Osvědčilo se nám

Samonosný bazén s nafukovacím kruhem nahoře se nesmí naplnit „štrejch“ – celý vám vyteče.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Kouřové signály I.
       

Iluminace

Čas přípravy
do 20 minut
Čas realizace
do 1,3 hodiny
Místo
venku, tábořiště
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
26. 4. 2017
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Člověk a společnost, Tajemství staré truhly, soudržnost, rituál
Věková kategorie
12 let - 15 let
Typ aktivity
Poznávací
Zážitková
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Dítě si uvědomí soudržnost a příslušnost ke skupině, uvědomí si sílu kamarádství a pocit sounáležitosti.

Motivace

Tábor je místo, kde jsme zažili spoustu pěkného, našli jsme si nové kamarády nebo upevnili stará přátelství. Zkusme se teď každý sám za sebe zamyslet, a dát svíčku na to místo, kde nám bylo na táboře nejlépe a na které budeme rádi vzpomínat.

Potřeby

Svíčky (vhodné jsou vánoční, ještě by bylo možné použít čajové, nesmí být dortová), zápalky.

Provedení

 

Před příchodem k táboráku rozdáme svíčku každému účastníku tábora, tedy dětem, instruktorům a vedoucím, táborovým pracovníkům, pomocníkům.

Po zahájení táboráku (zapálení ohně a například odzpívání táborové „hymny“), navodíme příjemnou atmosféru a vysvětlíme dětem, proč před příchodem k ohni dostaly svíčku a co bude následovat. Připomeneme, že předání ohně může sloužit jako projev kamarádství, úcty či usmíření. Děti upozorníme na to, kam mohou svoji svíčku umístit, jaká jsou rizika a omezení.

Zatímco všichni stojí v tichosti v kruhu kolem ohně a drží před sebou svíčku, táborový „ohnivák“ (strážce ohně) zapálí v ohni louč či třísku a od ní zapálí první svíčku. Tu předá hlavnímu vedoucímu tábora, který od ní zapálí svíčku dvěma osobám – zpravidla těm nejvýznamnějším nebo těm, které třeba táborem překonaly hranici věku dítěte.

Každý, kdo má již zažehnutou svíčku, vybírá vždy 2 osoby, které nějakým způsobem ovlivnily jeho táborový život (například kamarádovi, nejmladšímu účastníku, na usmířenou tomu, s kým jsme měli spor, vítězi celotáborové hry, kuchařce, zdravotnici,…). Takto se oheň postupně šíří, až mají všichni svíčky zapálené.

Účastníci se v této části trochu promíchají. Kdo má ale zapálenou svíčku, vrací se zpět do kruhu a drží svíčku před sebou. Musíme dávat pozor, aby svíčka byla zapálena všem účastníkům. Pak vyzve vedoucí účastníky, aby opět v tichosti umístili svou svíčku na místo, které je pro ně to nejvíc táborové.

Poznámka: Pokud je účastníků tábora více, mohou odcházet od ohniště postupně.

Když tak učiní, vracejí se k táborovému ohni a pokračuje program s tím, že celý tábor je prozářen táborovými vzpomínkami účastníků.

Aktivitu je možné realizovat i s mladšími dětmi, pokud je to nutné, může dětem asistovat instruktor nebo vedoucí.

Varianta: Můžeme dětem nabídnout, že předání ohně, mohou doplnit slovy a vysvětlit tak svoji volbu.

Touto aktivitou se přibližujeme k Ideálu: Přátelství.

 

Pozor na

Pracujeme s otevřeným ohněm a je třeba dbát na bezpečnost. Vymezíme prostor pohybu, nutné dbát na vzdálenost od hořlavých předmětů (stany, kuchyně).
Je nutné opatřit si svíčky včas – vánoční svíčky se v létě špatně shánějí.

Nabídková legenda

Náš tábor se blíží ke svému poslednímu vrcholu. Znovu se nám v hlavě odehrávají hezké zážitky a vracíme se na místa s nimi spojená. Pojďme si připomenout naše kamarádství a společně tato místa ještě jednou navštívit a prozářit je světlem.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Ostýchavé děti a děti s poruchou řeči nemusí chtít mluvit, celá aktivita pro ně musí být spojena s příjemným prožitkem, proto zvolíme-li variantu se slovním komentářem, nenutíme je k tomu. Koktajícím dětem (balbutici) poskytneme dostatek času a nedokončujeme za ně slova.

Na děti s ADHD (hyperaktivní) nebo děti s poruchou pozornosti je třeba při manipulaci s ohněm dohlédnout a případně korigovat jejich projevy. Je vhodné, aby jim byl na blízku vedoucí, který by jim pomohl získat klid třeba tím, že jim vysvětlí nejasnosti v zadání aktivity a může jim pomoci i vybrat jejich místo. Děti do této aktivity nenutíme.

Galerie

017.jpg