Osvědčilo se nám

Máte doma ponožky, které nechcete zašívat? Naplňte je starými hadry a můžete hrát ponožkovou bitvu.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Bramborové hrátky
       

Krokodýlí řeka

Čas přípravy
5 minut
Čas realizace
50 minut
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, voda, bazén, divadelní sál, hřiště, park, les, louka, fitcentrum, tábořiště, zoo
Roční období
celý rok
Počet účastníků
10 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, k řešení problémů, sociální a personální.
Umět vyjádřit svůj názor, diskutovat ve skupině, zvládat konflikty a nejednotnost názorů, naslouchat názorům ostatních, stanovit si svůj žebříček hodnot.

Motivace

Jsou situace, kdy mají lidé na určitou věc rozdílný názor a snaží se ten svůj prosadit. Může se jednat o lidi, kteří jsou například členy jedné skupiny, jednoho oddílu. Na základě rozdílného názoru vznikají konflikty, kterým se v životě nikdo z nás nevyhne, protože každý z nás je jiný, každý má rozdílné zkušenosti a představy o dané věci. Záleží jen na nás, do jaké míry jsme schopni konflikt zvládat. Existuje mnoho situací, ve kterých nejde jednoznačně říct, jaký názor je správný – 100 lidí může mít 100 názorů. Níže uvedená aktivita, krátký příběh, který obsahuje morální dilema, jasně dokazuje, že i když si někdo myslí, že vše je naprosto jasné, může se setkat s přesně opačnými názory ostatních členů a tím pádem nezbývá nic jiného než naslouchat a komunikovat.

Potřeby

Papíry, psací potřeby.

Provedení

Vedoucí přečte nebo převypráví účastníkům následující příběh:
V jednom království v jednom městě žili dva milenci – krásná Abigail a mužný Gregory. Městem protékala řeka plná krokodýlů, která město rozdělovala na dvě poloviny. Abigail a Gregory žili na opačných březích. Jednoho jara nastaly prudké deště a rozvodněná řeka strhla jediný most, který oba břehy spojoval. Velká voda trvala dlouho a Abigail bylo smutno po Gregorym. Nevěděla, jestli se mu něco při bouři nestalo, a přemýšlela, jak by se ke svému milému dostala.
Na divokou vodu se neodvažovala žádná loď. Jediný, kdo to dokázal, byl starý zkušený námořník Sindibád se svou bárkou. Abigail se za ním vypravila, aby jí pomohl. Sindibád souhlasil, ale jen pod podmínkou, že s ním Abigail stráví jednu noc – vyspí se s ním. Abigail jeho návrh striktně odmítla a utekla.
Abigail nevěděla, co má dělat. Napadlo ji, že by mohla navštívit Ivana a o celé situaci mu říct. Ivan byl dávným společným přítelem obou milenců. Znal Abigail i Gregoryho již od dětství. Ivan si pozorně Abigail vyslechl, ale odmítl se k tomu jakkoliv vyjádřit a nechtěl s tím mít nic společného.
Abigail se musela rozhodnout sama. Byla neklidná, měla starost a strašně se jí stýskalo. Po dlouhých úvahách a s těžkým srdcem šla za Sindibádem a splnila jeho podmínku. Sindibád ji potom převezl přes Krokodýlí řeku ke Gregorymu. Setkání milenců bylo šťastné. Po chvíli měla Abigail potřebu se Gregorymu svěřit, co musela podstoupit, aby se k němu dostala a mohli se vidět. Gregory ale neměl pro její čin omluvu, rozčílil se a Abigail vyhodil.
Nešťastná Abigail utíkala pryč. Cestou potkala Slaga, který byl nejlepším kamarádem Gregoryho. V slzách mu vylíčila celý příběh. Slag se na Gregoryho naštval, protože mu to vše přišlo nespravedlivé. Vyhledal Gregoryho a surově ho zbil.
Je vhodné, aby aspoň jména postav měli účastníci viditelně na očích. Příběh přečteme nebo převyprávíme nejméně dvakrát. Účastníci by měli mít tužku a papír, aby si mohli psát poznámky.
Úkolem účastníků je sestavit pořadí postav podle morálky od nejhoršího po nejméně špatného. Nejdříve si každý sám za sebe vytvoří své pořadí a potom nastává společná diskuse. Skupina se snaží dohodnout na jednom pořadí. Chceme-li přidat na dramatičnosti, můžeme skupinu rozdělit na hochy a dívky.
Je důležité upozornit, že pracujeme pouze s postavami, které jsou v daném příběhu. Žádné jiné možnosti pro překonání Krokodýlí řeky neexistují.
Neexistuje absolutní pravda, žádné pořadí není nejlepší. Je důležité si uvědomit, že každý může mít svůj názor a také že je umění naslouchat ostatním, snažit se porozumět názorům jiných a být schopen je respektovat.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pomoc.

Pozor na

Používání vulgárních nebo jiných nepatřičných výrazů.

Nabídková legenda

Planeta Pomoc – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – velké písmo, aktivitu dělat v dobře osvětleném prostoru. Těžší stupeň postižení – asistence vedoucího, text častěji zopakovat.
Sluchově postižení – umožnit účastníkům při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Vysvětlit krok za krokem. Mluvit zřetelně, nahlas a pomalu. Pro těžší stupeň – nevhodné.
Pohybově postižení – bez omezení.
Mentálně postižení – nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dětem dostatečný prostor na komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při aktivitě.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času na zpracování informací.