Osvědčilo se nám

Pokud stavíte stany bez podsady, dejte pod ložnici igelit, lépe se pak stan myje.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Brambory trochu jinak
       

Zastavte reaktor

Čas přípravy
do 10 minut
Čas realizace
do 30 minut
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
5 - 10
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
26. 4. 2017
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Člověk a společnost, Tajemství staré truhly, týmová hra, spolupráce
Věková kategorie
13 let - 15 let
Typ aktivity
Pohybová
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Dítě se zdokonalí v komunikaci s ostatními členy týmu, upevní si schopnost spolupráce.
Vyzkouší si řešení problémové situace. Dítě prověří svoji koordinaci pohybu.

Motivace

Spotřeba elektřiny neustále vzrůstá. Jedním z jejích zdrojů jsou i jaderné elektrárny. Kromě dokonalých a bezchybných technologií je takové zařízení závislé i na kvalitních zaměstnancích. Je třeba, aby zaměstnanci byli schopni efektivně spolupracovat a aby si dovedli poradit i ve složitých situacích a uměli společně hledat řešení. Vyzkoušejte si, jaké to je, když máte s omezenými prostředky vyřešit problém.

Potřeby

Hrneček, PET lahev 1,5 litru, provázek, nůžky, lano, kbelík, voda.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Nejprve si připravíme prostor pro realizaci aktivity. Z lana vytvoříme kruh o průměru minimálně 2,5 metru. Do středu kruhu umístíme hrnek a mimo kruh položíme ostatní pomůcky.

Rozdělíme děti na týmy nejlépe po 5. Přečteme dětem legendu a oznámíme jim, že teď jsou týmem A, který má za úkol zajistit ochlazení reaktoru. Povede se jim to tak, že musí nalít vodu do hrnku bez vstupu do kruhu (kde je nebezpečně zvýšena radioaktivita). Hrnek se nesmí pohnout. Použít mohou pouze pomůcky, které jsou k tomu určené.

Tuto aktivitu je možné provádět v následujících variantách:
1. Děti mají čas rozdělený na vymyšlení strategie a na samotnou realizaci.
2. Čas není dále členěn, počítá se celá doba od zadání úkolu až po jeho splnění.
3. Při větším počtu dětí jim můžeme přiřadit určitá omezení, například nevidí, nemluví, neslyší.
4. K pomůckám, nezbytným pro splnění úkolu, lze přidat nepotřebné věci navíc.

Je nutné stanovit, kdy je úloha splněna. Tedy například při naplnění hrnečku do poloviny, po rysku, splněno je i při přelití hrnečku.

Řešení úkolu:

Na PET lahev přivázat provázek tak, aby se lahví dalo manipulovat. Další provázek navázat na dno PET lahve, aby bylo možné ji naklonit a vodu do hrníčku nalít.

Na závěr aktivity je vhodné dětem oznámit, že se právě zúčastnily cvičení, která probíhají v jaderných elektrárnách, aby byli zaměstnanci připraveni řešit případné krizové situace.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Překonání, Pomoc, Poznání.

Pozor na

Děti se mohou při této aktivitě namočit.

Nabídková legenda

10:00:00 Pracovní tým A, který zabezpečuje chod reaktoru XZ3 nastupuje na nařízenou přestávku k odpočinku.
10:14:25 Rozblikala se kontrolka, která hlásí rostoucí teplotu reaktoru.
10:14:35 Operátor v řídicím centru zjistil, že bliká kontrolka a vyhlašuje možné narušení bezpečnosti prostoru – 2. stupeň dle stupnice mezinárodní stupnice INES (The International Nuclear Event Scale).
10:16:30 Z dostupných dat je vyhodnoceno, že byla přerušena dodávka vody a nefunguje automatické chlazení reaktoru.
10:20:00 Pracovní tým A dostává úkol: Zajistit chlazení reaktoru, aby nedošlo k jeho roztavení a následné jaderné havárii, která by měla minimálně pro blízké okolí elektrárny katastrofální následky.
Povede se týmu A splnit úkol včas?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Dětem s pohybovým postižením nebo se zhoršenou koordinací přidělíme roli pomocníka vedoucího, například hlídání, zda se hrníček pohne nebo ne.

U dětí s ADHD je třeba tlumit případné bouřlivé reakce. Vedoucí může například dopomoci klidným komentářem: „Opatrně naléváme, pomalu, dáváme pozor, klid…“ tím vede ke klidu i toho, kdo pracuje.

Nadaným dětem je vhodné dát prostor pro popis chodu jaderné elektrárny nebo přímo jaderné reakce.