Osvědčilo se nám

Chcete zažehlovat korálky? Nestačí si koupit korálky. Jde to jen tam, kde je elektřina a nesmíte si zapomenout doma žehličku a pečící papír.

Více...

Náhodná hra

Den planety

Více...


Drobné hry pro trénování

Čas přípravy
5 minut
Čas realizace
12 hodin
Místo
místnost, klubovna, les, louka
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
do 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Příroda, P14, paměť, logické uvažování, vědomosti
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Na paměť
Na postřeh
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: k učení,komunikativní.

Procvičení v odhadech vzdáleností, objemu, váhy, rozměrů i času a v logickém uvažování.

 

Motivace

Žádný učený z nebe nespadl a není na škodu si čas od času osvěžit znalosti. Zvlášť když uvážíme, že se mohou hodit v některé z dalších větších her…

Potřeby

Viz dále.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

 

Před každou větší hrou zaměřenou na jedno téma (rostliny, zvířata, souhvězdí, mapové značky atd.), je vhodné zařadit (například o schůzku dřív) některou z drobnějších her pro osvěžení tématu, zopakování nebo třeba i naučení. Velmi důležitou součástí je i samotné vytváření – kartičky do pexesa, trixesa a jiné pomůcky by děti měly vyrábět samy. Právě tím se totiž učí, obrázky i s popisky si fixují do paměti. Vyrobené kartičky zatavte ve fóliovačce, lze je tak využít i v dalších hrách.


Pexeso

Klasické dvojice; dvojice, v nichž je na jedné kartičce obrázek, na druhé název; dvojice, na nichž je na každé polovina obrázku (a pod ním název).


Trixeso

Hráči hledají místo dvojic trojice.


Domino

Vytvoříme kartičky cca 6x3 cm, rozdělíme na polovinu a do jednoho políčka napíšeme název, do druhého nakreslíme (vlepíme) obrázek jiného.


Co chybí?

Na stole jsou kartičky, každý obrázek třikrát. Děti karty chvíli pozorují, následně jeden z obrázků odstraňte a děti musí co nejrychleji přijít na to, který obrázek už je tu jen ve dvojici.


Tichá pošta

Vytvoříme řadu, prvnímu pošeptáme mapovou značku, souhvězdí, název květiny apod. a ten výraz pošle dál. Poslední musí ukázat správný obrázek z kartiček rozložených na stole. Postupně střídáme a posunujeme hráče, aby se každý také dostal na konec řady.


Malování na záda

Tři děti si sednou za sebe a vedoucí tomu úplně vzadu pošeptá mapovou značku, souhvězdí apod., ten tento piktogram namaluje svému kamarádovi před sebou na záda, ten zase tomu před sebou a hráč zcela vpředu musí říct, co je to zač (nebo také namaluje).


Najdi kolíček

Ve vymezeném prostoru zapícháme kolíky, na něž připevníme zatavené obrázky (každý jiný a jejich počet by měl být vyšší než hráčů). Hráči se postaví do řady 100 metrů od vyznačeného prostoru a vedoucí postupně vyvolává názvy. Úkolem hráče je přinést příslušnou kartičku co nejrychleji.

Varianta 1: Každý obrázek je v prostoru dvakrát a vybíhají naráz dvě děti – každé z jiného oddílu.

Varianta 2: Kolíky umístíme do členitějšího terénu, děti jsou rozděleny do dvou družstev. Na povel z každého vyběhne jeden soutěžící a hledají příslušný kolík. Kdo jej dřív najde a přinese, získává pro družstvo bod.


Na tuto činnost lze navázat v soutěži Pionýrská stezka.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Paměť a Poznání.

 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.