Úprava fotek

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
2 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci a pracovní.
Konkrétní cíl: Účastníci se seznámí s uživatelským prostředím programu Google Picasa a získají základní vědomosti a dovednosti v oblasti transferu, organizace, editace a prezentace fotografií.

Motivace

Digitální fotografie doprovází člověka na každém kroku. Téměř každá domácnost již má přístroj, který je vybaven digitálním čipem na zachytávání obrazu, ať už jde o skutečně profesionální fotoaparáty nebo jen mobilní telefony s fotoaparátem. Rychlý pokrok v této oblasti však s sebou nese i úskalí v podobě nutných znalostí alespoň základních souvislostí v oblasti digitálního zpracování dat a jeho užití pro praxi. Ruku v ruce se všemi novinkami jde také software, který nám pomáhá všechna úskalí s transferem, archivací a organizací digitálních dat překonat. V našem případě půjde o program volně dostupný (freeware), který zastane většinu práce s fotografiemi sám.

Potřeby

Fotoaparát, PC, stažený software Picasa. Nejlépe diaprojektor pro přímou prezentaci a ukázky postupů.

Provedení

Google Picasa je průkopník mezi programy pro správu fotografií hlavně díky systému „vše v jednom“. V době příchodu Picasy byli i profesionální fotografové překvapeni jeho jednoduchostí rychlostí a škálou funkcí. Veškeré ovládání programu, který je kompletně v češtině, si průměrný uživatel PC dokáže osvojit pouze zkoušením a „rozhlížením se“ v uživatelském prostředí programu.
Podrobnější představení funkcí programu naleznete zde:
http://www.pise.cz/blog/ftp/vojtahavel/zaverecna_prace_-_go.pdf
Samotný software stahujte na www.picasa.google.com.

V rámci ověřování byly doporučeny i další vhodné programy Zoner photo studio ve verzi trial nebo Photoshop.

Úkolem je vybrat z velkého počtu fotografií (z pionýrské akce, schůzky, apod.) ty fotografie, které budou splňovat obecně známá pravidla pro pořizování snímků, budou kvalitativně hodnotné a budou mít potřebnou vypovídací hodnotu vzhledem k záměru jejich budoucího užití při propagaci akce, oddílu nebo pionýrské skupiny. Tyto fotografie účastníci nejen vyberou, ale také digitálně upraví v potřebném rozsahu a následně podrobí kritice ostatních v závěrečném společném hodnocení.
Fáze aktivity:
1. Transfer fotografií na pevný disk počítače, odkud budou následně upravovány.
2. Selekce snímků, odstranění těch velmi špatných, duplicitních nebo jinak nepotřebných.
3. Úprava fotografií – základní úpravy – jas, kontrast, červené oči, ořez, otočení, funkce „Zkusím štěstí“,
vyrovnání atd. Hromadné úpravy, přejmenování.
4. Doplňkové úpravy – užití efektů, jejich kombinací. Aplikace „Picnic“ pro dekoraci snímků.
Vytvoření videoprezentace, koláže či plakátu.
5. Uložení změn na disk, vytvoření kompletního promo balíčku fotografií k závěrečné prezentaci.
6. Závěrečná prezentace, diskuse nad snímky, porovnání s profesionálními fotogaleriemi na internetu.
Vyhodnocení.

Aktivita předpokládá účast nejméně jednoho vedoucího znalého uživatelského prostředí programu Google Picasa. Pokud je to možné, přizvěte k aktivitě profesionálního fotografa, se kterým předem dohodnete průběh aktivity.
Aktivitu je možné rozvést vstříc konkrétním zájmům účastníků. Dívky velmi často ocení, když si budou moci vytvořit zajímavý autoportrét. Chlapci mohou využít některé technické efekty jako retuš či ladění světelných efektů.

Pozor na

Pro správnou korekci práce účastníků je vhodné znát alespoň základní pravidla pro pořizování snímků, pojmy jako zlatý řez, hloubka ostrosti, rytmus nebo kompozice.
Bližší informace lze najít zde: http://www.figihofotky2.borec.cz/jakfotit.htm

Nabídková legenda

Planeta Pravda – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dbát, aby účastník měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího, vysvětlování krok za krokem. Mluvit zřetelně, nahlas, pomalu.
Pohybově a řečově postižení a jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.
Mentálně postižení – nevhodné.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci, kontrola činnosti.