Osvědčilo se nám

Pokud stavíte stany bez podsady, dejte pod ložnici igelit, lépe se pak stan myje.

Více...


Poznej souhvězdí - noční hra

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1 hodina
Místo
les
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 30
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
27. 3. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Příroda, P4, souhvězdí, hvězdná obloha, hvězdy, noční hra
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Na paměť
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, pracovní.


Procvičení paměti, procvičení druhů souhvězdí.

Motivace

Kdy jindy poznávat souhvězdí, než při noční hře? Pojďme procvičit odvahu i paměť.

Potřeby

10 sklenic (např. od okurek), stejný počet čajových nebo hřbitovních svíček, 10 černých papírů velikosti A5, tužka, nůžky, izolepa, zápalky; pro každé dítě papír a tužku.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Na některé schůzce připravíme s dětmi několik aršíků se souhvězdími. Na každý aršík papíru nakreslíme jedno souhvězdí a opatříme pořadovým číslem. Jednotlivé „hvězdy“ v souhvězdí vystřihneme, stejně jako číslo v rohu, a arch následně nalepíme zvenku na sklenici. Dírky na hvězdy by neměly být příliš malé. Po setmění rozmístíme sklenice po cestě, do každé vložíme svíčku a zapálíme. Děti následně procházejí trasu a jejich úkolem je zapsat si na papír, o které souhvězdí se na jednotlivých stanovištích jedná.


Varianta: Děti nedostanou papíry a tužky a jednotlivá souhvězdí si musí zapamatovat.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Poznání a Paměť.

Pozor na

Sklenice se svíčkou umisťujte vždy na cestu nebo mýtinu. Je důležité zabezpečit, aby se sklenice nemohla převrhnout.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U dětí úzkostnějších, bojácných je vhodné je poslat na cestu ze začátku, aby dlouhým čekáním nenarůstala úzkost. Vhodné je, aby děti šly případně ve dvojici.