Osvědčilo se nám

Do lodě vždy všechno přivažte, hlavně houbičku, neuplave.

Více...


Pelota (nazývaná tlachtli)

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
10 minut
Místo
louka
Roční období
léto
Počet účastníků
10 - 10
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
26. 3. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Sport, S19, fyzická vytrvalost, méně známé hry, koordinace pohybů, spolupráce
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Sportovní
Pohybová
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální.


Zapojení všech členů kolektivu do hry, která rozvíjí koordinaci pohybů. Poznat netradiční hru, která nám přinese vzrušující pocit a radost ze soutěžení.

Motivace

Mayové se proslavili čokoládou. Také ale hráli zajímavou hru. Prý to je dokonce nejstarší míčová hra! Přezdívali jí Krvavá hra, protože poražené družstvo čekala poprava! Hráli ji k uctění boha Slunce, tak bychom ji mohli zkusit využít na vyčarování pěkného počasí.

Potřeby

Tenisový míček, 3,5 m dlouhá tyč, kroužek o průměru 50 cm, provázek na uvázání kroužku.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Pravidla: Hraje se s tenisovým míčkem. Hrají dvě družstva proti sobě, družstvo tvoří 5 hráčů. Cílem hry je prohodit tenisový míček kruhem, který je svisle zavěšen na tyči 3 m od země. Hřiště je kruhové s průměrem 6 m.

Branka: Hraje se na jednu branku. Branka je kruh o průměru 50 cm, zavěšený svisle na tyči ve výšce 3 m od země. Branka je postavena kdekoliv na čáře.

Na začátku hry si družstva losují o míček. Družstvo, které získalo míč, začíná za čarou na protilehlé straně od branky. Družstvo si přihrává míček nepřerušovaně mezi sebou tak, aby jim míč nespadl na zem nebo jim ho protihráč nesebral. Před hodem do branky si družstvo musí vždy minimálně třikrát přihrát. Když útočícímu družstvu spadne míč na zem, nebo se bránícímu družstvu podaří míček chytit nebo srazit na zem, získává míč družstvo, které bránilo, a odchází co nejrychleji kamkoliv za čáru (min. vzdálenost od branky 1 m), kde rozehrává a stává se z nich družstvo útočící. Prohození kruhu (branky) se počítá za jeden bod. Po každém bodu (gólu), rozehrává družstvo které gól dostalo na protilehlé straně od branky. Není dovolen jakýkoliv kontakt mezi hráči. Za každý nedovolený kontakt je družstvo potrestáno ztrátou míče. Při úmyslném faulu je hráč vyloučen na 2 minuty. Utkání řídí jeden rozhodčí a časoměřič. Hrací doba je 1×10 min.

Náčiní je nutné připravit před akcí.


Použitá literatura: gothique.sweb.cz/pravidla.html.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Překonání, Pomoc.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.
U těchto dětí je nutná pomoc vedoucího při zvládnutí pravidel hry. U dětí s potížemi v motorice, pohybově méně zdatných, navrhuji alespoň zpočátku dát k dispozici větší míček.