartuje. Na znamení, že je družstvo hotovo, zvednou všichni jeho členové ruce nahoru. Vedoucí překontroluje správnost postavení. Pokud je vše v pořádku, družstvo vyhrává. V případě chyby pokračuje družstvo dále.
Po každém kole rozdělíme družstvům body (např. první 3 body, druhé 2 body a poslední 1 bod). Na konci hry body sečteme, vyhrává družstvo s nevyšším součtem.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání.

Pozor na

Při zdolávání překážek a cvičení na tělocvičném nářadí je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k úrazu. Děti poučíme o bezpečnosti. U náročných cviků poskytujeme dětem vždy záchranu.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Upozorňuji na aktivitu „Lavičkiáda“, při níž se zcela aktivně nezapojí děti s autismem – příliš složité zadání úkolů. Pro děti s ostatními specifickými vzdělávacími potřebami nejsou předem dána žádná specifika práce, musí se však dbát obecných pravidel a doporučení, která jsou v úvodní části metodiky.