Mravenec - Poznáváme zaměstnání lidí

Čas přípravy
15 - 25 minut
Čas realizace
30 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
zima
Počet účastníků
5 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, sociální a personální.
Konkrétní cíl: Seznámení s různými zaměstnáními, zjištění zájmu o různé obory lidské činnosti, rozvoj slovní zásoby.

Motivace

Děti si uvědomují, že až vyrostou, něčím se stanou… stejně jako jejich rodiče. Naučme je poznávat různorodá povolání a pomozme tak rozvíjet jejich slovní zásobu.

Potřeby

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.
Kartičky s obrázky nebo názvy různých povolání, nákresy různých pomůcek a pracovních nástrojů, případně skutečné nástroje potřebné k vykonávání některých povolání, přesýpací hodiny, mincovník nebo stopky, nahrávka písně Ten dělá to a ten zas tohle. Přípravu usnadní např. hra PEXETRIO – povolání, pexeso – řemesla.

Provedení

Jaké mám povolání?
Instruktoři, případně děti, se střídají v předvádění různých povolání (např. zahradník, kadeřnice, zedník, malíř pokojů, kuchařka). Je zakázáno mluvit nebo používat jakékoliv předměty. Děti se snaží uhodnout, o jaké povolání jde.
Obměna Hádání povolání:
Dítě si myslí určité povolání a ostatní je hádají pomocí otázek, na které je možná pouze odpověď ano/ne.
Hra na řemesla
Na stůl položíme obrázky různých zaměstnání. Soutěžící mají za úkol najít v hromádce kartiček alespoň čtyři pracovní nástroje a pomůcky patřící k zaměstnání, které si vylosovali, nebo dané nástroje a pomůcky sami nakreslit.
Obměny – soutěž družstev:
• Vedoucí hry jmenuje (ukáže na kartičce) určité povolání. Družstva soutěží o největší počet vyjmenovaných nástrojů (instruktor = zapisovatel), které se v daném povolání používají, například kadeřnice používá: hřeben, natáčky, ručník, nůžky, fén, šampón, barva na vlasy, kartáč, židle, umyvadlo, lak na vlasy, atd.

• Vedoucí hry jmenuje (ukáže na kartičce) nějaký pracovní nástroj nebo pomůcku (např. šroubovák, pravítko, jehla, nůž…). Družstva se střídají ve vyjmenovávání všech povolání, kde se nástroj používá.

Ukončení schůzky:
Pokud máme možnost, můžeme si společně poslechnout písničku J. Voskovce a J. Wericha: Ten dělá to a ten zas tohle.
Tento metodický list pomáhá naplňovat Ideál Pionýra: Poznání – poznej sám sebe, osvoj si vědění, znalosti a dovednosti a Překonání – nauč se ovládat sám sebe.

Pozor na

Přineseme-li na ukázku různé pracovní nástroje, nesmíme je nechat volně a bez dozoru, musíme děti předem upozornit, že s nimi dnes nebudeme pracovat, že jde jenom o výstavu.

Nabídková legenda

„Ahoj děti, jestlipak víte, jak to vypadá v mraveništi? Všude samé hemžení a usilovná práce pro ostatní mravenečky. Každý má svůj úkol – svoji práci, svoje povolání, které vykonává. Stejné je to u lidí, víte, jaká povolání mají vaši rodiče? … Vidíte, různá.
A jestlipak děti víte, čím jsem já, mravenec Šikula? Vymyslete pro mě povolání, které se vám líbí…“

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U dětí s poruchami logického či abstraktního myšlení může dojít k problémům při hádání povolání z pantomimy, mějte s nimi trpělivost a za špatné odpovědi rozhodně nekárejte! Dejte jim vyniknout v dalších úkolech (např. mohou samy s vaší pomocí předvádět nějaké povolání).