Osvědčilo se nám

Zbývají vám na táboře po dětech jednoponožky a nikdo je nechce? Nevyhazujte, vyperte a vytvoříte z nich ponožkové maňásky.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Stavitelství
       

Osobnosti

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, voda, bazén, divadelní sál, hřiště, park, les, louka, fitcentrum, tábořiště, zoo
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 10
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, k učení, pracovní, občanská.
Umět vyjádřit svůj závěr či názor nejen mluveným slovem, umět naslouchat ostatním, spolupráce v týmu, postřeh a sebeovládání.

Motivace

Na světě existují nebo existovali lidé, kteří se nějakým způsobem zapsali do historie naší planety, ať už v pozitivním, či negativním smyslu. Jejich konání v různých oblastech je něčím výjimečné, zvláštní nebo nezapomenutelné. Jde o osobnosti, které se zviditelní skutkem nebo jednáním v různých oblastech, např. ve vědě, sportu, umění, politice apod. Některé výrazné osobnosti, které ovlivnily zejména historii, jsou zaznamenány i v učebnicích, některé mají např. vlastní muzea se svými díly, podle některých jsou např. pojmenovány ulice. Znáte takovou nějakou osobnost ve svém nejbližším okolí nebo ve vašem kraji? V jaké oblasti působila a co společnosti přinesla?

Potřeby

Papíry, psací potřeby, stopky, nůžky a nádoba na lístky.

Provedení

Připravte si menší nastříhané papíry (velikost max. A6), které rozdáte účastníkům hry po cca 5 kusech. Každý z nich na své papírky napíše nějaké významné osobnosti. Mohou to být osobnosti bez jakéhokoli omezení s podmínkou, že jsou opravdu výrazně známé. Po zapsání se všechny lístky přeloží tak, aby nebylo vidět písmo a vhodí se do nějaké nádoby či klobouku.
Poté hráče rozdělíte na družstva, min. 2 po alespoň 5 hráčích. Hráči ze stejného družstva se sesednou k sobě.
Hra má tři části:
Část I: Hráč z prvního družstva si vybere z nádoby jeden lístek, který si přečte a napovídá ostatním ze svého družstva slovně tak, aby uhodli, kdo je na papírku zapsán. Při napovídání nesmí použít základ či kořen slov na lístku. Pokud jeho družstvo správně uhodne osobnost, dá papírek mimo nádobu. Napovídající hráč napovídá tak dlouho, až je osobnost na lístku uhodnuta. Pak si může vzít další papírek a napovídá další osobnost. Tak to jde dál, až uplyne půl minuty. Pokud hráči z družstva neuhodnou osobnost na lístku, lístek se vrací do nádoby; napovídající si nesmí v tom případě vzít z nádoby další lístek. Po daném čase rozhodčí zapíše družstvu, kolik uhodli osobností. Lístky s uhodnutými osobnostmi se již do nádoby nevrací. Po půl minutě nastupuje další družstvo s jeho napovídajícím prvním hráčem, ten napovídá půl minuty; družstvu se pak zapíší získané osobnosti. Následně je na řadě s napovídáním zase první družstvo (pokud hrají jen dvě), ale napovídá druhý jeho hráč. Tato část hry se hraje do vystřídání všech hráčů z každého družstva a do dobrání všech lístků s osobnostmi. Spočítají se body a rozhodčí může družstvům říci stav po první části hry.
Část II: Stejné lístky se opět všechny přeloží a vhodí do nádoby. Systém napovídání je nyní stejný (střídání družstev a hráčů, čas), avšak způsob je jiný. Hráči nyní osobnost napovídají svým spoluhráčům tak, že smí použít pouze jedno slovo, avšak zase ne základ či kořen slova. Na konci se opět spočítají uhodnuté osobnosti a oznámí získané body.
Část III: V tomto kole probíhá napovídání osobností beze slov - pantomimou, avšak čas pro každého napovídajícího je celá jedna minuta. Jinak je systém hry opět stejný.


Alternativa:
Můžete se dohodnout, že budete na papírky zapisovat pouze osobnosti z určitých oblastí nebo třeba jen osobnosti z České republiky apod.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání a Přátelství.

Pozor na

Pozor na: Důsledné hlídání slov (kořen či základ); hlídání zadaného času a zapisování výsledků zajistit raději samostatně mimo družstva.

Nabídková legenda

Planeta Pravda – viz příběh v úvodu metodiky

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – velké písmo, aktivitu dělat v dobře osvětleném prostoru. Těžší stupeň postižení – asistence vedoucího, který hráči osobnost potichu sdělí.
Sluchově postižení – umožnit účastníkům při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Vysvětlit krok za krokem. Mluvit zřetelně, nahlas a pomalu. Jako nápověda se mohou účastnit bez omezení, jako hádajícím hráčům vyhovuje část III.
Pohybově postižení – může být částečné omezení u pantomimy.
Mentálně postižení – spíše nevhodné.
Řečově postižení – záleží na typu postižení, aktivně lze využít část III. Dát dostatečný prostor na komunikaci mezi dětmi.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času na zpracování informací, časový limit lze prodloužit.