Osvědčilo se nám

Máte tupé mini nůžky? Stačí párkrát střihnout do alobalu.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Kolektivní hry
       

Předávání zprávy

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
30 minut
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, voda, bazén, divadelní sál, hřiště, park, les, louka, fitcentrum, tábořiště, zoo
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální.

Uvědomit si, jak během komunikace může dojít ke zkreslení zpráv – obzvlášť, jedná-li se o informace „z druhé a další ruky“. Spolupráce v týmu.

Motivace

V určitých životních situacích se lidé dostávají do komunikačních problémů ať už z důvodu selhání techniky nebo z důvodu nedobrých vztahů s druhou stranou. Někdy také zpráva podávaná přes jednu či více osob není předávajícími interpretována přesně a dochází ke zkreslení zprávy podle toho, jak ji předávající vnímají nebo pochopí. Komunikace a předávání informací je v současné době jedním z nejdůležitějších aspektů současného života. Uvědomte si například, co v této oblasti způsobil internet nebo mobilní telefon. Posuďte, jak se možnosti komunikace změnily od doby, kdy byli mladí vaši rodiče.

Potřeby

Na papíře (nejlépe velikosti A4) nakreslené nějaké jednoduché obrázky, tvary. Papíry v počtu osob pro každou skupinku a jeden fix pro každou skupinku.

Provedení

Rozdělíme účastníky do skupin zhruba po pěti. Každá skupina vytvoří zástup (mohou si i sednout). První z každého týmu dostane papír a fix. Poslední z týmu se otočí dozadu na vedoucího hry (ostatní se neotáčejí), který jim ukáže na papíře nějakou kreslenou zprávu. Úkolem je, aby první člen týmu (nejvzdálenější od vedoucího) tuto zprávu nakreslil na papír, který má. Zprávu si skupinka může předávat jen kreslením na záda člověka před sebou. Na záda se kreslí jen jednou – pokus se nesmí opakovat. Je důležité, aby všichni účastníci byli potichu. Až budou všechny týmy hotové, porovnáme nakreslené obrázky s originálem. První zástupci se poté přesunou na místo posledního a aktivitu opakujeme s jinou zprávou – obrázkem.
Až se vystřídají všichni účastníci (nebo dokud je to baví), provedeme reflexi. Můžeme se např. ptát, zda jim bylo nepříjemné předávat takto zprávu. Jestli se jim stalo, že předávali dál obrazec, který pro ně byl nesmyslný nebo mu nerozuměli – může se to přihodit i při verbální komunikaci? Jaký z toho měli pocit? Proč se výsledky zpráv lišily? Může se to stát i při verbální komunikaci? A proč, co je toho příčinou? Dokáží definovat cíl této aktivity? Čemu je měla naučit?
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Přátelství.

Pozor na

Zachování absolutního mlčení po dobu předávání zprávy.

Výhodou by bylo zajistit, aby skupiny „neokoukávaly“ předávání zprávy ostatními skupinami.

Nabídková legenda

Planeta Příroda – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – dobré rozlišení obrázků, aktivitu dělat v dobře osvětleném prostoru. Těžší stupeň postižení – podrobný slovní popis obrázku.
Sluchově postižení – při vysvětlování pravidel musí mít účastník možnost odezírat ze rtů vedoucího. Vysvětlit krok za krokem. Zjednodušený návod v textové podobě. Prezentující děti by měly mluvit nahlas, srozumitelně a pomalu.
Pohybově postižení – záleží na typu postižení, ale ve větší míře bez omezení.
Mentálně postižení – nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy, vyslyšet je.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času ke zpracování podkladů. Pro děti s ADHD mít připraveny další úkoly, než se pokročí k dalším kroku.