Osvědčilo se nám

Chcete ušetřit a kupujete korálky v mixu? Pak musíte mít dost dětí na třídění.

Více...

Náhodná hra

Sonda II.

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Malířství
       
 5. Street art
       

Lakros

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
50 minut
Místo
hřiště, louka
Roční období
léto
Počet účastníků
12 - 12
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Sport, S12, fyzická vytrvalost, méně známé hry, koordinace pohybů, spolupráce
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Sportovní
Pohybová
Náročnost na materiál
Velká
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.


Seznámení s pohybovou aktivitou, která rozvíjí koordinaci pohybu, týmovou spolupráci a při které se používá netradiční sportovní náčiní.

 

Motivace

V truhle byla stará pohlednice a na ní indiánský náčelník. Když to viděl děda, tak se jen smál a vyprávěl, že jako malý hltal všechny filmy o indiánech a v jednom viděl zajímavou hru. A protože mu to nedalo, hledal a zjistil, že tuto hru prý hrály jen dívky. A mně hned došlo, k čemu jsou ty trochu divné hole se síťkou.

Potřeby

 

Hřiště pro lakros:

Hřiště tvoří jakákoli nejlépe travnatá plocha, která je rozdělena středovou čárou na dvě stejné poloviny. Délka středové čáry je 30 m. Uprostřed je vyznačen středový kruh o průměru 3 metry. Brankoviště je kruhové, průměr 3 metry se středem brankoviště, rovnoběžné se středovou čárou. Branky mají rozměr 183x183 cm.

Vybavení pro lakros: Hraje se tenisovým míčkem a holemi pro český lakros. Lakrosová hůl — celková délka hole je 60–100 cm. Hůl tvoří rukojeť a oko pro výplet. Délka rukojetí musí tvořit alespoň 2/3 celkové délky hole. Vnitřní rozměry oka jsou 13–20 cm šířka, 13–33 cm délka. Maximální povolená hloubka výpletu hole: alespoň část míčku, volně vloženého do výpletu, musí při bočním pohledu z kterékoli strany vyčnívat přes rám.

K tomuto metodickému listu je pracovní list S15A.

 

Provedení

 

Hráči:

Vlastní hry se účastní 6 hráčů (5 v poli, 1 brankář) na každé straně. Každé družstvo má právo na 6 náhradníků, kteří se zdržují na příslušné polovině území střídaček a nesmí zasahovat do hry bez vystřídání jiného hráče.

Hrací doba je:

2x25 minut s 5minutovou přestávkou (neurčí-li pořadatel jinak). Během přestávky si družstvo vymění strany. Utkání končí uplynutím hrací doby na znamení rozhodčího.

Použitá literatura: www.orel.cz/sporty.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Překonání a Pomoc.

Při zjištění jakéhokoli přestupku rozhodčí zastaví hru a dá tak možnost týmu, jehož hráč se neprovinil, zahrávat trestný hod, jehož provedení je následující: váčky se postaví vedle sebe na zem a na pokyn rozhodčího je rozehrávající hráč hozením holí za spojovací kůže uvede do hry.

Rohový a autový hod se provádí stejným způsobem jako hod trestný. Při obdržení gólu zahrává tým, který gól obdržel, zahajovací hod z půlicí čáry, a to stejným způsobem jako u předchozích hodů, pouze s jedinou výjimkou. Kromě hodu může rozehrávající hráč rozvinout hru i přímo nesením váčků na holi.

 

Pozor na

Pitný režim. Doplněná lékárnička. Vybavení si připravit před akcí.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Pro názornost je dobré zachytit základní pravidla v jednoduché podobě, nechat děti, aby samy hru vysvětlily ostatním, tak se nejlépe přesvědčíme o tom, že děti pravidla chápou. Platí zejména pro děti s poruchou pozornosti, neboť při dlouhém vysvětlování mohou přestat vnímat naše sdělení, nevyslechnou vše.