Siamské kotouly

Čas přípravy
žádný
Čas realizace
žádný
Místo
venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, sociální a personální, občanská.
Konkrétní cíl: Překonání strachu, důvěra v ostatní, odvaha.

Motivace

Sportování ve dvou a neobvyklý zážitek při spolupráci s kamarádem. Legrace a posílení odvahy, překonání strachu.

Potřeby

Žádné.

Provedení

Kotouly ve dvojicích. Jeden ze dvojice — hráč A — si lehne na zem nohama směrem z mírného kopečku. Druhý — hráč B — si stoupne tak, aby hlava ležícího A byla mezi jeho kotníky. Ležící hráč A zvedne nohy vzhůru, napne je a hráč B je chytne rukama za kotníky. Hráč A se současně chytne rukama za kotníky hráče B u své hlavy. Oba tak tvoří nesouměrný uzavřený tvar. Na signál se v tomto spojení pokusí udělat kotoul — stojící se musí odvážně s odrazem bez zaváhání pustit z kopečka a setrvačnou silou zvedne druhého ze země. Tak to pokračuje, dokud se nezastaví v cíli určené trasy. Oba musí mít neustále natažené a mírně roztažené nohy, jinak se jim nepodaří kotoul dokončit. Stojící hráč se by se měl vždy mírně odrazit (jako by chtěl udělat kotoul plavmo). Dejte prostor hráčům, aby si to vyzkoušeli. Pokud to pojmeme jako závod, měříme čas.
Tuto aktivitu lze realizovat i v zimě na sněhu. Terén je tak pro účastníky o něco měkčí, avšak po „zaboření“ do sněhu musí vyvinout větší odraz a sílu k dokončení kotoulu.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda a Překonání.

Pozor na

Kameny a velké nerovnosti v trávě, jinak může dojít k poranění, dbejte na přibližně stejný výškový a váhový poměr mezi oběma odvážlivci.

Nabídková legenda

Planeta Přátelství – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Ve dvojici s účastníkem bez postižení. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – umožnit hráči při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího – vysvětlování krok za krokem. Zjednodušený návod v textové podobě. Názorná ukázka.
Pohybově postižení – nevhodné.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení hry v jednoduchých krátkých větách. Názorná ukázka kotoulu.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na komunikaci mezi účastníky.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.