Trocha poezie nikoho nezabije

Čas přípravy
30 minut - 1 hodina
Čas realizace
1,5 - 2 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, občanská.

Rozvíjí literární dovednosti a fantazii – složí básničku, text písničky.

Motivace

Spousta oddílů a táborových běhů má své vlastní „hymny“, složit básničku nebo písňový text není zas tak moc složité. Napřed si vyzkoušíme, jaký máme cit pro rýmování, probudíme fantazii a oddílová písnička o nás a našem psu bude na světě.

Potřeby

Tužka, papír, knížky dětské poezie, slova v obálkách, zásoba dvojverší.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Inspiraci budeme hledat u autorů dětské poezie. Můžeme se dohodnout s dětmi, že na příští schůzku přinesou text své oblíbené básničky, můžeme ale vybrat nějaké samy.
Necháme děti, aby přednesly své oblíbené básničky, a pak zařadíme rušnější část, abychom podnítili fantazii i ochotu k vlastní tvůrčí práci, která bude vyvrcholením schůzky.
Hra na spisovatele : Varianta 1
Připravíme si obálky pro družstva. Ve všech obálkách jsou stejná slova. Děti štafetově běhají pro slova, vytáhnou vždy jedno z obálky a vrací se ke skupince. Jakmile se všichni vystřídají, sesednou se a snaží se co nejrychleji vytvořit text, v němž všechna vylosovaná slova použijí. Vítězí nejrychlejší skupinka, která vytvoří text bez logických chyb (text musí dávat smysl).
Varianta 2
Hra probíhá stejně, jen činnost je obrácena. U mety leží čtvrtka s tužkou a děti štafetově vybíhají k metě (každé družstvo ke své) a u mety připíšou své slovo. Musí myslet na to, že poslední z družstva musí větu logicky uzavřít. Vítězí, stejně jako v předchozí obměně soutěže, nejrychlejší.
Varianta 3
Soutěží družiny nebo jednotlivci. Vedoucí má dopředu připravenu zásobu dvojverší, která pak předčítá dětem. Po každém dvojverší (s dokonalým rytmem i rýmem) udělá + minuty pauzu, aby děti mohly okamžitě doplnit. Boduje ten, kdo verš doplní jako první, zvláštní cenu můžeme na závěr hry vyhlásit i pro toho, kdo doplnil nejhezčí nebo nejoriginálnější verš.
Ukázky veršů:
l. Jen se děti rozhlédněte
co tu kolem (kvítí kvete)
2. V černém lese zvaném Hůrka
červená se (muchomůrka)
3. Ježek v modré kravatě
převalil se (na blátě)
4. Pionýrskou stezkou jdeme
první v cíli (býti chceme)
5. Jaké má panenka vlásky ?
Zlaté (jako klásky)
6. Kam se chodí vrátky?
Tam a (zase zpátky)
7. Halí belí, halí belí
já mám slona ( pod postelí)
8. Hádaly se ještěrky
o (barevné pastelky)
Poté, kdy vyhlásíme vítěze poslední soutěže, zadáme dětem poslední – nejdůležitější – úkol. Mají buďto samy (nebo lépe s ohledem na věk ve skupinkách) vytvořit vlastní básničku nebo text písně. Samozřejmě námět je daný (oddílová hymna, píseň o táboře, o výpravě, o hradu, zveršovaná nebo zhudebněná pověst), rozsah nebude příliš dlouhý – nejlépe dvě sloky. Pokud děti tvoří písňový text, je dobré určit hudební předlohu – jednoduchou rytmickou písničku.
Dětem dáme čas 20–30 minut a pak společně hodnotíme, jak se které skupince text podařil. Zde není nutné a často ani vhodné určovat jednoho nejlepšího, spíše v hodnocení vyzvedneme, co se komu v jeho textu podařilo.
V závěru činnosti se můžeme s dětmi domluvit, že vydařené texty pošleme do místních novin, Mozaiky Pionýra, nebo že se autoři přihlásí do literární části Pionýrského Sedmikvítku. Pokud zjistíme, že v oddíle máme dítě s literárním nadáním, samozřejmě jej dále motivujeme k tomu, aby své práce s naší pomocí do literární soutěže přihlásilo.
Dílka můžeme přepsat na PC a vytisknout, následně si je ještě autoři mohou na některé z dalších schůzek ilustrovat, aby to bylo „jako v knížce“.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc a Přátelství a je přípravou k zapojení do soutěže Pionýrský Sedmikvítek – literární část.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U první a druhé varianty této činnosti budou v nevýhodě děti s vývojovými poruchami učení. Je třeba, aby délka času na čtení slov a pak psaní slov byla delší, než u dětí ostatních. Při soutěžích se u nich ještě více projevuje nekoncentrovanost a tím pádem více chybují. Je vhodné těmto dětem pomoci ze strany instruktora nebo vedoucího. Děti s ADHD budou při soutěžích velmi rychlé, ale mohou, díky své nesoustředěnosti, dělat zásadní chyby. Autistické děti rýmy a verše nevnímají. Pokud takové dítě v oddíle máme, pak se u něho mohou objevit projevy nezájmu o tuto činnost.