Domov - Naši sousedé

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1,5 - 2 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
5 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
10 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci.
Konkrétní cíl: Zná sousední státy naší České republiky, dokáže je vyjmenovat i ukázat na mapě. O každém sousedním státě zná nějakou zajímavost.

Motivace

Svět je velká skládačka z mnoha dílů. Všichni jsme jeho součástí. Neexistuje jenom náš domov, vlast, země – Česká republika. Kolem naší země jsou okolní státy, které s naší zemí sousedí – jsou tedy našimi sousedy. Je velmi důležité o našich sousedech vědět, znát něco zajímavého. Tak jako známe své sousedy v našem bydlišti, tak bychom měli vědět i o našich sousedech /státech/.

Potřeby

Mapa nebo atlas, různé druhy encyklopedií, internet, obrázky a fotografie známých míst sousedních států, suroviny na přípravu pokrmů, fotoaparát.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

I. část: Hovoříme s dětmi, kam s rodiči nebo prarodiči cestovaly, které státy navštívily a co si z návštěvy zapamatovaly. Co tam bylo zajímavého. Děti líčí zážitky, necháme jim prostor ke sdělení. Protože žijeme v srdci Evropy, měli bychom vědět o našich sousedech. Nad mapou nebo atlasem si s dětmi povídáme o sousedních státech České republiky. Ukazujeme si je a čteme jména státu. Doplňujeme obrázky (např. historické památky, přírodu, výrobky daného státu, vlajky států...). Můžeme podat informaci i o hlavním městě daného státu. Zajímavosti o hlavních městech si mohou děti vyhledat v encyklopediích nebo na internetu.
Doporučení k této aktivitě – návštěva knihovny, kde jsou k dispozici potřebné materiály (knihy, cestopisy, encyklopedie)i internet.
II. část: Děti vyhledávají informace, čím se od sebe státy liší – jazyk (řeč) stravování, příroda, tradice, temperament, pohádky – filmy.
Připravit si ukázku mateřského jazyka daného státu (přeložit jednu větu do různých jazyků sousedních států). Porovnávat a rozpoznávat, ke kterému státu jazyk patří. Bylo by i vhodné větu napsat v písemné podobě, aby děti viděly rozdíly i v písemné formě (např. azbuka).
Připravit si s dětmi malé pohoštění – ukázka kuchyně jednotlivých států, ochutnat pokrmy, či nápoje daného státu. (Např. Polsko – nejoblíbenější jídlo kysané zelí, Ukrajina – plněné briošky, Maďarsko – paprika, rajčata – zeleninový salát, guláš – uvařit si ho například na víkendovce...). Informace o klasických tradičních jídlech se děti dovědí na internetu, v kuchařských knihách...
Určit, odkud pocházejí pohádkové bytosti, zhlédnout pohádku nebo si ji přečíst. Nezapomeňte si vždy s dětmi o jejich zážitcích povídat!!
III. část: Realizovat v klubovně výstavu (sbírku) všeho, co se pojí k danému státu, který si děti dobrovolně vybraly. Může se jednat o více států, vše se odvíjí od složení dětí v oddíle, od jejich aktivity a motivace. Sbírat a nosit mohou obaly od výrobků, kosmetiky, knihy, průvodce daným státem – publikace, modely aut, přístroje, historické památky (symboly) – dovezené z cest, osobnosti, objevy, známé osobnosti – zpěváci, sportovci, herci, hudba, kamínky, lastury...Prostě všechno, co se pojí k danému státu. Uskutečněnou výstavu nezapomeňte zdokumentovat, aby byla zachycena aktivita dětí.
Dobrovolný úkol: Donést ukázat například rodinné fotografie z výletů a pobytů do okolních států nebo pohlednice.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Přátelství, Paměť.

Pozor na

Činnosti, které jsou uvedeny v tomto metodickém listu, doporučuji rozdělit do několika oddílových schůzek. Pokud by činnost byla v jedné schůzce, působila by chaoticky a děti by si úkoly neužily, informace nezafixovaly. Čas realizace této činnosti by neodpovídal uvedenému času v metodickém listě v záhlaví.
Oddílový vedoucí se musí na tuto aktivitu důkladně připravit. Je třeba, aby měl k dispozici odkazy na webové stránky pro případ, kdy děti nedokáží vyhledat potřebné informace.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Dětem s vývojovou poruchou dyslexie nezadávat úkoly s vyhledáváním textů. Špatně se v nich orientují a jejich čtenářská gramotnost není na dobré úrovni. U dětí s poruchou pozornosti a koncentrace (ADHD) zadávejte dílčí (malé) úkoly, které hned vyhodnocujte – tak je motivujete do další práce a do dalšího zapojení. Je nutné také střídání různých činností, aby neopadl zájem o danou činnost. Autistickým dětem nabídněte obrázkové encyklopedie.