Osvědčilo se nám

Chcete rozlišit děti při týmovce jako třeba fotbal či bojovka – rozlišovací vesty jsou ideální – jsou vidět i v lese.

Více...


Závod Koloběžek

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
45 minut - 1 hodina
Místo
hřiště
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální.
Vyzkouší si jízdu zručnosti na kole nebo koloběžce. Rozvíjí základní schopnosti a dovednosti v ovládání vozidla. Trénuje vytrvalost a soutěživost.

Motivace

Znáte pohádku Princezna koloběžka? Víte, jaký úkol dostala? Měla dorazit na zámek k panu králi oblečená-neoblečená, obutá-neobutá, učesaná-neučesaná, přijet-nepřijet a přinést dar-nedar. Protože byla velmi chytrá, tak si dokázala se záludným úkolem poradit. V rybářské síti, obuta v jedné botě, trošku jde, trošku běží, prostě koloběží. Teď budete koloběžit vy.projížďky. Nemůžeme ale jen jezdit! Umíte o své kolo pečovat? Víte, čím má být vybaveno? To si vše ukážeme.

Potřeby

Koloběžka, kola, potřeby pro vyznačení tratě (křída, lahve s pískem), startovní listina, startovní čísla, stopky, medaile, diplomy, lano nebo tyčka.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Rychlostní závody „jezdců“ na koloběžkách (kole) Při pořádání závodů je nutno respektovat tyto zásady: • Trať musí být dostatečně široká, a to tak, aby každý jednotlivý závodník měl pro sebe minimálně 1 metr široký pruh, nejlépe vyznačený, z této vyznačené tratě nesmí vyjet, jinak je diskvalifikován.

• Při větším počtu závodníků musí proběhnout vyřazovací jízdy (do dalšího kola postupuje buď jenom vítěz, nebo první dva či tři závodníci).

• Pořadatel musí rozdělit závodníky do kategorií jednak podle vyspělosti (hlavním kritériem je výška a ne věk) a jednak podle typu koloběžky.

Každý závodník má své startovní číslo. Závodníci na startovní čáře jsou odstartováni na povel: „Připravit, pozor, teď.“ Musí co nejrychleji dorazit do cíle. Pozor na průjezd cílem, aby se správně určilo pořadí závodníků. Vždy startují samostatně koloběžky i kola.
Jízda zručnosti na koloběžce (kole) Příprava trasy závodu: trať dlouhá asi 100 m, s překážkami: 1. Slalom – mezi čtyřmi lahvemi s pískem.

2. Jízda mezi nakreslenými čárami – délka cca 2 m.

3. Obkroužení mety – kolem lahve s pískem.

4. Podjetí lana – popř. tyčky, které drží pomocníci.

5. Zastavit v cíli, přesně ve vymezeném prostoru, bez přejetí cílové čáry.

6. Vyznačíme směr jízdy křídou.

Závod:

• Závodníci startují po jednom a měří se čas jízdy.

• Každému závodníkovi je přiděleno startovní číslo.

• U překážek jsou pomocníci, kteří hlásí nebo zapisují trestné body v případě nesplnění úkolu.

• K času jízdy se přičte čas za trestné body (TB) 1 TB = 10 sekund.

• Pořadí se určí podle dosažených časů.

• Nejkratší čas je čas vítěze

Vyhodnocení:
Nastoupí všichni závodníci a vyhodnotíme 3 nejlepší v jízdě na kole a 3 nejlepší v koloběžkách. Pro vítěze diplomy popř. medaile, všem sladkou odměnu.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Pravda, Poznání, Přátelství, Překonání.

Úkoly:
1. běh s míčem kolem mety např. medicinbal; 2. kutálení míče po zemi rukou;

3. běh se dvěma míči, které nese hráč pod pažemi; 4. vedení míče nohou;

5. driblování míče v běhu;

6. poskoky s míčem mezi koleny;

7. pinkání nafouknutého míče před sebou.

8. přenášení kroužku navlečeného na tyčce;

9. sběr PET vršků do létajícího talíře – každé družstvo má po trase tři hromádky vršků, hráč běží s talířem a z každé hromádky vezme jeden vršek a dá na talíř, oběhne metu a v cíli vršky vysype a předá talíř dalšímu hráči (obměna: talíř se postupně plní).

Štafetový závod s různými způsoby podávání míče Dvě stejně početná družstva nastoupí na metu. Hráči stojí za sebou s rozestupy na předpažení. Soutěží se v různých způsobech podávání míče, který putuje od prvního k poslednímu hráči. Poslední hráč pak utíká s míčem před své družstvo a vše se opakuje tak dlouho, až se vystřídají všichni členové družstva (hráč, který závod začínal, je zase první v řadě). Vedoucí každý úkol názorně předvede, odstartuje závod a dohlíží na správnost plnění úkolu. Za každý úkol dostává družstvo body podle umístění.
Štafetové úkoly:
1. podávání míče nad hlavou za sebe;

2. podávání míče mezi nohama, z ruky do ruky; 3. kutálení míče mezi nohama, široké rozkročení; 4. podávání míče s otočkou v pase a střídání pravá a levá 4. strana, první podá míč za sebe vlevo, druhý vpravo, třetí vlevo atd.

Štafety ve vodě (vhodné kombinovat se štafetami bez míčů):
1. nesení míče v mělké vodě kolem mety; 2. plavání a postrkování míče před sebou; 3. lovení míčků z vody a přinášení na břeh; 4. obeplout bójku

5. proplavat do tří čtvrtin ponořeným kruhem Podle počtu družstev se udělují body za splnění úkolu. Soutěží-li ve štafetách 3 družstva: 1. získá 2 body, 2. získá
1 bod a 3. 0 bodů. Po skončení štafetových soutěží se body družstev získaných za jednotlivé úkoly sečtou. Družstvo s nejvyšším součtem vyhrává.

Po skončení štafetových her vedoucí před nastoupenými družstvy vyhodnotí soutěž. Vyzvedne družstvo, jehož členové výborně spolupracovali. Družstvům, kterým se méně dařilo, doporučí co zlepšit.
Dobrovolný úkol: Zkuste i jiné štafety bez míče zaměřené na pohyb např. běh po zpátku, skákání na jedné noze, skákání snožmo, „trakař“ ve dvojicích atd.
Závod dvou míčů:
Děti vytvoří dvě stejně početné řady stojící proti sobě s rozestupy mezi jednotlivci 1—1,5m. Na začátku hry dostanou míč oba první hráči z jednotlivých řad. Na pokyn vedoucího si ho začnou v řadě házet, až se míč dostane k poslednímu hráči. Nikdo nesmí být vynechán. Upadne-li někomu míč, musí jej zvednout, vrátí se s ním na své místo a teprve odtud přihraje dalšímu. Družstvo, jehož míč dojde na konec řady dříve, vítězí. Při opakování hry zvolíme přihrávání opačným směrem. Závod opakujeme několikrát. Přihrávky budou postupně rychlejší a přesnější. Můžeme také změnit velikost míče. Čím menší míč, tím obtížnější chytání.U zkušenějších hráčů můžeme zvolit delší vzdálenosti rozestupů mezi jednotlivými hráči v řadách.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Pravda, Přátelství, Překonání

Pozor na

Děti musíme poučit o bezpečnosti a chování při závodě i mimo něj!
Je třeba mít lékárničku – zvýšené riziko úrazu!

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U dětí s ADHD nebo dětí s autismem je třeba, aby startovaly až po zhlédnutí prvních závodníků. Je nutné, aby si tyto děti pravidla a úkoly na trase zafixovaly, pak si zapamatují cíl aktivity. U dětí s ADHD může i přesto nastat nekoncentrovanost a zbrklost, tzn. porušení pravidel.