Medvídě - Vycházka k vodě

Čas přípravy
45 minut
Čas realizace
1 - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
30. 3. 2015
Klíčová slova
voda, ekologie, koloběh vody, ryba, P4, Příroda, Medvídě, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
7 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, občanská, pracovní.
Konkrétní cíl: Seznámit se s životem u vody. Uvědomit si, jak je důležité dbát na čistotu vody. Seznámit se s koloběhem vody v přírodě.

Motivace

Každé dítě má právo na čistou vodu. Voda patří mezi základní podmínky života. Děti mají pochopit, jak důležitou roli voda v jejich životě hraje a jak ji chránit.

Potřeby

Encyklopedie, atlasy rostlin a živočichů, literatura a obrázky k tématu, pracovní listy, pastelky, tužky, nůžky s kulatou špičkou.
Pomůcky pro vodní závody: např. lžíce, odměrný válec, kbelíky na vodu, stříkací pistole.
K tomuto metodickému listu jsou pracovní listy P4A, P4B.

Provedení

Po dovyprávění povídky pracujeme s knihami, případně s jinými obrázky zvířat a rostlin žijících ve vodě a u vody. Necháváme děti zvířata i rostliny pojmenovat. Pokud nevědí, pojmenujeme je sami. Pro lepší fixaci názvů jednotlivých druhů se můžeme po chvíli zeptat na zvíře či rostlinu, kterou jsme již pojmenovali.
Pracovní list — Ryba
Úkoly:
1. Domaluj kapříkovi šupinky, vlnky a další rybí kamarády.
2. Vystřihni spodní dva pásky. V místech, kde je čára, je nastřihni. V nastřižení pásky spoj a budeš mít hned 2 rybičky podobné těm na obrázku. Můžeš je i domalovat. (Méně zručným dětem pomáhají instruktoři.)

Popovídejte si o tom, jak putuje voda. Nejprve pramen, pak stružka, potůček, potok, na potoce rybník, potok se vlévá do řeky, na řece je přehrada, řeka teče dál, až doteče do moře. Zde se můžeme zeptat dětí, zda je v naší zemi moře. Potom rozdáme pracovní list – voda.
Pracovní list – Voda
Úkoly:
1. Najdi, co je na obrázku špatně a škodí to vodě a co je dobře. To špatné označ červeným křížkem a to dobré zeleným kolečkem.
2. Domaluj na obrázek sluníčko a mrak.
3. Popovídejte si o tom, odkud se bere voda – pramen, potok, řeka, moře; studánky a studny, rybníky a jezera.
4. Co do vody nepatří?
5. V boční liště je připojen obrázek se znázorněním koloběhu vody. Popovídejte si o něm.
Hra – Vodní závody

V případě příznivého počasí a máme-li možnost být venku, lze uspořádat i vodní závody.
Disciplíny mohou být například: slalom se lžící vody, podávání si lžíce s vodou v družstvu…

Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání a Příroda.

Pozor na

Pozor při práci s nůžkami.

Pozor na kluzké povrchy při vodních závodech.

Nabídková legenda

Jednoho dne sluníčko příliš hřálo a medvíděti bylo v jeho kožíšku velké teplo. Hrálo si v lese mezi stromy, ale za chvilku dostalo žízeň. Kousek od jeho brlohu vyvěral ze země pramen. Hned se tam také vydalo žízeň uhasit. Vodička byla krásně čistá, moc dobrá a medvídě se příjemně osvěžilo.
„Kampak asi ta vodička teče?“ říká si a pozoruje stružku vody, jak odtéká pryč. „Mám teď čas, tak to půjdu prozkoumat,“ řeklo si medvídě .…. a šlo. Nejprve to byl jenom takový malý potůček, ale ten postupně sílil, jak se připojovaly další malé potůčky, až dovedl medvídě k rybníku. To už ale medvídě nešlo samo, protože cestou potkalo sovíka a povědělo mu o své průzkumné výpravě. Sovík samozřejmě u něčeho takového nesmí chybět.
U rybníka bylo živo. Stál tam na vysokých nohou černobílý pták s dlouhým zobákem – víte děti, kdo to je? Sovík už si to našel v moudré knize – je to čáp a čeká, až uloví žábu, aby zahnal hlad.
Medvídě mezitím pozoruje ryby v rybníce. Rádo by vědělo, jak se ryby jmenují. A tak se sovíkem listují v encyklopedii. Pojďte děti, podíváme se do moudrých knih také.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při práci s pracovním listem, který je tentokrát zaměřen na nácvik jemné motoriky, dáváme dětem se sklony k dysgrafii větší časový prostor na práci – jsou většinou pomalejší, pokud se snaží pečlivě pracovat. Nesmíme jejich práci hanět a je třeba je pochválit a ukázat na část, která se jim povedla. Nezesměšňujeme je před ostatními. Pokud jim práce trvá moc dlouho, nabídneme jim možnost dokončení obrázku doma.
U druhého pracovního listu je potřeba dětem názorně nakreslit jako vzor „zelený kroužek“ a „červený křížek“. Pokud by dětem označování škodlivých a neškodných věcí dělalo problémy, věnujeme jim více pozornosti a o správném řešení si popovídáme.