Medvěd - Pečuji o rostlinku

Čas přípravy
30 - 45 minut
Čas realizace
1,1 - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, občanská, pracovní.
Konkrétní cíl: Podpořit pocit zodpovědnosti za živý organismus a posílení vztahu k živé přírodě.

Motivace

Každé dítě si někdy přeje mít doma nějakou oblíbenou rostlinku, aby o ni mohlo pečovat. Není to ale vůbec jednoduché – musí se takové zacházení nejprve naučit, jinak rostlinka uvadne. Posilujme tedy v dětech správné návyky pěstování rostlin a rovněž pocit zodpovědnosti za živý organismus…

Potřeby

Malinká rostlinka v květináči, papír, tužka, atlas pokojových rostlin.
Silonové punčochy, zemina, travní semena, gumičky, knoflíky, tavná pistole.
K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Provedení

Rosteme do nebe
Na počátku všichni představují malý stromeček. Dřepnou si na bobek a snaží se ve stoje schoulit do nejmenšího klubíčka. Pak rostlinky začnou postupně vyrůstat a zvedat se do podřepu, do skrčeného stoje, normálního stoje, až nakonec se postavíme všichni na špičky a zvedneme ruce vysoko až k nebesům. Takto se snažíme chvíli vydržet, ale opatrně, aby nás vítr neporazil.
Pokud je hra úspěšná, můžete ji ještě zopakovat.
Pečuji o rostlinku Posaďte se na zem klubovny (či na židličky) a dejte doprostřed rostlinku. Zvolte si zapisovatele, dejte mu tužku, velký papír a položte dětem otázku: Co myslíte, že taková rostlinka potřebuje k životu?
Předpokládané odpovědi
• voda – jak často?
• světlo – jak moc?
• živiny – půda – jak často ji vyměňovat?
• čistota – odstraňování prachu – jak často?

Je to pro všechny rostliny stejné?
Jak se můžeme dozvědět, jak správně o rostlinku pečovat?
Co rostlinkám bude určitě škodit? Co nedělat?
Metodické poznámky: Knížky o správné péči o rostliny ukažte dětem až v závěru aktivity, nejlépe bude, když na řadu věcí přijdou samy. Mohly by samy přijít i na to, že se potřebné informace dají získat v literatuře či na internetu.
V závěru schůzky si mohou děti zasadit rostlinku do květináče nebo vyrobit skřítka Trávníčka.
Skřítek Trávníček
Do silonové punčochy nasypte zeminu, navrch travní semena, poté uvažte uzlík tak, aby vznikla hlava. Pomocí gumičky vytvořte nos, tavicí pistolí pak přilepte knoflíky jako oči (je možné knoflíky použít i jako uši). Když budou děti svého skřítka poctivě zalévat, měla by tráva přibližně za deset dnů vyrůst a skřítek tak bude mít parádní zelené vlasy.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Příroda.

Pozor na

Vyberte si rostlinu, která není jedovatá ani dráždivá, a pokud možno nemá ani ostré jehlice. Přesto je kontakt rostliny s ústy účastníků nepřípustný.

Nabídková legenda

Jednoho dne se zvířátka procházela lesem a jen tak tak, že nešlápla na malinkatý stromeček. „Stůj, medvěde!“ najednou vykřikla kočka. „Dávej přece pozor. Vždyť je tak maličkatý. Málem jsme jej zničili. To bychom jen těžko napravovali. Co asi takový stromeček potřebuje?“

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Dětem s poruchami hrubé motoriky pomáhejte s pohyby při hře „Rosteme do nebe“, můžete jim názorně předcvičovat nebo s nimi podle pokynů hýbat.
Jako zapisovatele k části „Pečujeme o rostlinku“ si zvolte již zdatného (schopného) jedince, rozhodně nenechávejte psát dysgrafiky, po kterých je písmo kostrbaté a často i nečitelné.
K zodpovídání otázek nenuťte všechny, přece jen jsou mezi dětmi i jedinci s vadami řeči, kteří se stydí hovořit před kolektivem. Naopak mluvit o rostlinkách a jejich péči mohou děti nadané.
Při výrobě skřítka Trávníčka nabídněte méně manuálně zručným dětem pomoc.