Medvídě - Vycházka za zvířátky (zoo, farma apod.)

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
jaro
Počet účastníků
od 3
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
31. 3. 2015
Klíčová slova
zvířata, ZOO, P8, Příroda, Medvídě, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, občanská.
Získat povědomí o zvířatech z naší přírody a cizích krajů. Umět rozlišit typické znaky pro zvířata.

Motivace

Pro děti je z hlediska socializace důležitá skupina kamarádů. Rády je navštěvují, a proto je dobré o nich vědět, odkud pocházejí a jací jsou. Zvířátka nám pomohou se nad vztahy mezi kamarády zamyslet.

Potřeby

Pastelky, nůžky, (encyklopedie zvířat).

K tomuto metodickému listu je pracovní list P8A.

Provedení

Tuto aktivitu můžeme využít buď před vycházkou do zoo, nebo na farmě se zvířátky, případně na výletě.
Po převyprávění úvodní legendy rozdáme dětem pracovní listy.
Pracovní list – Podivná zvířátka
Úkoly:
1. Řekni, z jakých zvířátek si tato podivná zvířátka vypůjčila části těla.

2. Popovídejte si s dětmi, zda jsou tato zvířata cizokrajná (můžeme je vidět v ZOO), nebo zda žijí u nás.

3. Děti si mohou obrázky vymalovat.

4. Spočítejte, z kolika zvířat se zvířátka skládají.

Posadíme děti kolem stolu. Každý si vezme předtištěný pruh papíru ustřižený z pracovního listu. První okno zůstane prázdné, do druhého okna namalují děti hlavu a krk svého zvířátka, které chtějí nakreslit. Čáry musí trochu přesahovat, aby další v pořadí mohl dobře navazovat. Po namalování děti přeloží přes první čáru a předají dalšímu v pořadí tak, aby nebylo vidět, co předchozí namaloval.
Pokud na tuto aktivitu navazuje výlet na farmu, můžeme vzít zvířátkům třeba suchý chléb a pečivo. Je vhodné se informovat dopředu, co můžeme zvířátkům přinést na přilepšenou.
Pokud máme v blízkosti klubovny hřiště a je příznivé počasí, můžeme zakončit schůzku vycházkou na hřiště. Pozor při přesunu na hřiště, je třeba zopakovat pravidla pro tento přesun.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Příroda.

Pozor na

Bezpečný přesun na dětské hřiště.

Bezpečnost dětí při pobytu na dětském hřišti.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Těmto dětem umožněte spolupráci s některým šikovnějším a empatickým kamarádem, který bude pomáhat se skládáním zvířátek. Umožnit můžete této dvojici i využití encyklopedie. Při kreslení „podivného“ zvířátka může být dítě již integrováno mezi ostatní.