Osvědčilo se nám

Jak rychle přenést šablonu na čtvrtku? Přes okno.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Bramboriáda
       

Sonda II.

Čas přípravy
3 hodiny
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
3 - 5
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, občanská, pracovní.
Podpora iniciativy a tvořivosti, aktivity při řešení problémů, spolupráce v týmu.

Motivace

Od vzletu první sondy do vesmíru se vědci neustále snaží tato vesmírná zařízení vylepšovat. Vznikly dokonce celé vesmírné stanice, na nichž ve „žijí“ astronauti. Pro vylepšení družic a raketoplánů využívají vědci nejmodernější poznatky, materiály a technologie, aby vytvořili ten nejlepší vesmírný koráb nebo zařízení tak, aby splnil zadaný úkol.

Potřeby

PET lahve, pumpička na kolo, tavná pistole, korkové zátky s dírou, lepicí páska, vodicí tyč (rovná kulatina délky alespoň 1,5 m), „šlaušky“ – hadičky k pumpičce na kolo, které se dají spojit, papírové kroužky (z toaletního papíru), karton, nůžky, barvy + spreje (na ozdobu).

Provedení

Tato aktivita navazuje na ML T3, kdy jste získali určité zkušenosti s výrobou rakety dle návodu a jejím následným chováním při odstřelu. Tyto zkušenosti nyní využijete při tvorbě vlastních raket a proveďte změny a inovace raket tak, aby následně doletěly co nejdále.
Rozdělte účastníky do týmů po 3–5 osobách. Každý tým si pak navrhne a vyrobí svou vlastní raketu. Vedoucí musí zajistit, aby všichni měli stejné podmínky a potřebný materiál. Po dokončení raket uspořádejte soutěž v doletu, příp. před vzletem vyhodnoťte i estetické ztvárnění rakety. Všechny rakety by měly startovat zároveň. Nezapomeňte ocenit i ty, kterým se například nepodaří start. Nakonec si vyměňte navzájem své poznatky a vylepšení na raketách.
Pro příklad je zde několik změn, které mohou (dle provedení) zvětšit dolet:
• Poměr velikosti PET lahve a vody jako paliva.

• Tvar a počet stabilizátorů (mohou zvětšit hmotnost i odpor vzduchu). Také by mohlo někoho napadnout přidělat raketě křídla, aby ve vzduchu klouzala.

• Úhel náklonu rakety při startu a startovní plocha. Bude-li překážka (země) kolmo ke směru tryskání vody, bude účinnost větší.

• Zvýšení tlaku v lahvi před startem. Jiné návrhy špuntu, například použití pojistky.

• Tvar lahve může změnit odpor vzduchu. Je možno jí přidělat špičku z kartonu.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání a Přátelství.

Pozor na

Bezpečnost – vymezit letový prostor, nasměrování letu rakety tak, aby nedošlo při vzletu a dopadu k ublížení na zdraví či poškození majetku.
Při práci s tavicí pistolí – lepidlo může způsobit vážné popáleniny.

Nabídková legenda

Planeta Pomoc – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – zabezpečit bezpečnost při přípravě, pracovat v dobře osvětleném prostoru. Nutná asistence. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník byl poblíž a měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího – vysvětlování krok za krokem.
Pohybově postižení – záleží na typu postižení. Pomoc vedoucího při přípravě, vymezení pracovního prostoru.
Mentálně postižení – záleží na typu postižení. Vedoucí účastníky vede krok za krokem a pomáhá.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci, kontrola činnosti.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení. Pro jedince s ADHD mít připraveny další úkoly, než se pokročí k dalším kroku.
Výjimečně nadaní a geniální – navrhnout vlastní vylepšení rakety, vytvoření vlastního modelu.