Na návštěvě v dětských knížkách

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
2 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
zima
Počet účastníků
4 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
17. 10. 2014
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, občanská.

Seznamuje se s dětskými ilustrátory a jejich tvorbou.

Motivace

Autorem kamaráda našeho oddílu – pionýrského psa – je pan Vladimír Pergler – to ví určitě každý, kdo je kamarádem pionýrského maskota. Ale známe stejně dobře i další ilustrátory – ty, kteří kreslí a malují pro děti?

Potřeby

Knížky pro děti, obrázky ilustrací, jména známých pohádkových postaviček na lístečcích a pro mladší názvy večerníčků, pohádek, knížek (sada pro každé dítě), výkresy, pastelky.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Program schůzky předpokládá motivaci na schůzce předchozí. Vedoucí vyzve děti, aby si na další oddílovou schůzku přinesly oblíbené knížky, a to hlavně takové, které ilustrovali jejich oblíbení ilustrátoři. Vedoucí pak připraví několik ukázek ilustrací od známých výtvarníků (Smetana, Jiránek, Zmatlíková, Born, Lada, Holý, Pilař, Müller, Trnka, Sekora, Burian, J. Čapek…) a na lístečky napíše jména ilustrátorů, jejichž tvorbu má nebo předpokládá že bude mít k dispozici.
V první části schůzky děti představí přinesené knihy a povídají o tom, proč se jim líbí právě tyto ilustrace.
V další části rozložíme otevřené knihy na stoly a přidáme připravené obrázky – ukázky z tvorby těch výtvarníků, kteří mezi přinesenými knihami nejsou zastoupeni. Děti pak dostanou lístečky se jmény a snaží se je přiřadit k ilustracím. Každé dítě má své lístečky podepsané a tak na konci činnosti můžeme vyhodnotit jejich úspěšnost.
Varianta pro děti 3.—4. třídy – děti mají připravené sady známých pohádkových postaviček a přiřazují je pouze k názvu večerníčku, knihy, pohádky. U mladších dětí nepracujeme se jmény ilustrátorů, pouze přiřazujeme postavičky k dílům, zejména večerníčkům. Další variantou pro mladší děti může být seskupování postaviček, které v příbězích patří k sobě: Rumcajs – Manka – Cipísek, Pejsek – Kočička, Jů – Hele, Ferda Mravenec – Brouk Pytlík – Beruška, Bob – Bobek, Malá čarodějnice – havran Abraxas a další a další.
V další části vezme vedoucí jednu knihu a čte dětem úryvek. Děti se snaží při četbě vytvořit vlastní ilustraci textu. Pak svou práci porovnají s ilustrátorem v knížce.
Z pomůcek – ilustrace, doplněné o jména a třeba stručnou charakteristiku autorů spolu s ilustracemi dětí můžeme použít k výzdobě klubovny, výstavce k Noci s Andersenem (4.4.) nebo k výrobě leporela k dalšímu využití. Můžeme také vytvořit jednoduchou sazku, kterou si později můžeme laminovat a použít na výletě, víkendovce nebo na táboře.
Tato aktivita přibližuje ideály Pionýra Poznání a Přátelství.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Tato činnost nevyžaduje zvláštní specifika pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Upozornila bych pouze na děti s vývojovou poruchou dyslexie – nízká čtenářská gramotnost. V činnosti, kdy mají číst a přiřazovat správné odpovědi, mohou být tyto děti méně úspěšné. Bylo by vhodné, aby jim byla předělena role hodnotitelů, neboť tlak neúspěšnosti nebude na ně tak silný. Nebude sehrávat roli čas a dovednosti si osvojí i při vyhodnocování soutěže.