Osvědčilo se nám

Chcete přilákat k ručním pracem i kluky? Začněte kytičkami z organzy, protože opalovat látku nad svíčkou baví i ty největší zlobiče.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Koťátko v tělocvičně
       

Volba oddílového aktivu (oddílové rady)

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
podzim
Počet účastníků
do 30
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
5. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Člověk a společnost, C16, vliv dětí na činnost oddílu, vyjádření vlastního názoru, podpora k sounáležitosti ke sdružení
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, k řešení problémů.

Vybrat (zvolit) z oddílového kolektivu užší skupinku – oddílový aktiv – která se bude aktivně podílet na vedení oddílu. Praktická ukázka demokratické volby (hlasování).

Motivace

I děti v oddíle mohou mít šanci ovlivňovat jeho činnost, aktivně se na ní podílet. Menší děti zvládnou jen drobné úkoly při přípravě programu, ale ti starší už mohou přiložit ruku k dílu mnohem víc. Najde se ve vašem oddíle skupinka aktivních a šikovných dětí, které by to chtěly zkusit?

Potřeby

Psací potřeby, papíry, hlasovací zařízení (misky, korálky nebo fazole, lístečky atd.).

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C16A.

Provedení

Pokud se rozhodneš pro vytvoření oddílového aktivu, zařaď tuto aktivitu na začátek školního roku. „Funkční období“ se stanoví na jeden školní rok, pak je nutné volbu opakovat a případně aktiv obměnit.

Nejprve s dětmi o svém záměru diskutuj. Vysvětli jim, jak si práci aktivu představuješ, co od něj očekáváš, jak by mohl přispět k oživení a rozvoji činnosti oddílu. Vtáhni děti do debaty, ať zjistíš jejich názory, nápady, připomínky. Když probudíš jejich zájem, společně pak můžete stanovit náplň činnosti budoucího aktivu – jeho povinnosti, ale i práva výhody), např.:

Povinnosti/činnosti:

• vést oddílovou kroniku

• starat se o nástěnky a výzdobu klubovny

• mít na starosti úklid v klubovně

• pomáhat připravovat program schůzek (stačí částečně — dle věku dětí)

• pomáhat organizovat akce oddílu

• vést evidenci docházky

• předávat informace od vedoucího členům oddílu

 

Práva/výhody:

• podílet se na plánování a hodnocení činnosti oddílu

• účastnit se porad vedoucích a instruktorů — tlumočit názory a požadavky dětí

• chodit do klubovny i mimo termín schůzek (s vědomím vedoucího), např. kvůli přípravě programu

• navrhovat změny oddílových pravidel

apod. – připravit dle zvyklostí, činnosti a zaměření oddílu.


Když si s dětmi vše vyjasníte, zeptejte se jich, kdo by chtěl být členem takového aktivu/rady. Určitě se někdo najde, když je povzbudíte a podpoříte. Nechte jim klidně týden na rozmyšlenou.

Pak stanovte termín oddílových voleb. Jména kandidátů napište na nástěnku, ať si všichni rozmyslí, koho podpoří. Společně se dohodněte na počtu členů aktivu (nejlépe 5 členů).


Volby oddílového aktivu

Kandidáti dostanou za úkol připravit si svou „volební řeč“. Můžeme zadat jen téma a nechat vše na nich, jak si svůj proslov připraví, nebo jim dát připravené otázky (všem stejné) a jejich úkolem bude na ně odpovědět. Záleží na věku a vyspělosti dětí.

Příklady:

1. Téma pro volné zpracování: Proč chci být členem oddílového aktivu? Co bych chtěl v této funkci pro oddíl udělat? ... zadat časový limit (např. 5 minut), poté lze dát „voličům“ prostor pro doplňující otázky.

2. Otázky pro kandidáty: Co pro tebe znamená Pionýr? Co tě v Pionýru nejvíc baví a co bys naopak úplně zrušil/a? Který ze sedmi pionýrských ideálů je ti nejbližší a proč? Čím bys ty osobně chtěl/a přispět k činnosti oddílu, máš nějaký dobrý nápad? Jaký je tvůj nejsilnější zážitek nebo vzpomínka spojená s Pionýrem?... jen námět, lze vymyslet vlastní.

Kandidáti by měli mít čas na přípravu, nejlépe týden mezi schůzkami. Z volby bychom měli udělat slavnostní zážitek, vyzdobit klubovnu atd. V úvodu kandidáti přednesou své projevy. Necháme dětem trochu času na rozmyšlenou. Pak následuje vlastní volba — tajné hlasování. V oddělené části klubovny bude mít každý kandidát na stole misku se jménem. Každý člen oddílu dostane 3 korálky (lístečky, kuličky, fazole…). Postupně všichni chodí k miskám a přidělují hlasy svým favoritům — záleží na každém, jestli dá všechny hlasy jednomu nebo je rozdělí. Po skončení hlasování vedoucí sečte hlasy a vyhlásí výsledky voleb.

Oddílovému aktivu můžeme věnovat v klubovně malou nástěnku – na ni dát jejich jména, fotografie, ale i vypsat povinnosti a výhody aktivu – aby to měly děti stále na očích. Na nástěnku můžeme připevnit i velkou obálku – na vzkazy od členů oddílu, na jejich náměty, připomínky, hodnocení.

Po roce se bude volba opět opakovat. Předtím by měly děti zhodnotit činnost dosavadního oddílového aktivu, pochválit jeho členy za vykonanou práci, případně upozornit na nedostatky.

Tematicky se hodí zařadit tuto aktivitu v návaznosti na metodický list C20 – Znám své město/obec, vím, jak funguje, – ve kterém se děti seznamují s fungováním místní samosprávy. Oddílový aktiv je vlastně také taková malá samospráva.

Pokud je pro tebe toto téma úplně nové, zkus si přečíst metodický materiál Život oddílu (vydal Pionýr, dostupné na www.pionyr.cz). V této brožuře najdeš mnoho zajímavých rad a námětů nejen k práci s oddílovým aktivem.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání, Překonání.

Pozor na

Oddílový aktiv/rada nesmí být jen formalita. Pro děti je to něco úplně nového a neznámého, je třeba je zejména ze začátku vést, motivovat, podněcovat k činnosti. Nejlepší řešení je, když si aktiv vezme na starost šikovný instruktor nebo jeden z vedoucích a bude se mu věnovat – dohlížet na plnění úkolů, podporovat děti v jejich aktivitě, pomáhat jim s realizací jejich nápadů – zkrátka nesmí to „vyšumět“. Pro vedoucího je to mnohem náročnější, než když si oddíl řídí sám, ale mnohé děti, které bude práce v aktivu bavit, se pak stanou instruktory, kteří budou mít velkou výhodu – budou už vědět, jak na to.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.