Osvědčilo se nám

Zlomili jste jehlu na plstění ovčího rouna? Nezoufejte. Použijte zbytek na protlačování zaschlé barvy ve window color barvičkách.

Více...

Náhodná hra

Enkaustika

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Kuchaři
       

Na návštěvě v dětských knížkách

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
2 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
zima
Počet účastníků
4 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
17. 10. 2014
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, občanská.

Seznamuje se s dětskými ilustrátory a jejich tvorbou.

Motivace

Autorem kamaráda našeho oddílu – pionýrského psa – je pan Vladimír Pergler – to ví určitě každý, kdo je kamarádem pionýrského maskota. Ale známe stejně dobře i další ilustrátory – ty, kteří kreslí a malují pro děti?

Potřeby

Knížky pro děti, obrázky ilustrací, jména známých pohádkových postaviček na lístečcích a pro mladší názvy večerníčků, pohádek, knížek (sada pro každé dítě), výkresy, pastelky.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Program schůzky předpokládá motivaci na schůzce předchozí. Vedoucí vyzve děti, aby si na další oddílovou schůzku přinesly oblíbené knížky, a to hlavně takové, které ilustrovali jejich oblíbení ilustrátoři. Vedoucí pak připraví několik ukázek ilustrací od známých výtvarníků (Smetana, Jiránek, Zmatlíková, Born, Lada, Holý, Pilař, Müller, Trnka, Sekora, Burian, J. Čapek…) a na lístečky napíše jména ilustrátorů, jejichž tvorbu má nebo předpokládá že bude mít k dispozici.
V první části schůzky děti představí přinesené knihy a povídají o tom, proč se jim líbí právě tyto ilustrace.
V další části rozložíme otevřené knihy na stoly a přidáme připravené obrázky – ukázky z tvorby těch výtvarníků, kteří mezi přinesenými knihami nejsou zastoupeni. Děti pak dostanou lístečky se jmény a snaží se je přiřadit k ilustracím. Každé dítě má své lístečky podepsané a tak na konci činnosti můžeme vyhodnotit jejich úspěšnost.
Varianta pro děti 3.—4. třídy – děti mají připravené sady známých pohádkových postaviček a přiřazují je pouze k názvu večerníčku, knihy, pohádky. U mladších dětí nepracujeme se jmény ilustrátorů, pouze přiřazujeme postavičky k dílům, zejména večerníčkům. Další variantou pro mladší děti může být seskupování postaviček, které v příbězích patří k sobě: Rumcajs – Manka – Cipísek, Pejsek – Kočička, Jů – Hele, Ferda Mravenec – Brouk Pytlík – Beruška, Bob – Bobek, Malá čarodějnice – havran Abraxas a další a další.
V další části vezme vedoucí jednu knihu a čte dětem úryvek. Děti se snaží při četbě vytvořit vlastní ilustraci textu. Pak svou práci porovnají s ilustrátorem v knížce.
Z pomůcek – ilustrace, doplněné o jména a třeba stručnou charakteristiku autorů spolu s ilustracemi dětí můžeme použít k výzdobě klubovny, výstavce k Noci s Andersenem (4.4.) nebo k výrobě leporela k dalšímu využití. Můžeme také vytvořit jednoduchou sazku, kterou si později můžeme laminovat a použít na výletě, víkendovce nebo na táboře.
Tato aktivita přibližuje ideály Pionýra Poznání a Přátelství.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Tato činnost nevyžaduje zvláštní specifika pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Upozornila bych pouze na děti s vývojovou poruchou dyslexie – nízká čtenářská gramotnost. V činnosti, kdy mají číst a přiřazovat správné odpovědi, mohou být tyto děti méně úspěšné. Bylo by vhodné, aby jim byla předělena role hodnotitelů, neboť tlak neúspěšnosti nebude na ně tak silný. Nebude sehrávat roli čas a dovednosti si osvojí i při vyhodnocování soutěže.