Kolektivní hry

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
40 minut
Místo
tělocvična, hřiště
Roční období
celý rok
Počet účastníků
12 - 12
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální, ke komunikaci.
Konkrétní cíl: Osvojuje si techniku her (přehazovaná, ringo atd.). Trénuje obratnost s míčem a učí se zacházet s ringo kroužkem. Učí se spolupráci v týmu a k úspěchu družstva napomáhá co nejlepším výkonem.

Motivace

Děti, už jste někdy držely v ruce horký brambor? Hrozně pálí, přehazujete jej z ruky do ruky nebo jej rychle hodíte kamarádovi, abyste se jej zbavily a nespálily si ruce. Míč, se kterým budeme hrát přehazovanou, bude takovým horkým bramborem. Budeme si jej v družstvu přehazovat a snažit se jej co nejrychleji přehodit přes síť k soupeřům. O to samé budou usilovat i naši protihráči, takže to nebude vůbec snadný boj!

Potřeby

Míče na volejbal, volejbalová síť popř. provázek, ringo kroužky, křída.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Vedoucí rozdělí děti do dvojic. Trénují nejprve hod přes síť a chytání míče.

Přehazovaná: Hraje se na volejbalovém hřišti, dva čtverce 9 × 9 m. Vedoucí rozdělí hráče do dvou šestičlenných družstev. Zástupci družstev losují o míč. Družstvo, které zvítězilo, začíná hru. Hází míč přes síť. Právo k hodu má ten, kdo míč chytil nebo zvedl ze země. Platný hod musí jít přes síť, přihrávky mezi spoluhráči nejsou povoleny. Hráč může s míčem udělat maximálně dva kroky. Když míč spadne u soupeřů na zem, získává házející pro svůj tým jeden bod. Spadne-li míč na druhé straně mimo hranice hřiště a předtím se ho nedotkl žádný hráč, jeden bod se připočítává ve prospěch soupeřů. Skončí-li míč v síti, bod získává také soupeř. Hraje se do 15 bodů, poté si družstva vymění strany. Jestliže je po druhém setu stav 1:1, rozhodne o vítězi třetí set.

Nemáte volejbalovou síť? Natáhněte mezi kůly provaz. Nejsou-li na hřišti ani kůly, oddělte obě družstva prázdným polem. Hod přes prázdné pole pak nahrazuje hod přes síť.

Vedoucí rozdělí děti do dvojic a ty pak trénují techniku hodu a chytání ringa. Nejprve v prostoru a poté přes síť. Ringo kroužek se musí házet tak, aby letěl ve vzduchu naplocho a nesmí rotovat. Chytat se smí pouze jednou rukou a nesmí se navlékat na ruku. Házíme stejnou rukou, kterou jsme ringo chytili.

Ringo: pravidla viz metodický list č. 6.

Dobrovolný úkol: Cvičte s dětmi přehazování míče přes síť. Mezi kůly na volejbalovém hřišti napněte provaz tak, aby byl asi 2,5 m nad zemí. Pak vyznačte na jedné polovině hřiště čáry rovnoběžné s provazem. První metr od provazu, druhou 1,5 m, třetí 2 m a všechny další v půlmetrových odstupech. Hráči se postaví do zástupu za první linii a jeden po druhém provedou úkol: hodí míč přes provaz, proběhnou mezi kůly a na druhé straně hřiště míč chytí dřív, než se poprvé dotkne země. Komu se to podaří, postoupí v dalším kole za druhou čáru. Jestliže míč spadne na zem nebo nepřeletí provaz, hráč bude v příštím kole házet znovu od první linie. Až se všichni vystřídají, začne druhé kolo. Jak hra pokračuje, hráči nastupují k hodu z čar od provazu stále vzdálenějších. Kdo se dostane až za poslední linii a úspěšně odtud splní úkol, zvítězí.

Pozor na

Mají-li děti problém s přehozením sítě, můžeme upravit velikost hřiště i výšku sítě nebo umožnit přihrávky mezi spoluhráči. Musíme ovšem stanovit maximální počet přihrávek např. 2, pak musí míč přes síť.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Děti s diagnózou autismus nechápou pravidla her. Zařadit tyto děti do kolektivních her lze tehdy, pokud jim zadáme konkrétní úkol – např. (hoď míč přes síť), v tomto případě nemůžeme očekávat, že bude přihrávat spoluhráčům. Splní zadaný úkol.
Děti s poruchou motoriky nebo děti s poruchou prostorové orientace budou mít při těchto hrách problémy. Je lépe je pověřovat jinými úkoly – rozhodčí, hodnotitelé, příprava diplomů… V těchto rolích budou spokojenější.
Na aktivitu lze navázat zapojením do pionýrských soutěží v ringu a přehazované.