Sova - Chování k lidem

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
50 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, občanská.

Uvědomit si pravidla osobní bezpečnosti a pravidla chování v kolektivu.

Motivace

Komunikace s lidmi může být pro děti zajímavá, ne vždy však musí být pro děti zcela bezpečná.

Potřeby

Pastelky, paruka, čepice.
K tomuto metodickému listu je pracovní list C7A.

Provedení

Pendl
Celý oddíl sedí v kruhu (včetně vedoucího) co nejtěsněji vedle sebe. Vybereme dobrovolníka, který se postaví doprostřed. Ten zpevní trup (jako prkno). Ostatní nataženýma nohama upevní jeho chodidla k zemi. Dobrovolník uprostřed se pak začne klátit na různé strany, úkolem sedících je zachytit jej rukama a jemně odrazit zpět. Takto se může kymácet asi minutu. Pak dobrovolníka vystřídáme.
Navážeme povídáním (dbáme na to, aby hovořila vždy jen jedna osoba): • Kdo se cítil bezpečně?
• Dokáže si někdo představit, že bychom totéž prováděli s cizím dospělým člověkem?
• Na co jsme dbali při této hře – jaká byla pravidla hry? (Jemné odstrkování, opatrnost, nechtěli jsme nikomu ublížit.)

Cizí člověk
Jeden z instruktorů (nebo dětí) bude představovat cizího člověka (může se jednat i o pozvaného hosta některého z vedoucích) – dáme mu na hlavu paruku a čepici. Jeho úkolem bude říkat věty z pracovního listu. Úkolem dětí bude správně na ně reagovat.
Opět navážeme krátkým povídáním:
• Jakým způsobem byste hovořili s cizím člověkem?
• Jaká nebezpečí plynou od cizích lidí, co nemáme dělat?
Po skončení aktivity nezapomeneme instruktora této role zbavit – viditelně mu sejmeme paruku či čepici.

Pracovní list – Chování k lidem
Úkolem dětí je zaznamenat informace z předchozí aktivity a ujasnit si postoje. Můžeme také zvolit barvy a vyzvat děti k vybarvení bublin s větami – kupříkladu červeně mohou vybarvit věty, které v sobě skrývají nebezpečí. Podobně můžeme zvolit modrou barvu pro věty vhodné pro povídání s kamarádem.
Nejnáročnější bude pro děti formulace odpovědí – a tak stačí, když dopíší ano, ne – jako reakci na to, co řeknou.

Úkoly:
1. Do rámečku namaluj kamaráda a vybarvi modře bubliny, které k němu patří.
2. Napiš, jak odpovíš cizímu člověku. Vybarvi červeně ty bubliny, které si myslíš, že k cizímu člověku patří.
3. Umíš používat kouzelná slovíčka? Pospojuj.

Metodické poznámky: Texty psané drobným písmem má dětem vždy někdo přečíst. Je proto vhodné, aby děti opět pracovaly ve skupinkách vždy spolu s instruktorem či vedoucím.
Připomeňme užitečné pravidlo chování k cizím i známým lidem. Chovejme se k nim tak, jak bychom chtěli, aby se chovali oni k nám. I k cizím lidem bychom se měli chovat vlídně, i když ostražitě. Jistou ostražitost bychom si měli zachovat i ke zcela známým lidem. Každý má mít právo odmítnout kontakt (slovní či tělesný), který mu není příjemný.

Nebezpečí v pohádce
Tuto aktivitu můžeme rozšířit přečtením krátké pohádky. Třeba O Smolíčkovi, nebo O neposedných kůzlátkách. Ve vhodném okamžiku můžeme čtení přerušit a požádat děti, aby samy navrhly správné řešení situace.

Sardele
Jde o variantu kontaktní hry. Ve skutečnosti se jedná o schovávanou. Jeden hráč se schová – ale na takové místo, které je dostatečně prostorné. Jakmile jej někdo najde, schová se k němu. Hra končí v okamžiku, kdy schovaného najdou všichni nebo alespoň většina. Hru je možné hrát jak v rozsáhlé místnosti, tak i venku.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání.

Pozor na

Hyperaktivní děti – je potřeba dodržovat pravidla chování v kolektivu! Pozor na nebezpečí úrazu při hře Pendl.

Nabídková legenda

Sova Mudrulka jednoho dne vyprávěla svým zvířecím kamarádům, jak ji kdysi z lesa vylákal člověk na dobrotu z masa a chtěl ji pak zavřít do klece. Naštěstí se Mudrulce podařilo lest včas prohlédnout a ulétnout zpět do svého příbytku. Od té doby si dává velký pozor na to, s kým se baví… A co vy, děti? Víte, jak komunikovat s cizími lidmi?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Upřesněte dětem pokyny z pracovního listu, rovněž je třeba si jednotlivé úkoly proložit nějakou jinou činností (relaxace apod.). Objasněte dětem s poruchami zrakové diferenciace, co je barva modrá a co červená. Na pracovním listu můžete nechat pracovat i dvojice, aby se mohly poradit o správném řešení úloh.