Osvědčilo se nám

Nevyhazujte žádné papírové zbytky, i z těch malých jde ještě vyseknout nějaký tvar na scrapbook. A mini zbytečky? Ty rozházíte po lidech na maškaráku.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Ptáče - Hudba
       

Omezení malíři

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
30 - 45 minut
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, voda, bazén, divadelní sál, hřiště, park, les, louka, fitcentrum, tábořiště, zoo
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 30
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
22. 3. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Člověk a společnost, C10, vztahy v kolektivu, schopnost spolupracovat ve skupině, rozvoj vzájemné důvěry, poznání potřeb lidí s hendikepem, pomoc druhému, vedení týmu, kresba
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, komunikativní.


Naučit se vnímat potřeby lidí s hendikepem, pomáhat jim, spolupracovat při plnění úkolu, překonat vlastní omezení a najít způsob, jak úkol zvládnout.

Motivace

Umíme společně řešit zadaný úkol? Umíme se domluvit a spolupracovat?

Potřeby

Pastelky, fixy, papíry, tužky, šátky na oči, ucpávky do uší, kartičky s přidělenými hendikepy a výhodami, obrázek (vzor).

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Hráči jsou rozděleni do družstev. Počet členů v družstvu je nutno určit podle vyspělosti hráčů, nejlépe 6–10 osob. Každé družstvo sedí kolem svého stolu, má jednu čtvrtku. Úkolem družstev je nakreslit obrázek co nejpřesněji podle předlohy, např. domeček, který má červenou střechu, žlutou omítku, modrá okna, hnědý plot, černý komín, na zahradě jabloň se třemi jablky, na obloze je slunce a modrý mrak, všechny objekty musí být obtažené černou fixou. Předloha je umístěna cca 10 m od místa, kde hráči kreslí, hráči na ni nesmí vidět (jen ten, kdo smí vstávat od stolu).

Následně je každému výtvarníkovi přidělen hendikep (nesmí používat pastelku určené barvy, je němý, nesmí vstát od stolu, nemá ruce, je slepý, je hluchý) nebo výsada (jedině on může používat žlutou pastelku, jedině on smí vstát od stolu atd.). Každého účastníka obdaříme několika hendikepy a výsadami. Na splnění úkolu má skupina časový limit.

Je dobré, když vedoucí hry účastníky zná a přiděluje jim výsady a omezení podle jejich chování v týmu, např. přirozený vůdce je němý, outsider má výsadní právo používat potřebnou barvu, šikovný malíř nemá dominantní ruku, ale jediný má výsadu kreslit fixou apod. Pastelky a fixy umístíme na vzdálenější místo od pracovních ploch, nebo rozmístíme na víc míst v klubovně, současně určíme, kolik jich smí být u stolu najednou.

Po skončení hodnotíme výsledná díla a provedeme reflexi – jak se kdo cítil ve své roli atd.

Příklady rozdělení výsad a omezení (nutno přizpůsobit počtu hráčů a barev na obrázku, který budou kreslit):
• bez rukou/smí vstávat od stolu/nesmí nosit pastelky a fixy
• bez dominantní ruky/jediný smí používat modrou barvu
• němý/jediný smí používat oranžovou barvu
• hluchý/jediný smí používat šedou barvu
• slepý/jediný smí nosit pastelky a fixy


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Přátelství, Překonání.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Tato aktivita nepřináší výraznější rizika a znevýhodnění pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Pozor u dětí úzkostnějších s perfekcionalistickými tendencemi. Mohou prožívat napětí a úzkost z toho, že někdo “kazí jejich dílo“. Opět v reflexi je vhodné to pojmenovat, uznat (každý je zodpovědný za to, co dělá, ale nemohu zaručit výsledek za ostatní, není to soutěž o to, kdo je lepší).