Sova - Náš oddíl

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1,2 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
podzim - zima
Počet účastníků
od 9
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, občanská.
Konkrétní cíl: Podpořit pocit sounáležitosti k partě vrstevníků, oddílu a první seznámení s organizační výstavbou Pionýra.

Motivace

Pocit sounáležitosti je v tomto věku důležitý. Děti vyhledávají vrstevníky ke hrám a učí se společně sociálním rolím. Pravidelné činnosti s oddílem jim toto umožňují…

Potřeby

Připravíme si lístky k zaznamenání vět u hry Sova pozoruje. Ty pak využijeme u hry Lidské bingo.
Ke hře Lidské bingo potřebujeme papír cca A5 rozdělený na díly 3 × 3 – stačí naznačit čarami tužkou. Vhodné je připravit si i nějakou sladkou odměnu – postačí krabička lentilek.
Tužky a papíry, případně misky a míčky na stolní tenis, které budou představovat body u hry Kdo má…
K tomuto metodickému listu je pracovní list C4A.

Provedení

Sova pozoruje
Děti se posadí na zem do kruhu do tureckého sedu (nejlépe tak, aby vedle vedoucího seděl alespoň jeden instruktor). Budeme si chvíli hrát na pozorující sovu. Asi po minutě tichého pozorování popíše vedoucí jednou větou, co vidí: „Já sova se dívám na Marka a vidím jeho tmavé vlasy.” Pak předá slovo osobě po jeho pravici (nejlépe instruktorovi). Ten ve hře pokračuje stejným způsobem, dokud se všichni v kruhu nevystřídají. Při pozorování bychom měli hovořit o každém pouze jednou, tj. nelze, aby 2 děti pozorovaly 1 člověka (výsledek by pak nešel použít při další hře).
Úkolem druhého instruktora je každý výrok zaznamenat na malý papírek — např: Marek — tmavé vlasy. Papírky přitom skládá do krabice (čepice či jiného osudí).
Metodická poznámka:
Aby se lístečky daly použít při Lidském bingu, musí být zaručeno, že každá osoba, která se bude binga účastnit, má v osudí papírek se svým jménem.
Hru můžeme zahájit povídáním (viz motivace). Úskalím hry je popis ne zcela příjemných vlastností. Pokud se tak stane, vedoucí hru na chvíli zastaví a požádá o napravení chyby – aby stejný pozorovatel řekl o tom samém člověku něco hezkého. Doporučujeme dětem také hledat jiné možnosti…
Pozorujeme vnější vzhled (tmavé vlasy) nebo vlastnosti, zájmy?
Lidské bingo
POZOR! Je potřeba dětem pečlivěji vysvětlit pravidla hry.
První část hry – zaplnit hrací pole jmény (pokud máme stejná jména dětí v oddíle, napíšeme jejich příjmení či přezdívky).
Pro každého hráče připravíme hrací pole pro bingo – tabulku 3 x 3 čtverce. Všichni hráči najednou mají za úkol rozptýlit se po místnosti. Když se dva potkají, představí se – řeknou si svá jména. Úkolem hráče je napsat si jméno svého kolegy na jedno z polí.
Druhá část hry – loterie.
Vedoucí hry vybírá z krabice postupně lístky se jmény. Čte je v obráceném pořadí: “Vylosovali jsme hráče s tmavými vlasy, kterým je …… Marek.” Může dokonce nechat děti hádat jméno a případně je opravit.
Úkolem dětí je škrtnout si to pole, které mají zaplněno vylosovaným jménem – Marek. Komu se podaří škrtnout tři pole v jedné přímce, zakřičí: „Lajna; (nebo čára)“. Komu se podaří vyškrtat všechna pole, zakřičí: „Bingo!“ V obou případech dáme dětem drobnou odměnu (např. lentilku apod.).
Metodické poznámky:

• Vysvětlujeme hru po jednotlivých částech.

• Před započetím další části zdůrazníme aktuální úkol. Děti rozdělíme do skupinek po 4—5, mohou sedět na zemi…

• Je vhodné v případě, že má někdo bingo, předat mu zbytek odměn najednou – např. krabičku zbylých lentilek – hru pak už dále nedohráváme.

• Po hře posbíráme herní plány, ale ponecháme dětem tužky.

Následovat může aktivita na pracovním listu:

Pracovní list – Náš oddíl
Děti rozdělíme do skupinek po 4—5, mohou sedět na zemi…
Každý má opět v ruce tužku. Necháme děti, aby se ve skupině poradily a doplnily chybějící nápisy na pracovním listu (čas na práci asi 10 minut). Pak práci přerušíme a společně zkontrolujeme, co kdo doplnil. Necháme skupiny, aby se střídaly ve sdělování odpovědí, a případně je upřesňujeme. Necháváme ještě dětem čas na to, aby si doplnily správné odpovědi. U části líbí se mi, nemuseli bychom… upozorníme, že se jedná o názory dětí a že správných odpovědí může být více. Co se někomu líbí, může jiný považovat za nudné…
Připomeneme ještě jednou, že náš oddíl patří do nějaké pionýrské skupiny a ta je součástí většího celku.
Nakonec dáme dětem prostor, aby si mohly doplnit podpisy kamarádů i z ostatních pracovních skupinek.
Kdo má…
Rozdělíme děti do stejně početných skupin (5—6). Každá skupinka si zvolí svého kapitána. Skupiny soutěží mezi sebou v tom, jak rychle dokážou vyřešit krátký úkol.
Úkoly pro skupinku:
• Postavte se podle velikosti.

• Vyberte člena skupinky, který má modré oči.

• Vyberte člena skupinky, který je největší.

• Vyberte člena skupinky, který má světlé vlasy.

• Vyberte člena skupinky, který má nejdelší prst na ruce.

• Vyberte člena skupinky, který má hnědé oči.

• Vyberte člena skupinky, který má nejdelší vlasy.

Může se stát, že skupinka není schopna úkol vyplnit, a pak se za splnění úkolu považuje i to, že její „kapitán” oznámí, že úkol splnit nejde – stačí zavolat „nejde“.
Skupince, která zvládne úkol první, přidělíme bod. Pokud je to možné, vytvoříme bodům hmotnou podobu – kupříkladu předáváme míčky na stolní tenis do misky družstva.
Chytneme se za ruce
Celý oddíl se postaví do kruhu. Úkolem je chytnout se v kruhu za ruce. Chytnout souseda je jednoduché. Zkusíme to proto jinak. Člověk, který stojí po mé levici, si podá ruku s člověkem, který stojí po mé pravici. Chytnou se tak, že obě ruce jsou spojeny přede mnou. Já a všichni ostatní pak uděláme totéž.
Metodická poznámka:
Je nutné mít pro tuto hru větší prostory, proto doporučujeme hrát ji venku či v tělocvičně.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Přátelství a Pomoc.

Pozor na

Hyperaktivním jedincům je potřeba jim připomenout, že i u těchto her je potřeba dodržovat pravidla chování (např. neskákat lidem do řeči apod.).

Nabídková legenda

Žádné zvířátko nežije samo, protože by nepřežilo. Mravenec by o tom, jak je žití ve společnosti potřebné, mohl dlouho vypravovat. Sám by nedokázal žít ani medvěd, přestože je tak velký a obrovský, u ptáčků, sov a koček je tomu podobně. Sova může hodně pozorovat, co všechno se mezi zvířátky odehrává. Tak pojďme pozorovat spolu s ní, čím se lidé liší a co mají společného.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Pečlivě vysvětlujte pravidla úvodní hry – Lidské bingo, nechte si raději vše ještě od dětí zopakovat. Mohly by se vyskytnout komplikace s chápáním celého průběhu hry.
Dysgrafikům odpusťte neúhledné a často nečitelné písmo. Pokusy o obrázky pionýrského psa nebo vlaštovky vždy oceňte.
Závěrečné „Chytání se za ruce“ může dělat problémy dětem s poruchami motoriky, takže pokud jim to nepůjde, nenuťte je činnost dokončit.
Pokud pozornost dětí při některé z her klesá, proveďte s nimi nějakou relaxační hru na uvolnění.