Osvědčilo se nám

Chcete plstit ovčí rouno a nemáte podložku? Stačí polystyrénový tácek od zeleniny.

Více...

Náhodná hra

Vybíjená

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Návštěva fitcentra
       

Odlitek aneb reliéf obličeje

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
1 - 1
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci a pracovní.
Účastníci prožijí atmosféru důvěry a spolupráce, verbální a neverbální komunikace, prostor pro kreativitu.

Motivace

Aktivita navazuje na ML U5. Účastník si může za použití sádry vytvořit odlitek vlastního obličeje, který si pak následně může upravit dle své fantazie. Odlitek vlastního obličeje můžete zachovat pro příští generace v rodině.

Potřeby

Vlastní sádrová maska dle ML U5, mastný krém nebo vazelína, nůžky, barvy, plastová miska, voda, sádra – na 1 masku cca 0,75 kg, špachtle nebo stará vařečka na míchání.

Provedení

Sádrovou masku uvnitř opravíme a vyhladíme (pokud jsme tak neučinili v rámci výroby sádrové masky – ML U5) sádrou smíchanou s vodou (sádra do vlažné vody a rozmíchat na kaši). Proužky ze sádrového obvazu utěsníme z vnější strany nosní dírky. Tím jsme vytvořili formu pro odlitek obličeje. Masku zevnitř natřeme vhodným mastným krémem (např. Nivea) nebo vazelínou, čímž vytvoříme separační vrstvu pro následné oddělení odlitku od formy. Natřenou formu položíme a ustavíme na podložce tak, aby při nalití sádry do formy sádra nepřetékala přes okraje. Lze např. použít starší polštář, na který položíme starý ručník a masku do něj „zaboříme“ a ustavíme do vodorovna. Připravíme si vhodné množství sádry, lépe řidší, a pomalu naléváme do formy (můžeme trochu zamíchat, aby se uvolnily příp. bublinky v tekutině). Před zatuhnutím je možné opatřit zadní stranu budoucího odlitku očkem nebo háčkem pro následné zavěšení na zeď. Po zatuhnutí odlitku (nejlépe až za 24 hodin) oddělíme odlitek od formy. Při obtížích preferovat nepoškození odlitku na úkor poškození formy (formu lze po částech odlamovat od odlitku). U odlitku obličeje pak provedeme úpravy – retuš, zvláště v oblasti nosu, kde není odlitek dokonalý. Odlitky pak můžeme obarvit či jinak výtvarně dotvořit.
S odlitky zejména v „bílé“ formě lze uspořádat výstavku obličejů, které označíte jen čísly a účastníci, případně děti v oddíle, ve skupině nebo na táboře, pak mohou hádat, který obličej je čí.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda a Poznání.

Pozor na

Dokonalé ztuhnutí odlitku před oddělením od formy.
Při „výstavce obličejů“ eliminovat případné nevhodné reakce a komentáře účastníků.

Nabídková legenda

Planeta Přátelství – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – aktivitu dělat v dobře osvětleném prostoru. Těžší stupeň postižení – nevhodné. Sluchově postižení – dohlédnout na to, aby účastník měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího, vysvětlování krok za krokem. Mluvit zřetelně, nahlas, pomalu. Vhodná názorná ukázka.
Pohybově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – aktivitu realizovat s pomocníkem. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Mentálně postižení – u lehčích forem postižení pracovat s pomocníkem.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor pro vzájemnou komunikaci.
Obtížně vychovatelní – nastavit striktní hranice a pravidla, důsledná kontrola činnosti.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.
Výjimečně nadaní a geniální – dbát na přesné provedení odlitku a na následné výtvarné dotvoření obličeje.