Osvědčilo se nám

Koupili jste si úžasný hlavolam z mnoha dílků? Jděte si koupit ještě jeden na náhradní díly.

Více...

Náhodná hra

Souhvězdí

Více...


Klubovna plná písniček

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, občanská.

Rozvoj hudebního cítění, podnícení zájmu o oblast hudby i v oblasti „hudební teorie“.

Motivace

Písnička patří k mnoha našim činnostem, nejčastěji je zpíváme u táboráků na výpravách a táborech. Ale nemusíme je jen zpívat, písničky můžeme i poslouchat, poznávat, skládat společně zpěvník našich nejoblíbenějších. Následující činnost je zaměřena soutěžně a prověří jak znalost hudebních nástrojů, tak znalost písniček.

Potřeby

Pexeso hudebních nástrojů nebo čtvrtky a pastelky, lístečky s názvy hudebních nástrojů, tabule na vyhodnocování soutěže Hudební risk, nahrávky písniček, které v soutěži použijeme, namnožený pracovní list pro každého účastníka, tužky pro soutěžící.
K tomuto metodickému listu není k dispozici pracovní list.

Provedení

Celá schůzka bude hudebně laděná.
Nejprve zjistíme, jak děti umí poznávat hudební nástroje. K tomu si zahrajeme jednoduchou stolní hru.
Pokud máme pexeso, může jej využít a děti, které najdou dvojici, musí nejprve poznat hudební nástroj a teprve pak si mohou bod započítat.
Nemáme-li pexeso, zařadíme na začátek schůzky výtvarnou činnost – každé dítě nakreslí na čtvrtku hudební nástroj a ostatní je pak přiřazují k názvům, které mezi tím napíšeme na nástěnku nebo velký balicí papír.
Soutěž vyhodnotíme a pokračujeme další – tentokrát velkou soutěží.
Rozdělíme děti do soutěžních týmů a začneme hrát hudební Riskuj.
Připravíme si na balicí papír tři soutěžní okruhy – lidové písničky, písničky k táboráku a písničky z pohádek.
Máme vždy pět úkolů různé bodové hodnoty od 10 do 50 bodů podle náročnosti ukázky.
Písničky máme předem připravené ve zvukové podobě a poté, kdy děti vyberou oblast a náročnost, pustíme ukázku. Ukázka trvá cca 20—30 vteřin a pak mají děti minutu na to, aby odpověděly. U lidových písniček je jejich úkolem, aby navázaly na ukázku a dozpívaly alespoň jednu sloku (ukázky jsou seřazeny od těch nejznámějších po ty méně běžné), u folkové hudby chceme interpreta nebo dokončení sloky (podle bodové náročnosti) a u pohádkových písniček chceme, aby určily, z které pohádky písnička byla.
A po hodnocení a připočtení bodů budeme pokračovat poslední soutěží, a to kvízem hudebních nástrojů. K této soutěži děti využijí pracovní list. Pracovní listy rozdáme opět jednotlivcům a vítězí ten, kdo má nejdříve vyluštěnou tajenku. Výsledek ale neříká vítěz nahlas, necháme doluštit všechny děti.
Protože výsledkem závěrečného kvízu je název jednoho z pionýrských ideálů – přátelství, při závěrečném hodnocení oceníme nejen ty, kteří zvítězili, ale také ty, kteří byli nejlepšími týmovými hráči, nejlépe spolupracovali v prostřední soutěži.
Tato aktivita přibližuje ideály Pionýra Pomoc, Překonání a Přátelství a je přípravou k zapojení do Pionýrského Sedmikvítku – Dětská Porta nebo Hudba.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.