Kočka - Hraj sportovní hru

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku, tělocvična
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
10 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, občanská, pracovní.

Naučit se základní pravidla vybíjené. Podpořit smysl pro kolektivní hru.

Motivace

Soutěživost při kolektivních hrách provází každého jedince. Je nutné dodržovat rovněž zavedená pravidla. Umožněme tedy dětem zažít výhru, ale i prohru a umožněme jim zároveň pocit radosti z pouhé účasti při sportovní činnosti…

Potřeby

Míč, případně další sportovní pomůcky, které chceme dětem ukázat, materiál pro vyznačení hřiště.
K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Provedení

Kámen, nůžky, papír
Při hře se uplatní známé říkání: kámen otupí nůžky, nůžky rozstřihnou papír, papír zabalí kámen. Hráče rozdělíme do dvou družstev. Ta se postaví proti sobě na protilehlých stranách hřiště. Na znamení vybíhají první proti sobě. V místě, kde se setkají, si střihnou. Ten, kdo prohrál, ve hře nepokračuje, vítěz vybíhá dál ve směru k protivníkovi. Z týmu protivníka ve stejném okamžiku vybíhá další hráč. Oba znovu běží až na místo, kde se nově setkají, a střihání se opakuje. Vítězný bod získává ten tým, který se dostane na vzdálenost menší než jeden metr k družstvu protivníka.

Vybíjená
Vyznačíme hřiště podobné např. kurtu na volejbal. Jen zadní čáru bychom měli vzhledem k věku dětí posunout dopředu, aby měly šanci přehodit polovinu hřiště.
Vytvoříme dvě stejně početná družstva, pokud možno stejně sportovně nadaná, jinak by mohl být výsledek příliš jednoznačný hned od začátku hry. Hráči se přesunou do své poloviny hřiště, výjimkou jsou kapitáni, kteří jsou v území lemujícím protihráčovo pole. Hráčům připomeneme, že se smějí pohybovat jen ve svém poli, případně v poli svého kapitána (po vybití). Když přecházejí do pole kapitána, nesmějí se přitom dotknout pole svého soupeře. Odcházejí proto tzv. přes kříž – v místě, které přiléhá střední dělicí čáře. Zde je možné udělat krok na kapitánovo pole.
K vybití hráče je potřeba nejprve nabít:
Na začátku hry trojím přehozením soupeřova hřiště (mezi kapitánem a hráčem),
přičemž nesmí dojít ke kontaktu míče se soupeřovým hřištěm ani hráčem.
Takové nabití provádí každé družstvo samostatně.
Po prvním nabití se již nabijí pouze jedním přehozením soupeřova hřiště – obdobně nesmí dojít k žádnému kontaktu se soupeřem ani jeho hřištěm.
Míč je nabitý, dokud někoho nevybije, nebo se nedotkne země (když jej chytí soupeř – má nabito).
Jakmile je nabito, může dojít k vybití hráče jakýmkoli dotykem hráče nabitým míčem.
Vybitý hráč odchází do pole svého kapitána (tzv. přes kříž – již bylo popsáno). Pokud hráč takovým způsobem odejde, jeho tým získává míč, jinak se odchod posuzuje jako přešlap. Hráč od tohoto okamžiku může pomáhat s podáváním míčů. Nicméně nahrávka platí, jen je-li míč přehozen přes celou délku hřiště.
Při přešlapu, jakémkoli kontaktu se soupeřovým hřištěm, družstvo ztrácí míč a odevzdává jej úderem o zem protihráči (jinak by měl soupeř nabito).
Kapitán nastupuje do hry v okamžiku, když jeho družstvo nemá v hřišti už žádného hráče. Přichází opět přes kříž a stává se z něj běžný hráč, kterého je možné vybíjet (až dosud to nebylo možné). Kapitán má však od tohoto okamžiku tři životy. Pokud nedošlo k žádnému přešlapu, získává míč, který je rovnou nabitý – má první ránu kapitána.
Hra končí, pokud kapitán už nemá žádný život.

Metodické poznámky:
Existuje mnoho variant vybíjené. Pokud ji budete chtít hrát, je potřeba před každou hrou stručně připomenout pravidla, aby nedocházelo ke zbytečným sporům během hry.
Někdy se vybitým hráčům již nedovoluje vybíjet. Ne vždy se dodržuje pravidlo odchodu přes kříž – což je možné mladším dětem odpustit. Podle schopnosti dětí soustředit se doporučujeme pravidla zjednodušit, aby jim zůstal kvalitní pocit ze hry.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda a Překonání.

Pozor na

Na schůzku je potřeba přesunout se na hřiště, nebo alespoň do tělocvičny. Pamatujte proto na bezpečnost při přesunu i na bezpečnost na hřišti. Děti nesmějí samy používat jakékoli nářadí ani sportovní pomůcky.

Nabídková legenda

Kočka Čiperka našla v parku míč, který tam někdo zapomněl. Nedávno viděla, jak děti s takovým míčem hrají hru, které říkají vybíjená. A tak odpoledne, když se sešla se svými kamarády, zeptala se, jestli si s ní tu vybíjenou zahrají. Všichni nadšeně souhlasili. Nejprve našli místo, kde by si mohli vyznačit hřiště. Potom kočka všem zopakovala pravidla, rozdělili se do dvou družstev a pak už začali hrát. Všem se hra moc líbila. Nejprve vyhrálo jedno družstvo v čele s kočkou, protože ta byla kapitán. Potom si družstva vyměnila strany. Druhou hru vyhrálo družstvo, kde dělal kapitána Medvěd Medula. Všem se hra moc líbila a zvířátka si řekla, že si ji příště zase zahrají.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Pravidla vybíjené zopakujte zřetelně a zjednodušeně pro všechny. Přesvědčte se, že všichni uvedené pokyny pochopili – například formou otázek.
Pohybově méně zdatné jedince či děti s lehkou mentální retardací raději ze hry vynechejte – udělte jim role podavačů míče, rozhodčích nebo jen fanoušků.
Hyperaktivní děti upozorněte na to, že pravidla je nutné při této hře dodržovat, jinak body neplatí a ony mohou být vyloučeny ze hry.