Mravenec - Pracuji s nástroji

Čas přípravy
40 minut
Čas realizace
1,1 - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
zima - jaro
Počet účastníků
5 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální, pracovní.
Konkrétní cíl: Fixovat správné (bezpečné) návyky při práci s nůžkami, procvičit jemnou motoriku.

Motivace

Pro děti je typická nápodoba práce dospělých, proto je důležité, aby se seznámily s bezpečným používáním a správným zacházením s nástroji a nářadím.

Potřeby

• Různé druhy nůžek včetně zahradnických, kuchyňských, nůžek na železo, zubaté „cik– cak“ nůžky, apod., různé druhy materiálů ke střihání (různé druhy papírů, textilií, plech, alobal, klacek, kůstka z kuřete, apod.);

• množství novinového papíru;

• šablonu rybičky, zajíčka, kuřátka a slepičky;

• hedvábný papír, silnější papír (čtvrtka) formátu A4, křída/provázek na označení startu a cíle;

• tužka, čtvrtka, nůžky, lepidlo, špejle, pastelky/vodové barvy, šablona slepičky a kuřátka;

• šablona zajíčka, modrotisk/kus barevné látky, čtvrtky, lepidlo, žehlička, tužka, nůžky, špejle, černý fix, lýko/papírový provázek.

Použitá a doporučená literatura:
KOCIÁNOVÁ, BENEDIKTOVÁ, TICHÝ Nápady pro jaro a léto. Dita, 1994.

K tomuto metodickému listu je pracovní list T5A.

Provedení

Zahájení schůzky: Život papíru
Každý hráč dostane nejméně jedny staré noviny. Posadí se s nimi na zem a chová se k nim podle pokynů vedoucího hry, zachází s nimi, jako by byly různými věcmi nebo i živými bytostmi, nejen starými novinami. Přitom je může tvarovat, různě trhat, muchlat…
Nejprve zadáváme předměty; například – oblázek, velký balvan, šátek, provázek, větvičku/květinu, vějíř, tužku, sníh, vidličku… Potom chceme, aby se k nim chovaly jako k hračkám – autíčku na setrvačník, nemocnému medvídkovi, stavebnici… A nakonec k živým bytostem – koťátku, velkému cizímu psu, miminku…
Metodická poznámka: Pro každý námět necháme dost času, aby měly možnost se do nastolené situace vžít a dostatečně si pohrát. Na závěr si popovídáme, s jakou „hračkou“ se nám hrálo nejlépe. A přitom to byl všechno jen „starý vysloužilý“ papír. Vhodnými dotazy můžeme děti dovést k odpovědím – lidé si noviny už přečetli, mohli je zmuchlat a vyhodit, ale my jsme je ještě použili a pohráli si. Když s věcmi zacházíme šetrně a s fantazií, mohou ještě posloužit jinak.
Hlavní blok: Nůžky – pomocník i nepřítel
V minulé hře jsme si hráli s papírem a různě jsme ho tvarovali. Nepoužívali jsme žádné nástroje, jen jsme ho překládali, trhali a muchlali… Při práci s papírem ale většinou nějaké nástroje používáme… jaké?
• Ukázky různých nůžek na papír (malé, velké, dlouhé, dětské plastové, se zaoblenou špičkou, s ostrou rovnou
špičkou, se zahnutou špičkou, zubaté,…) a jejich použití. Zdůraznění bezpečného používání, správné
ukládání, péče o ně. Za asistence instruktorů si jednotlivé druhy mohou děti vzít do ruky, vyzkoušet s nimi
kousek ustřihnout.
Ukázky dalších nůžek na jiné materiály (zkuste pojmenovat, na co asi jsou) a ukázky práce s nimi.

Pracovní list: Pracuji s nástroji
Pracovali jsme s nůžkami. Známe ještě nějaké jiné pracovní nástroje? Instruktoři si pro nás připravili pantomimu – poznáte, jaký neviditelný nástroj drží v ruce? (Předvádí pomyslné sekání dřeva, řezání malou pilkou, zatloukání hřebíku, šroubování vrutu…)
Znáte ještě nějaké další nástroje? Vyjmenujeme si je.
Úkoly:
1. Vybarvi pastelkami (i třeba samostatně doma) nástroje, se kterými jsi již zkusil/a pracovat.

2. Víš, kam uložit tyto nástroje?

3. Na závěr vybarvíme (jednou barvou), podlepíme čtvrtkou a rozstřiháme písmenka z boku pracovního listu. Pokud máme laminovačku, můžeme písmena před rozstřiháním zatavit.

Hra: Čím ustřihnu?
Různé nůžky rozložíme na stole a přiřadíme ke každým vyrobenou kartičku s písmenem. Rozdělíme děti do 2–3 družstev o stejném počtu hráčů. Každé družstvo dostane jednu sadu písmen v obálce a jejich úkolem bude se vždy společně potichu poradit nad dotazem vedoucího hry. Hrají všechna družstva najednou. Poté na daný pokyn (slovní: „odpovídáme – teď“, zaznění gongu, apod.) odpovědět zvednutím správné kartičky. (Ve zvedání kartičky se členové družstva střídají.)
Vedoucí hry ukazuje připravené materiály, např.: Jaké nůžky použiju na tento materiál? A ukáže plech… Nebo: Čím ustřihnu látku panence na sukni? Čím maminka naporcuje pečené kuře? Jakými nůžkami si odstřihnu dlouhý nehet? A děti odpovídají.
Vítězí družstvo, které má nejvíce správných odpovědí.
Vystřihovánky z papíru
Rozdáme každému dítěti hedvábný papír velikosti A5, na kterém je načrtnut obrys jednoduchého tvaru rybky. Tu si každý vystřihne a napíše na ni své jméno. Bude sloužit ke hře (viz níže).
Je vhodné, aby si ji všechny děti udělaly ve stejné velikosti a tvaru.
Zábavná část: Oživlé rybičky
Pomůcky: rybičky vystřižené z hedvábného papíru, kus (cca A4) silnějšího papíru (čtvrtka, karton), křída nebo provázek na označení startovní a cílové čáry.
Rybky položíme do řady na hladkou zem. Každý závodník stojí u své rybičky a prudkým máváním kartonem pohání rybku před sebou a snaží se, aby první proplula cílem.
Pokud máme hodně dětí a malý prostor, můžeme hru upravit tak, že rybičky navážeme na nit např. k tužce nebo roličce a budeme je přitahovat namotáváním.
Ukončení schůzky
„Teda děti,“ říká mravenec Šikula, „klobouk dolů. S nůžkami umíte zacházet – jedna radost. Jsem rád, že mám tak šikovné kamarády. V našem mraveništi byste se určitě neztratily a naše město s námi postavily!“
Další náměty:
Slepičky a kuřátka z papíru
Pomůcky: tužka, čtvrtky, nůžky, lepidlo, špejle, pastelky nebo vodové barvy, šablony slepičky a kuřátka.
Čtvrtku přeložíme napůl a obkreslíme na ni tvary zvířátek. Vystřihneme – na jedno vystřižení budeme mít dva stejné kusy. Vložíme mezi ně špejli a slepíme lepidlem k sobě. Zatížíme a po zaschnutí lepidla barevně vymalujeme.
Zajíčci z modrotisku
Pomůcky: šablona zajíčka, modrotisk (kus látky), čtvrtky, lepidlo, žehlička, tužka, nůžky, špejle, černý fix, lýko nebo papírový provázek.
Na čtvrtku slabou vrstvou lepidla přilepíme vyžehlenou látku a znovu přežehlíme. Po zaschnutí vystřihneme zajíčka. Na jeho zadní stranu přilepíme špejli. Fixem namalujeme oči, z lýka vytvoříme fousky a přilepíme. Na závěr můžeme zajíčkovi uvázat na krk mašli. Můžeme ho zapíchnout třeba do květináče s pokojovou květinou nebo do trávníčku, který jsme sami zasadili…
Tento metodický list pomáhá naplňovat Ideál Pionýra: Poznání – Pionýr je pracovitý, učí se. – Osvoj si vědění, znalosti a dovednosti.

Pozor na

Pozor na nůžky! Dnes je toto téma hlavním bodem schůzky, hlouběji si ho připravíme, promyslíme, rozpracujeme. Nejprve si popovídáme, upozorníme na nebezpečí, zopakujeme bezpečnost, pak teprve pracujeme. Instruktoři i vedoucí pozorně sledují práci s nůžkami, pomáhají, dbají na dodržování bezpečnosti, po práci se děti sami ohodnotí, jak se jim to dařilo.
Pokud budeme vyrábět i zajíčky z modrotisku, dáme bedlivý pozor na klid dětí při práci s žehličkou. S tou smí z hlediska bezpečnosti pracovat jen vedoucí.

Nabídková legenda

Mnohá zvířátka umí bezpečně zacházet se svými nástroji. Slyšeli jste někdy, že by se rak střihl nebo včelka píchla? Dnes se pokusíme, s mravencem Šikulou, naučit střihat tak, jak to uměl třeba Krteček v pohádce „Jak ke kalhotkám přišel“. Nebo se můžeme ovečky Shaun zeptat, čím jí střihají ovčí rouno (neboli její kudrnatou srst). Ale určitě si dáme pozor, abychom nedopadli jako Pat a Mat!

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při této činnosti dávejte kromě hyperaktivních dětí pozor na děti s grafomotorickými obtížemi a na děti s lehkou mentální retardací, zejména při obkreslování šablon a vystřihování (osově souměrné tvary a jemnější detaily) – se střiháním obrysu rybičky z hedvábného papíru jim určitě pomozte.
U hry „Oživlé rybičky“ nestanovujte pevný limit, aby znevýhodněné děti neměly pocit prohry – tuto hru nemusí nikdo dokončit, pokud nechce.