Ptáček - Maluji

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
50 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
zima
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, občanská, pracovní.
Konkrétní cíl: Rozvoj jemné motoriky ruky, výtvarné představivosti, fantazie a tvořivosti, schopnosti vyjadřovat, zachycovat a sdělovat své prožitky malbou; malba na atypický podklad.

Motivace

K podpoře jemné motoriky poslouží i malba, která děti baví a umožňuje jim rozvíjet výtvarnou představivost, fantazii a tvořivost, umožněme jim tedy sdělovat své pocity na papír či dokonce atypický podklad…

Potřeby

Soška, reliéf, samorost nebo jiný členitý předmět, větší šátek na zakrytí, papíry, tužky, omyté a osušené kamínky a kameny různých tvarů a velikostí, temperové barvy, štětce, bezbarvý lak, případně lepidlo chemopren a koudel.
K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Provedení

Transformace
Vedoucí hry šátkem zakryje přinesené dílo (soška, reliéf, samorost nebo jiný členitý předmět). Děti jeden po druhém podsunou ruce pod šátek a vnímají předmět pouze rukama. Potom své pocity zachytí kresbou nebo malbou.
Po odkrytí díla si s ním všichni porovnají svůj výtvor. Můžete si popovídat o tom, co hmatem vnímali a jak moc se to lišilo od skutečnosti.
Kamenní rádci
Posadíme se okolo hromádky kamenů a koudele. Bereme je do rukou, prohlížíme si je, hladíme je, předáváme si je mezi sebou. Pak si každý jeden kámen vybere a dívá se na něj. Teprve teď přichází na scénu ptáček …… s kamenným rádcem (viz úvodní legenda).
A můžeme tvořit:
Obličej rádce namalujeme temperovými barvami. Z koudele vytvoříme vlasy, případně knírek nebo vousy a přilepíme je lepidlem. Rádce může mít také čapku nebo klobouk z pytloviny, motýlka pod bradou a brýle z drátku na nose z malého kamínku – to už je ale práce spíše pro instruktory. Kámen i koudel přestříkneme lakem. Uklidíme po sobě hezky pracoviště.
Metodická poznámka: Při úklidu rozdělujte úkoly konkrétně, např.: Petra poprosíme o sesbírání papírů. Martina prosím, aby mu pomohl. Michalu s Patrikem prosím o smotání koudele a uložení do sáčků. Šárko, mohla bys sesbírat všechny nůžky…
Z hotových výrobků si připravte malou výstavku. Díla si prohlédněte, můžete je i vyfotografovat. Povídejte si s dětmi o nich a hrajte si s nimi, vymyslete pro ně jména. Můžete také vybrat jednoho z nich (nejspíše Fiškuse, nebo jiné společné dílo instruktorů), který se stane „Rádcem našeho oddílu“. Vedoucí ho pak může používat při dalších schůzkách a jeho prostřednictvím dětem radit, jak se chovat k lidem v náročných situacích, atd. Stane se mu dobrým pomocníkem při vedení oddílu. (Podobnou roli může sehrát loutka některého z pěti zvířátek, jehož prostřednictvím může vedoucí k dětem v průběhu celého roku hovořit.)
Alternativa: Kouzelné kamínky
Každý kamínek si pořádně prohlédněte a popřemýšlejte, co vám připomíná. Rybku, brouka, sovu, myšku, sluníčko? Často už sám tvar kamene naznačí, co by mohl představovat. Kámen pomalujte. Můžete také vytvořit barevné puntíky, proužky, srdíčka. Pokud chcete vytvářet vícedílné figurky, musíte nasbírat kameny různých velikostí, pečlivě omýt, odmastit styčné plochy a slepit lepidlem chemopren.
Metodická poznámka: Lepidlo musí dobře uschnout, proto je vhodné kameny slepit již na některé předchozí schůzce, případně je dokončit na další schůzce.
Použitá a doporučená literatura:
PETRA VONDROVÁ Výtvarné techniky pro děti. Portál, 2001
ZDENKA MARKOVÁ Hry a nápady pro školáčky – Léto. Grada, 2003

Na aktivitu navazuje nabídkový program Pionýrský Sedmikvítek v oblasti výtvarná a rukodělná činnost.

Pozor na

Klidné zaměstnání bez většího nebezpečí. Zopakujte si bezpečné zacházení s nástroji – nůžkami, lepidlem, mezi hořlavé látky patří také koudel, různé laky = pozor na otevřený oheň, například v kamnech. Pozor na plynová kamínka!

Nabídková legenda

Ptáček …… nám dnes přivedl na schůzku záhadnou postavičku. Je to „kamenný rádce“ a vypráví: „Ahoj děti, hádejte, kdo jsem? Schválně, to neuhádnete. Vyrobil si mě instruktor Petr. Jsem Fiškus – moudrý rádce. Víte, kdo je to rádce? Co dělá? Znáte nějakou pohádku, kde vystupuje rádce? … Co a komu v ní radí? A jaký by měl správný rádce být?… Já Fiškus — mám Petra moc rád, proto mu … beze mne by si …“ atd.
Vedoucí pokračuje: Každému se někdy stane, že si s něčím neví rady nebo je rozmrzelý, že se mu něco nepovedlo. Potřebuje se někomu svěřit, s někým se poradit.
Pojďte, vytvoříme si každý svého kamenného rádce, kterému můžeme vždycky cokoli říci.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Sledujte práci dětí, raďte jim a pomáhejte. Ke správné motivaci často postačí úsměv či vlídné slovo. Navozené přátelské prostředí může hodně ovlivnit pocity sdělované malbou. Fantazii se v tomto případě meze nekladou.