Vyrábíme masky

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
45 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
17. 10. 2014
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní.

Při práci rozvíjí fantazii, naučí se pracovat s nástroji a kombinovat různé materiály.

Motivace

I na oddílové schůzce si můžeme udělat karnevalové odpoledne. Pozveme na něj i kamarády. Nejdříve se ale musíme připravit, vyrobíme si tedy masky.

Potřeby

Kreslicí čtvrtky, papírové sáčky, bílý balicí papír, barevné papíry, krabice vhodné velikosti, konfety, lepicí páska, klobouková guma, šátky, čapky, odstřižky kožešin, sláma, stužky, nůžky, tužky, barvy, štětce, měřítko, sešívačku, jehly, nitě, lepidlo Kanagon.
K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list T2A, T2B.

Provedení

Když už se v oddíle dohodneme, že uděláme karnevalové odpoledne, musíme se velmi dobře a také dlouho dopředu připravovat.
Dohodneme si pronájem prostor, v nichž budeme odpoledne dělat. U takovýchto radovánek nesmí chybět hudba, nejspíš půjde o reprodukovanou hudbu, ale i tu musíme předem pečlivě vybrat a připravit.
Pak musíme vyrobit zvadla, která budou naši akci propagovat.
Sestavíme společně program, v němž samozřejmě kromě soutěží nebude chybět ani rej masek a volba nejzdařilejších masek.
My si své masky připravíme na některé z oddílových schůzek. Nepůjdeme přece v masce, kterou si koupíme někde v obchodě. Na výběr máme několik možností.
Před začátkem práce vedoucí připomene základní pravidla bezpečnosti práce s nůžkami a jehlou. Děti si vyberou, jakou masku chtějí dělat, podle toho, jaký je připravený materiál.
Masky ze sáčků (kočka, čert)
Použijeme větší papírový sáček, odpovídající svou velikostí průměru hlavy. Sáček navlékneme na hlavu tak, aby dobře „seděl“ a přesně označíme otvory pro oči. Otvory opatrně vystřihneme. Pak zhotovíme ze čtvrtky ostatní části masky (uši, jazyk, rohy, fousy apod.) a pevně přilepíme Kanagonem. Nakonec masku domalujeme výraznými barvami (tempery, fixy).
Masky ze šátků (kohout)
Opatříme si vhodný šátek a uvážeme ho pevně na hlavu tak, aby zakrýval všechny vlasy i čelo. To je základ masky, ke které pak zhotovíme ostatní části z papíru (oči, zobák, kohoutí hřebínek). Stříháme je dvojité, s okrajem nebo základnou, abychom je mohli k šátku pevně přišít.
Masky z kulicha (Kašpárek)
Jako základ masky použijeme pestrých pletených čepic–kulichů. Ostatní části zhotovíme z barevného papíru a přišijeme k okraji kulicha. Můžeme tak jednoduše zhotovit masky Kašpárka, zvířátek apod.
Masky z kornoutů (pidižvíci, myši)
Z kreslicí čtvrtky nebo balicího papíru uděláme kornout, který sedí na hlavě tak, že sahá buď do poloviny obličeje, nebo až na ramena. Nasazením kornoutu na hlavu zjistíme, ve kterých místech je třeba udělat otvory pro oči. Otvory opatrně vystřihneme. Masku pak přizdobíme dle vlastní fantazie. U kornoutu sahajícího na ramena chceme docílit dojmu hodně velké hlavy, proto kresba obličeje zabírá větší část plochy kornoutu. Pro volnější pohyb rukou okraje masky po stranách nastřiháme.
Na masku myši použijeme kornout užší, který musí doléhat pod bradu a na kořen nosu. Pro nos vystřihneme výřez, aby maska doléhala také k tvářím. Uši jsou z dvojitého tužšího papíru. Připevníme je stužkou, kterou zavážeme pevně pod bradu. Vousy uděláme ze slámy, kterou protáhneme kornoutem.
Masky ze srolované čtvrtky
Čtvrtku srolujeme na velikost obvodu hlavy a slepíme nebo sešijeme. Na ramenou masku obloukovitě vystřihneme, aby dobře dosedla. Uděláme otvory pro oči, masku domalujeme a ozdobíme podle vlastní fantazie.
Masky z krabic
Postupujeme stejně jako u masky ze srolované čtvrtky.
Když máme masky hotovy, uklidíme klubovnu, uložíme si svou masku do poličky nebo do skříňky a už jen dotvoříme doma nějaký kostým.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc a Poznání.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.