Osvědčilo se nám

Chcete plstit ovčí rouno a nemáte podložku? Stačí polystyrénový tácek od zeleniny.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Komiks nebo leporelo
       

Sedátka k ohni

Čas přípravy
1 den
Čas realizace
4 - 6 hodin
Místo
tábořiště
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
15 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
30. 3. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Technika, T14, práce s nástroji, technické myšlení, spolupráce, komunikace, estetické cítění, tábornické dovednosti
Věková kategorie
13 let
Typ aktivity
Poznávací
Rukodělná
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní, komunikativní, k řešení problémů, k učení.


Vyrobit jednoduchá nebo složitější sedátka k ohni. Procvičit práci s ručním nářadím, rozvíjet vzájemnou spolupráci a komunikaci. Přispět vlastní prací k vylepšení tábořiště.

Motivace

Ke každému správnému táboru patří táborák, slavnostní oheň. Než ho ale zapálíme, měli bychom přemýšlet, na čem budeme kolem ohně sedět. Máme dostatek pohodlných sedátek? A co křeslo pro náčelníka, hlavního vedoucího tábora – to by byl krásný dárek od družiny na závěr tábora. Zkusme ho vyrobit, však to není tak těžké!

Potřeby

Dřevěné kulatiny (různé průměry), prkna, pily, sekery, kladiva, nože, hřebíky, vruty, šroubovák, rašple, provázek, metr.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Než začneme sedátka vyrábět, zadáme dětem, aby našly v různých materiálech obrázky. Můžeme využít zálesácké zápisníky, příručky pro kutily, internet. Společně s dětmi vybereme variantu, která se jim bude nejvíc líbit, a kterou jsou schopny realizovat. Pokud v oddíle či družině převažují děti ze 6. a 7. třídy, musí vedoucí počítat s tím, že jim bude výrazně pomáhat. Přesto se této činnosti nevyhýbejte, je to krásná příležitost procvičit si práci s nářadím, a přitom vyrobit něco užitečného. I když výrobek nebude dokonalý, děti na něj budou jistě náležitě pyšné.

Nakreslíme nebo nakopírujeme dětem velký obrázek vybraného sedátka. Potom společně probereme postup, jak budeme sedátko vyrábět. Společně připravíme materiál i nářadí, naměříme si příslušné rozměry a rozdělíme si úkoly. Nařežeme si dřevo na potřebné díly, pak budeme sedátko kompletovat. Kontrolujeme, jestli sedátko na zemi nestojí křivě, nehoupe se, zkusíme se do něj posadit, jestli vydrží. Na závěr obrousíme ostré hrany, případně ozdobíme (náplety s provázků, ozdůbky z přírodnin apod.).

Pozor! Pokud děláme sedátka z jehličnanů, jistě se na nich objeví smola, v tom případě chráníme oděv nějakou podložkou. Při zatloukání hřebíků pozor, aby dřevo neprasklo, nezatloukat hned u kraje. Hřebík je dobré tzv. rozšklebit (lehce uhodit kladivem na špičku, která se trochu otupí a nedochází k přesekávání vláken, ale k jejich rozevření).


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Poznání, Přátelství, Překonání, Pomoc.

Pozor na

Během celé aktivity musí být zajištěn dohled a pomoc vedoucího. Před začátkem práce vysvětlit práci s jednotlivými nástroji, upozornit na nebezpečí. Během práce děti usměrňovat, ukazovat jim správný postup tak, aby se to naučily.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodu metodiky. Dbát na zvýšený dohled při práci s nářadím zejména u dětí nemotorných, hyperaktivních, nepozorných a zbrklých.