Osvědčilo se nám

Nevyhazujte žádné papírové zbytky, i z těch malých jde ještě vyseknout nějaký tvar na scrapbook. A mini zbytečky? Ty rozházíte po lidech na maškaráku.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Malování na trička
       

Výlet do historie

Čas přípravy
2 hodiny
Čas realizace
1 den
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
4 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
17. 10. 2014
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: komunikativní, občanská.

Seznamuje se s pověstmi a umí je převyprávět.

Motivace

Paměť je pro člověka velmi důležitá. Nejen proto, aby nezapomněl, co má udělat zítra, ale také proto, aby si uvědomoval minulost svoji i míst, kde žije nebo která navštěvuje. Nejdelší paměť prý mají sloni. My si ale nemusíme všechno pamatovat, historii můžeme poznávat také díky moderním technologiím, jako je internet. Nejlepší je ovšem kniha a osobní prožitek. Na připravované výpravě můžeme báječně propojit úplně všechno.

Potřeby

Turistický průvodce, pověsti místě příslušných regionálních dějin, výkresy, pastelky, loutky apod, podle toho jakou variantu zvolíme.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Přípravou pro tuto činnost může být výlet nebo naopak může na výlet navázat.

Varianta přípravy výletu: S dětmi chystáme výpravu, víkendovou akci a narazíme na několik turisticky a historicky zajímavých míst. Pro tuto příležitost je lepší, když nejedeme na výpravu na naše obvyklé oddílové místo, na naši táborovou základnu.

Nejprve si na schůzce vysvětlíme, co je pověst a kde se vzala v literatuře. Vychází z ústní lidové slovesnosti, tzn. že byla předávána ústním podáním a teprve o mnoho let a století později zachycena do písemné podoby. Děti samy ze školních vědomostí zkusí formulovat, co je to pověst, např. — pověst je vymyšlené vypravování s pravdivým — skutečným — jádrem, pověst má pravdivé jádro, ale skořápku okolo něho tvoří smyšlenky, atd. Připomeneme si, jaké jsou nejznámější pověsti v naší literatuře (děti budou nejspíš znát Jiráskovy Staré pověsti české).

Vedoucí si předem připraví několik zajímavostí a pověst, která se k některému místu na trase výletu váže. Připravenou pověst pak nechá některého z instruktorů, o kterém ví, že má výrazný přednes, přečíst. Pokud je pověst delší, může si předem připravit s instruktorem výstup tak, že instruktor čte jen vybrané krátké pasáže a děj mezi tím povídá vedoucí vlastními slovy. Děti se pak dovědí, že celá výprava bude pověstí motivována. Aby byly na úkoly, které je čekají, lépe připraveny, vyzve je vedoucí, aby si samy zjistily co nejvíce zajímavostí a samozřejmě si vzaly na výlet své poznámky s sebou. Na výpravě samotné pak v celém dni plní úkoly motivované pověstí. Na místě delšího odpočinku nebo večer (pokud se jedná o vícedenní akci) se pak k pověsti vrátíme, ostatní ji doplňují následně o další zajímavosti, které zjistili.

Následně můžeme s motivací pověstí pracovat dál – děti mohou kreslit ilustraci k pověsti, mohou pověst dramatizovat…

Můžeme také využít pionýrské ideály a vyprávět si o tom, který z nich hlavní hrdinové naplňovali (nejčastěji to asi bude pomoc, přátelství nebo překonání), nebo naopak porušovali.

Práci s pověstmi můžeme použít i tehdy, když náš oddíl na žádná vzdálenější místa nebo na vícedenní akce nejezdí, ke každému městu, vesnici, kapličce za obcí či pramenu se nějaká pověst váže. A kdyby náhodou ne, můžeme celou aktivitu otočit a z dětí udělat autory, ale to už je jiná motivace.

Pozn.: Výborně využijeme na celostátní akci Ledová Praha.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Přátelství, lze ji realizovat na akci Ledová Praha.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.