Osvědčilo se nám

Jak rychle přenést šablonu na čtvrtku? Přes okno.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Hmyzí hotel
       

Itinerář cesty

Čas přípravy
5 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
20 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Příroda, P17, mapa, orientace, GPS, buzola
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.


Procvičení orientace v mapě, rozvoj schopnosti plánovat, procvičení práce s GPS.

 

Motivace

Napadlo vás někdy, jak je těžké připravit výlet? Naplánovat trasu tak, aby se dala ujít v daném čase a byla pro účastníky zajímavá. Schválně jestli se vám povede takovou trasu naplánovat a popsat tak, aby ji mohli vaši kamarádi projít bez mapy, jen s buzolou nebo GPS.

Potřeby

 

Mapa okolí pro každý oddíl, papír a psací potřeby, pro ověření v terénu GPS pro každý oddíl a kopii mapy pro každý oddíl.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

 

Provedení

 

Každý oddíl dostane mapu okolí a jeho úkolem je vymyslet a naplánovat tříhodinový odpolední výlet. Podle mapy vypracuje každý oddíl přesný itinerář cesty – např. od klubovny jděte 500 metrů severně, pak
300 metrů severovýchodně a následně se stáčejte k východu, po 400 metrech změňte směr a pokračujte dále na východ. Vedoucí dohlíží na to, aby plánované trasy byly různé. Začátek i konec trasy by měl být v klubovně (tábořišti).

Při nejbližší příležitosti dostane každý oddíl GPS a itinerář jiného oddílu. Všechny oddíly se vydají na cestu a drží se instrukcí. Mapu má u sebe jen doprovázející vedoucí (instruktor), děti postupují jen podle GPS a návodu.

Po návratu se každý oddíl snaží do kopie mapy zakreslit trasu, kudy postupoval. Každý oddíl také zhodnotí, nakolik se připravený itinerář lišil od skutečnosti a s čím se cestou potýkali. Hodnotí se i to, nakolik byl který oddíl schopen odhadnout délku výletu vzhledem ke stanovenému času.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pomoc, Přátelství a Překonání.

 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o skupinovou činnost a vedoucí skupinu doprovází, nepředstavuje tato aktivita výraznější riziko pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Potřebné je hlídat, aby příležitost k práci s GPS měli všichni členové týmu, tedy i ti méně průbojní, opatrnější na zkoušení něčeho nového.